De Landelijke Dag zit er weer op! Met traditiegetrouw de presentatie van de Vogelbalans en de aankondiging van de nieuwe soort voor het Jaar van. Alles hierover in deze nieuwsbrief, naast uiteraard resultaten uit projecten en regio's.

Veel leesplezier! 

De redactie


Nieuwsbrief - Algemeen

Sovon-Actueel

2017: Jaar van de Koekoek

Het aantal Koekoeken neemt al decennialang in aantal af. Waarom precies weten we niet. In 2017 gaan Sovon Vogelonderzoek Nederland en Vogelbescherming Nederland op zoek naar de grootste kennishiaten. Daarnaast vragen we zoveel mogelijk aandacht voor de Koekoek. Help je mee?

»

Opnieuw slecht broedseizoen voor Grutto

Bericht Vogelbescherming - Het broedseizoen van de nationale vogel, de Grutto, is dramatisch verlopen. Ook in 2016 groeiden er onvoldoende jongen op om het aantal Grutto’s in ons land op peil te houden. Naar schatting 4000 jongen groot geworden, terwijl er 11000 nodig waren.

»

Terugblik Landelijke Dag

Impressie en eerste foto's. Bedankt bezoekers, sprekers, standhouders en sponsoren voor een mooie Landelijke Dag! 

»

Stadsvogels onder druk

Nieuwbouw, renovatie en verdwijnen van stedelijk groen zetten vogels in bebouwde gebieden behoorlijk onder druk. Zo blijkt uit de jaarlijkse Vogelbalans die Sovon Vogelonderzoek Nederland op 26 november heeft gepresenteerd. De Vogelbalans geeft een actueel overzicht van vogelontwikkelingen in de stad op basis van gegevens die zijn verzameld door duizenden vrijwilligers.

»

Nieuwsbrief - Project

Bijzondere Soorten Project (BSP)

Recordjaar Grote Zilverreiger

Niemand die meer opkijkt van een Grote Zilverreiger in de winter. De 'witte reiger' is bij boeren, burgers en buitenlui goed bekend. Een deel van die vogels zal van de eigen broedpopulatie komen, die het goed doet. Dit jaar zijn er minstens 290 broedparen geteld.

»

Broedvogelmonitoring (BMP)

Grote variatie in hoe steltlopers zorgtaken delen

Veel vogelsoorten hebben een duidelijke taakverdeling bij het broeden: uitsluitend het vrouwtje zit op het nest. Bij de meeste steltlopers zijn de taken echter verdeeld en broeden zowel het mannetje als het vrouwtje. Onderzoek laat zien dat de verdeling lijkt te worden bepaald door de strategie om predatie te voorkomen. De resultaten zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature. 

»

Recordjaar Grote Zilverreiger

Niemand die meer opkijkt van een Grote Zilverreiger in de winter. De 'witte reiger' is bij boeren, burgers en buitenlui goed bekend. Een deel van die vogels zal van de eigen broedpopulatie komen, die het goed doet. Dit jaar zijn er minstens 290 broedparen geteld.

»

Nieuwe handleiding broedbiologisch onderzoek Steenuil

STONE pakt uit: 116 pagina's tjokvol goede tips. De veelgebruikte Handleiding broedbiologisch onderzoek Steenuil is geheel vernieuwd

»

Jaarrond Tuintelling

100.000ste telling ingevoerd op Tuintelling.nl

Hoera! Op maandagochtend 28 november passeerde de Jaarrond Tuintelling een magische grens: er zijn maar liefst 100.000 tellingen ingevoerd. Wat een fantastisch getal. Bedankt Tuintellers!

Teller Madelief had de eer (en het geluk) om precies de honderdduizendste telling in te voeren. Naast felicitaties waren wij natuurlijk nieuwsgierig naar haar drijfveren om te tellen.

»

Afname Huismus gestopt?

De dramatische afname van de Huismus lijkt gestopt. Maar de vlag kan daarmee niet uit. In veel woonwijken ontbreekt de soort al jaren. Gaat het om gebrek aan nestgelegenheid of zijn er andere factoren die bepalend zijn?

»

Meetnet Urbane Soorten (MUS)

100.000ste telling ingevoerd op Tuintelling.nl

Hoera! Op maandagochtend 28 november passeerde de Jaarrond Tuintelling een magische grens: er zijn maar liefst 100.000 tellingen ingevoerd. Wat een fantastisch getal. Bedankt Tuintellers!

Teller Madelief had de eer (en het geluk) om precies de honderdduizendste telling in te voeren. Naast felicitaties waren wij natuurlijk nieuwsgierig naar haar drijfveren om te tellen.

»

Afname Huismus gestopt?

De dramatische afname van de Huismus lijkt gestopt. Maar de vlag kan daarmee niet uit. In veel woonwijken ontbreekt de soort al jaren. Gaat het om gebrek aan nestgelegenheid of zijn er andere factoren die bepalend zijn?

»

Slaapplaatstelling

Stormachtige eerste Slaapplaatstelling

Uitgerekend tijdens het telweekend raasde er een ouderwetse storm over ons land. Toch heeft het veel waarnemers er niet van weerhouden om op pad te gaan. Met name de telgroepen die enkele grote gebieden onder handen namen verdienen een pluim. Een solitaire waarnemer kan zijn telling nog een dag doorschuiven, maar zo’n telgroep prikt een ochtend en dan moet het gebeuren, weer of geen weer. 

