Weer een gevulde nieuwsbrief vol nieuwtjes over de Landelijke Dag, apps en interessante resultaten uit vogelonderzoek- en monitoring. Veel leesplezier!

De redactie


Nieuwsbrief - Algemeen

Sovon-Actueel

Kom ook naar de Landelijke Dag

26 november in De Reehorst in Ede. Boeiende lezingen in 5 zalen, een grote infomarkt en gezelligheid!

»

Veren gezocht! Voor het jeugdprogramma.

Voor het jeugdprogramma op de Landelijke Dag zoeken we vogelveren. Heb je er wat voor ons?

»

Boswachters aan het woord op de Landelijke Dag

Veel vogelaars zijn actief als vrijwillige teller in natuurgebieden. De verschillende terreinbeheerders geven met hun programma een kijkje in de keuken van de boswachter.

»

Film je vogelervaring uit 2016 en deel!

Film of fotografeer je vogelvaring of boodschap en deel deze met ons! We willen er een leuk filmpje mee maken.

»

BirdRing: nieuwe app voor aflezers van kleurringen

Android-app handig hulpmiddel bij aflezen en melden van kleurringen. Al een directe terugkoppeling vanuit geese.org

»

Eerste arctische ganzen druppelen binnen

Vooral vanaf 15 september regelmatig trek, maar nog kleine aantallen. Flinke aankomst begin oktober verwacht.

»

Usutuvirus voor het eerst vastgesteld in Nederland

Virus bij Merels en Laplanduilen aangetroffen. Al duizenden meldingen via Sovon en DWHC van dode Merels.

»

Wat vind jij van Sovon-Nieuws?

Ben je tevreden over Sovon-Nieuws? Mis je bepaalde onderwerpen? Mag het van jou iets luchtiger of juist diepgaander? Jouw mening is belangrijk. Daarom vragen wij je mee te doen aan het online lezersonderzoek over Sovon-Nieuws. 

»

Nieuwsbrief - Project

Meetnet Urbane Soorten (MUS)

Uitslag enquête over de nieuwe MUS-cursus

372 respondenten gaven aan wat ze graag in de nieuwe cursus zien. Dat leverde veel bruikbare informatie op. Bedankt!

»

Punt-Transect-Tellingen (PTT)

Putter zit warm, Keep in de kou

Zuidelijke broedvogels doen het beter dan uitgesproken koudeminnende soorten.

»

Slaapplaatstelling

Nazomerse Wulpen op binnenlandse slaapplaatsen

De septembertelling brengt nazomerse concentraties in kaart. Proef de sfeer van zo’n slaapplaatstelling in een vlog (filmpje).

»

Hoge aantallen Reuzensterns geteld

Bijna uitsluitend op enkele grote slaapplaatsen in Noord-Nederland. Er werden weer bijna 150 vogels geteld.

»

Trektellen

Lepelaars trekken massaal weg

Trektellers langs de kust zien op de 26ste honderden Lepelaars naar het zuiden vliegen. 

»

Vogel- en zoogdiersterfte

Vragen en antwoorden over Usutu-virus

Naar aanleiding van het bericht dat het Usutuvirus nu in Nederland is vastgesteld, komen er veel vragen binnen. 

»

Nieuwsbrief - Regio

Drenthe

Kleurringen en halsbanden bij Knobbelzwanen

In de nazomer van 2016 werden in de provincie Groningen ca. 900 à 1.000 knobbelzwanen, waarvan ca. 550 jongen, gevangen en voorzien van (kleur)ringen.

»

Friesland

Kleurringen en halsbanden bij Knobbelzwanen

In de nazomer van 2016 werden in de provincie Groningen ca. 900 à 1.000 knobbelzwanen, waarvan ca. 550 jongen, gevangen en voorzien van (kleur)ringen.

»

Gelderland

Kleine Zwanen, Blauwe Kieken en Goudplevieren intekenen in Gelderland

Watervogeltellers wordt gevraagd om deze drie soorten met een precieze locatie in te voeren.

»

Groningen

Kleurringen en halsbanden bij Knobbelzwanen

In de nazomer van 2016 werden in de provincie Groningen ca. 900 à 1.000 knobbelzwanen, waarvan ca. 550 jongen, gevangen en voorzien van (kleur)ringen.

»

Limburg

Limburg is klaar, op naar de Vogelatlas

Laatste controles afgerond, schrijven kan beginnen. We bedanken alle tellers voor hun geweldige inzet!

»

Nicole Reneerkens overleden

Treurig verlies voor Limburgse vogelaarswereld. Ze was o.a. de drijvende kracht achter Limburgse Vogels.

»

Zeeland

Bijeneter als nieuwe broedvogel voor Zeeland

Succesvol gebroed op Walcheren, 6 jongen groot. En een extreem laat broedgeval Blauwe Reiger. 

»
  • Heb je zelf een bijdrage voor de nieuwsbrief? Mail deze dan naar nieuwsbrief@sovon.nl
  • Wil je informatie uit andere regio’s of van andere telprojecten ontvangen? Pas dan je voorkeur aan via de aanmeldpagina.