Wat gaat 2017, het Jaar van de Koekoek, ons brengen? De eerste broedende Zwarte Ooievaars? Een opleving van Kwartelkoningen? We gaan het zien én monitoren. In deze nieuwsbrief blikken we vooral nog terug op het voorbijgevlogen jaar. Er zijn jaaroverzichten uit verschillende regio's. 

Veel leesplezier en een vogelrijk, mooi 2017 toegewenst,

De redactie


Nieuwsbrief - Algemeen

Sovon-Actueel

Zien we meer mannen dan vrouwen?

Veel meer mannen dan vrouwen bij de Kuifeend? Dat turven we uit....doe mee tijdens bijvoorbeeld je watervogeltelling.

»

Ornithologie en filatelie: wat is dat voor combinatie?

Als twee hobby's samenkomen. Tom Loorij maakt een bijzonder plaatjesboek over vogels: Vogels op de cm².

»

Update Vogelgriep in Nederland

Blijf dode vogels vooral melden. Inmiddels is H5N8 bij flink wat verschillende soorten watervogels vastgesteld.

»

Ooievaars hadden succesvol broedseizoen 2016

Bijna 1000 nesten en mooi broedsucces, zo meldt STORK op basis van ingevulde nestkaarten.

»

CES 2016: beroerd jaar voor veel struweel- en grondbroeders

Indexen beschikbaar. Eerste blik: enkele riet- en struweelsoorten brachten weinig jongen groot.

»

Nieuwsbrief - Project

Broedvogelmonitoring (BMP)

Zeldzame broedvogels in Limburg in 2016

Bijeneters, wouwen, en zelfs een broedende Bruine Kiekendief. Een beknopt overzicht van zeldzame broedvogels in de provincie.

»

Nieuwe broedvogelhandleiding online

De nieuwe Handleiding voor BMP & kolonievogels staat nu voor je klaar. Tellers krijgen 'm thuisgestuurd.

»

Jaar van de Kievit

Kieviten in de nazomer

Resultaten van een oproep: 186.000 Kieviten naar biotoop uitgesplitst. Vooral op gras, maar later meer naar akkers.

»

Kolonievogels

Broedpopulatie Purperreiger bereikt een hoogtepunt

Bijna 950 broedparen geteld. Een ongekend topjaar voor deze kolonievogel, waarvan er nooit eerder zoveel geteld werden.

»

Midwintertelling

Zien we meer mannen dan vrouwen?

Veel meer mannen dan vrouwen bij de Kuifeend? Dat turven we uit....doe mee tijdens bijvoorbeeld je watervogeltelling.

»

Nestkaarten

Ooievaars hadden succesvol broedseizoen 2016

Bijna 1000 nesten en mooi broedsucces, zo meldt STORK op basis van ingevulde nestkaarten.

»

Punt-Transect-Tellingen (PTT)

Winterse Tjiftjaffen, wie hoort ze?

Honderden winterse Tjiffen wagen de gok. Ze kunnen stiekem zijn. Wie hoort ze?

»

Slaapplaatstelling

7 januari slaapplaatstelling ganzen en zwanen

Begin het nieuwe jaar met een ganzenslaapplaatstelling! De voorkeursdatum is 7 januari, maar er kan al worden geteld vanaf 31 december.

»

Slaapplaatsen: geen zilverwitte kerst

Bescheiden aantallen tijdens de slaapplaatstelling Grote Zilverreiger. 33% minder vogels dan in december vorig jaar. 

»

Watervogeltelling

Zien we meer mannen dan vrouwen?

Veel meer mannen dan vrouwen bij de Kuifeend? Dat turven we uit....doe mee tijdens bijvoorbeeld je watervogeltelling.

»

Nieuwsbrief - Regio

Flevoland

Midwintertelling Flevoland 2017

Wilde Eend en Kokmeeuw in de wintertellingen. Wat zijn hun ontwikkelingen? Hoeveel zien we er tijdens de Midwintertelling?

»

Friesland

Kolonievogels en zeldzame broedvogels Fryslân

De Kob oftewel Kokmeeuw, hoe staat het ervoor met deze soort in de provinsje? Jelle Postma en Gerard Tamminga doen verslag.

»

Gelderland

Zeldzame broedvogels 2016 district Veluwe

Martin Jansen blikt terug op de stand van zeldzame(re) broedvogels op de Veluwe in he afgelopen jaar.

»

Midwintertelling Gelderland 2017

We staan alweer aan de vooravond van de 51e editie van deze populaire wintertelling. Doe je mee in Gelderland?

»

Jaaroverzicht broedvogels in het Grote Rivierengebied

DC Matthias Koster maakte een uitgebreide samenvatting van het broedseizoen in het district Grote Rivieren: over Woudaapjes en Lepelaars.

»

Limburg

Zeldzame broedvogels in Limburg in 2016

Bijeneters, wouwen, en zelfs een broedende Bruine Kiekendief. Een beknopt overzicht van zeldzame broedvogels in de provincie.

»

Nieuwe broedvogelrapporten Limburg 2016

Tjeu Vossen slaat toe! Drie broedvogelrapporten met lokale vogelinformatie uit het Limburgse

»

Noord-Holland

Themanummer Wintervogels Noord-Holland

Extra dikke uitgave tijdschrift Tussen Duin & Dijk met een uitgebreid overzicht van wintervogels op basis van de atlastellingen.

»

Overijssel

Midwintertelling Overijssel 2017

Waar zitten de Kokmeeuwen en Wilde Eenden in Overijssel in de winter? Tel weer mee met de midwintertelling om het beeld te krijgen.

»

De opkomst van de Kortsnavelboomkruiper in Twente

Hoe is het in 2016 gegaan met de Kortsnavelboomkruipers in Twente en zette de groei van de afgelopen jaren dit jaar ook door?

»

Zeeland

Overzicht van broedvogels in Zeeland in 2016

Marcel Klootwijk geeft een overzicht van de ontwikkelingen van de Zeeuwse kolonievogels in 2016.

»

Zuid-Holland

In memoriam: Marius Teeuw

Sliedrechtse vogelaar Marius Teeuw (42) overleed op 30 december. Hij telde voor de Vogelatlas en MUS.

»
  • Heb je zelf een bijdrage voor de nieuwsbrief? Mail deze dan naar nieuwsbrief@sovon.nl
  • Wil je informatie uit andere regio’s of van andere telprojecten ontvangen? Pas dan je voorkeur aan via de aanmeldpagina.