»

Vogel- en zoogdiersterfte

Wat betekent de Vogelgriep voor jou als watervogelteller?

Sinds de tweede week van november is op een aantal plekken, met name op de Gouwzee en Randmeren, massale sterfte onder watervogels vastgesteld als gevolg van vogelgriep (hoogpathogene H5N8). Als je het veld in gaat, is extra alertheid geboden.

»

Artikel Usutu-virus onderstreept belang monitoring en screening dode vogels

Uitbraak Usutu-virus was wijdverspreid. 27 van 33 onderzochte Merels zijn positief getest. Dit schrijven onderzoekers van onder andere het Dutch Wildlife Health Centre en Sovon in een kort artikel in Eurosurveillance.

»

Watervogeltelling

Wat betekent de Vogelgriep voor jou als watervogelteller?

Sinds de tweede week van november is op een aantal plekken, met name op de Gouwzee en Randmeren, massale sterfte onder watervogels vastgesteld als gevolg van vogelgriep (hoogpathogene H5N8). Als je het veld in gaat, is extra alertheid geboden.

»

Avimap nu ook voor watervogeltellingen beschikbaar

De tijd van achteraf het formulier invullen is daarmee voorbij voor de digitaal ingestelde vogelaars. 

»

Nieuwsbrief - Regio

Friesland

Geoorde Fuut yn Fryslân 2016

In de afgelopen jaren zijn er in negen telgebieden van Sovon diverse territoria van de Geoorde Fuut gemeld, waarvan twee in het afgelopen jaar. Districtscoördinator Friesland, Gerard Tamminga, geeft een overzicht en roept op om territoria door te geven.

»

Grote variatie in hoe steltlopers zorgtaken delen

Veel vogelsoorten hebben een duidelijke taakverdeling bij het broeden: uitsluitend het vrouwtje zit op het nest. Bij de meeste steltlopers zijn de taken echter verdeeld en broeden zowel het mannetje als het vrouwtje. Onderzoek laat zien dat de verdeling lijkt te worden bepaald door de strategie om predatie te voorkomen. De resultaten zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature. 

»

Groningen

Grote variatie in hoe steltlopers zorgtaken delen

Veel vogelsoorten hebben een duidelijke taakverdeling bij het broeden: uitsluitend het vrouwtje zit op het nest. Bij de meeste steltlopers zijn de taken echter verdeeld en broeden zowel het mannetje als het vrouwtje. Onderzoek laat zien dat de verdeling lijkt te worden bepaald door de strategie om predatie te voorkomen. De resultaten zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature. 

»

Noord-Brabant

Watervogels in de stad (en daar buiten) - Midwintertelling 2017

14 januari 2017 (telperiode 13-16 januari) vindt de 51e midwintertelling plaats. Deze telling kent inmiddels een lange traditie en is de watervogeltelling waar landelijk de meeste telgebieden (ruim 4.000 in 2015) en vogels (5,5 miljoen in 2015) worden geteld. Buiten de monitoringgebieden die maandelijks geteld worden gaan veel tellers tijdens deze telling eenmalig op pad. 

»

Noord-Holland

Grote variatie in hoe steltlopers zorgtaken delen

Veel vogelsoorten hebben een duidelijke taakverdeling bij het broeden: uitsluitend het vrouwtje zit op het nest. Bij de meeste steltlopers zijn de taken echter verdeeld en broeden zowel het mannetje als het vrouwtje. Onderzoek laat zien dat de verdeling lijkt te worden bepaald door de strategie om predatie te voorkomen. De resultaten zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature. 

»

Superjaar voor IJsvogels in Het Gooi

In 2016 heeft de IJsvogelwerkgroep Gooi en Vechtstreek het hoogste aantal ijsvogelbroedparen ooit geteld! Een nieuw record met 87 broedparen in de regio. Dat meldt een persbericht van de IJsvogelwerkgroep Gooi en Vechtstreek, dat we hier integraal overnemen.

»

Overijssel

Vogels van de Weerribben en de Wieden

Alweer een fraai nieuw boek uit, ditmaal over Nationaal Park Weerribben en Wieden. 280 pagina's over belangrijk laagveenmoerasgebied.

»

Zeeland

Grote variatie in hoe steltlopers zorgtaken delen

Veel vogelsoorten hebben een duidelijke taakverdeling bij het broeden: uitsluitend het vrouwtje zit op het nest. Bij de meeste steltlopers zijn de taken echter verdeeld en broeden zowel het mannetje als het vrouwtje. Onderzoek laat zien dat de verdeling lijkt te worden bepaald door de strategie om predatie te voorkomen. De resultaten zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature. 

»

Zuid-Holland

Watervogels in de stad (en daar buiten) - Midwintertelling 2017

14  januari 2017 (telperiode 13-16 januari) vindt de 51e midwintertelling plaats. Deze telling kent inmiddels een lange traditie en is de watervogeltelling waar landelijk de meeste telgebieden (ruim 4.000 in 2015) en vogels (5,5 miljoen in 2015) worden geteld. Buiten de monitoringgebieden die maandelijks geteld worden gaan veel tellers tijdens deze telling eenmalig op pad, zoals bijvoorbeeld in Den Haag en Rotterdam. 

»
  • Heb je zelf een bijdrage voor de nieuwsbrief? Mail deze dan naar nieuwsbrief@sovon.nl
  • Wil je informatie uit andere regio’s of van andere telprojecten ontvangen? Pas dan je voorkeur aan via de aanmeldpagina.