Wat gaat er mis voor Tafeleenden en IJseenden? En wat is de actuele stand van de vogelgriep? En professor Ruud Foppen spreekt over Citizen Science...

Lees, kijk en beluister het via deze nieuwsbrief.

Vriendelijke groet, de redactie


Nieuwsbrief - Algemeen

Sovon-Actueel

Meldingen vogelgriep wilde vogels afgenomen

Alertheid op dode watervogels blijft geboden. Een update op basis van meldingen.

»

De Sovon Wall of Fame. Sta je er al op?

Wie telt er al 25 jaar of langer? En wie heeft er nog een winnend lootje van de Landelijke Dag?

»

Waarom neemt Tafeleend af? Een Europa-brede blik

Waterkwaliteit, predatie en loodvergiftiging verantwoordelijk? Overzichtsartikel schetst de stand van zaken.

»

Nieuwe rapportage watervogeltellingen

Tot 5,51 miljoen watervogels geteld. Nieuw monitoringrapport geeft overzicht van alle watervogel- en slaapplaatstellingen in 2014/15.

»

IJseend in de problemen?

Steeds minder, en niet alleen bij ons. Internationaal bestaat bezorgdheid over het lot van de IJseend.

»

Gezocht: nieuwe teams Vleermuis Transecttellingen voor 2017

Naast vogels ook geïnteresseerd in vleermuizen? Dan is deze vraag van onze bovenburen interessant.

»

De roep van de Koekoek verstomt

2017 is het Jaar van de Koekoek. Waarom gaat het zo slecht met deze soort? We laten je kennismaken met het leven van deze soort.

»

Oratie Ruud Foppen in teken van versterken citizen science

Verdere professionalisering van analyse en interpretatie gegevens laat waarnemingen van nog meer waarde zijn

»

Nieuwsbrief - Project

Broedvogelmonitoring (BMP)

Cursus broedvogels inventariseren Fryslân (BMP-methode)

Komend voorjaar organiseren we weer een cursus broedvogels inventariseren (BMP-methode) in de provincie Fryslân.

»

Honderden handleidingen verstuurd

Ruim 2200 exemplaren verstuurd. Het nieuwe broedseizoen kan wat ons betreft beginnen!

»

Punt-Transect-Tellingen (PTT)

Meer dan 500 PTT-routes geteld

Voor het eerst in de geschiedenis meer dan 500 routes geteld. Minder Houtduiven, Spreeuwen en Sijzen, maar meer Grote Bonte Spechten geteld

»

Slaapplaatstelling

Extreem weer, maar alsnog enorme aantallen ganzen

Telweekend ontregeled door extreem weer. Op ijsvrije plekke kwamen spectaculaire aantallen ganzen samen.

»

Vlog: Grote Zilverreigers reageren op kou

Vlogger Albert de Jong neemt een kijkje bij Grote Zilverreigers die reageren op de kou.

»

Vogel- en zoogdiersterfte

Meldingen vogelgriep wilde vogels afgenomen

Alertheid op dode watervogels blijft geboden. Een update op basis van meldingen.

»

Nieuwsbrief - Regio

Friesland

Cursus broedvogels tellen met MAS in Fryslân

We zijn op zoek naar mensen die een aantal punten willen tellen, bijvoorbeeld in de nabijheid van de eigen woonplaats. Om nieuwe tellers op weg te helpen wordt er een cursus aangeboden.

»

Cursus broedvogels inventariseren Fryslân (BMP-methode)

Komend voorjaar organiseren we weer een cursus broedvogels inventariseren (BMP-methode) in de provincie Fryslân.

»

Scholeksters met zenders uitgerust

Komende jaren onderzoek naar omstandigheden in de wintergebieden. Gezenderde vogels brengen effecten van verstoring in beeld.

»

Gelderland

Gelderse vogelaar in de kieker: Jaap Schröder

'Ik krijg eind april een geweldige adrenalinestoot bij de terugkeer van de Gierzwaluwen op de nesten onder mijn dak.'

»

Groningen

Opkomende zeldzame broedvogels in 2016

Terwijl het ijs alweer smelt en de dagen lengen willen wij graag opmerkelijke waarnemingen en opkomende soorten uit vorig seizoen bespreken.

»

Scholeksters met zenders uitgerust

Komende jaren onderzoek naar omstandigheden in de wintergebieden. Gezenderde vogels brengen effecten van verstoring in beeld.

»

Limburg

Lepelaars en Aalscholvers in de Mariapeel

In de Mariapeel (Noord-Limburg) hebben in 2016 Lepelaars (en Aalscholvers) gebroed, maar hoeveel precies? Nu in de winter waren de oude nesten vanwege het ijs bereikbaar.

»

Noord-Brabant

Voor jou gelezen

De DC van Oost-Brabant, Leo Ballering, heeft een paar VWG-bladen uitgepluisd op interessante artikelen voor een groter lezerspubliek.

»

Kolonievogels uit Oost-Brabant in 2016

In het district Oost-Brabant tellen zo’n 75 tellers in totaal 467 kolonies van veertien kolonievogelsoorten.

»

Noord-Holland

Enkele zeldzame broedvogels van Noord-Holland belicht

Patrick Bergkamp heeft van enkele zeldzame broedvogels uit de regio de broedgegevens op een rijtje gezet en in een artikel gegoten.

»

Scholeksters met zenders uitgerust

Komende jaren onderzoek naar omstandigheden in de wintergebieden. Gezenderde vogels brengen effecten van verstoring in beeld.

»
  • Heb je zelf een bijdrage voor de nieuwsbrief? Mail deze dan naar nieuwsbrief@sovon.nl
  • Wil je informatie uit andere regio’s of van andere telprojecten ontvangen? Pas dan je voorkeur aan via de aanmeldpagina.