Een verbod op bijengif, groepen Kieviten tellen en de eerste lezing van de Landelijke Dag die bekend is. Maar natuurlijk ook resultaten van allerlei telwerk. Je leest het in deze nieuwsbrief.

Veel leesplezier, vogelse,

De redactie


Nieuwsbrief - Algemeen

Sovon-Actueel

Nick Davies komt naar Landelijke Dag

Koekoekenexpert geeft twee keer een extra lange lezing en signeert zijn boek De koekoek

»

Imidacloprid verboden, mede door vogelonderzoek

Nature-artikel (2014) van Sovon en Radboud Universiteit expliciet genoemd als onderbouwing.

»

Gezocht: (junior) webdeveloper

Word jij onze enthousiaste collega en kom je ons databeheer/GIS-team versterken?

»

Groepen Kieviten, waar zitten ze in de nazomer en vroege herfst?

Groepen tellen geeft een beeld van de verspreiding en het biotoop. Meeste op nat grasland?

»

Pionieren in Armenië

Sovon wisselt met IUCN kennis over vogelmonitoring uit met Armeense natuurorganisatie.

»

Nieuwsbrief - Project

Broedvogelmonitoring (BMP)

In de kijker: Warre Smets

Warre Smets uit het Belgische Oud-Turnhout vertelt over zijn eerste seizoen broedvogels inventariseren. Met meteen 3 Porseleinhoentjes.

»

Zingende Fluiters: wat tel je eigenlijk?

Type geluid diagnostisch voor broedstatus. In artikel in Limosa legt Rob Bijlsma de verschillen uit.

»

Nieuwe broedvogelhandleiding in de maak

Handleiding toegespitst op digitaal inventariseren met Avimap. Ook nieuwe criteria. Verschijnt najaar 2016

»

BMP-seizoen loopt af. Hoe rond je af?

Instructievideo laat zien hoe je gegevens in Avimap controleert en daarna doorstuurt.

»

Jaar van de Kievit

Groepen Kieviten, waar zitten ze in de nazomer en vroege herfst?

Groepen tellen geeft een beeld van de verspreiding en het biotoop. Meeste op nat grasland?

»

Kievitkuiken uit Binnenveld al 50 kilometer verderop

Kuiken 5-Z vloog van het ene onderzoeksgebied naar het andere. Aflezing waardevol voor onderzoek Jaar van de Kievit.

»

Meetnet Urbane Soorten (MUS)

Themanummer ‘Stadsnatuur’ van De Levende Natuur

Bijna 60 pagina's tellende nummer met wat er aan natuur(bescherming) in stedelijk gebied is. Waaronder artikel over bijna 10 jaar MUS. 

»

Tien jaar MUS zit er op

Bijna 500 tellingen avondtellingen ingevoerd. Maarliefst 137 vogelsoorten gezien, verdeeld over ruim 102.000 exemplaren.

»

Slaapplaatstelling

Nieuwe teldata seizoen 2016/17

 In september trappen we traditioneel af met de eerste telling van Wulpen, maar in juli en augustus staan al sterns op het programma. We hebben alle teldata voor seizoen 2016/17 op een rij gezet.

»

Trektellen

Najaarstrek van Witgatjes al op hoogtepunt

Schuw, rusteloos en onderweg naar Zuid-Europa. Witgatjes trekken meestal solitair door.

»

Vogelatlas

Bezemacties voor de vogelatlas afgerond

Een klein legertje fanatieke atlastellers heeft voor de laatste 200 broedvogelblokken de km-hok en punt-tellingen uitgevoerd en voor een heel groot deel ook al ingevoerd.

»

Nieuwsbrief - Regio

Drenthe

Lachsterns. Wie speurt er mee?

Na jaren is de slaapplek van de Groningse Lachsterns nog altijd niet gevonden. Wie speurt er mee en doet een 'verdachte' waarneming?

»

Ruim 60.000 zomerganzen in Noord-Nederland in 2015

Naast aantallen werd ook het broedsucces vastgelegd. Halverwege juli 2016 zijn dezelfde gebieden weer geteld.

»

Friesland

Ruim 60.000 zomerganzen in Noord-Nederland in 2015

Naast aantallen werd ook het broedsucces vastgelegd. Halverwege juli 2016 zijn dezelfde gebieden weer geteld.

»

Gelderland

Rapport over akkervogeltellingen rondom het Bergherbos

Rapport over tellingen op de akkers van het Bergherbos in de winter van 2014/15.

»

Vacante watervogelgebieden in Gelderland

 De vakantieperiode is bij uitstek geschikt om je kijker te richten op het komende winterhalfjaar. Er zijn nog wat vacante watervogeltelgebieden....

»

Groningen

Lachsterns. Wie speurt er mee?

Na jaren is de slaapplek van de Groningse Lachsterns nog altijd niet gevonden. Wie speurt er mee en doet een 'verdachte' waarneming?

»

Ruim 60.000 zomerganzen in Noord-Nederland in 2015

Naast aantallen werd ook het broedsucces vastgelegd. Halverwege juli 2016 zijn dezelfde gebieden weer geteld.

»

Overijssel

Nog steeds meer Middelste Bonte Spechten in Twente

De groei zet door: 2016 kwamen er weer zeker 28 territoria extra bij. Ben Hulsebos maakte weer een uitgebreid verslag.

»

Zeeland

Broedsucces bij Zeeuwse Kwakken, tussenstand Blauwe Reigers

Marcel Klootwijk, districtscoördinator van Zeeland, doet alvast wat hoogtepunten van het afgelopen broedseizoen uit de doeken. 

»
  • Heb je zelf een bijdrage voor de nieuwsbrief? Mail deze dan naar nieuwsbrief@sovon.nl
  • Wil je informatie uit andere regio’s of van andere telprojecten ontvangen? Pas dan je voorkeur aan via de aanmeldpagina.