Vogels reageren op klimaat, volop ge-tjiftjaf, de Vogelweek komt eraan en nog veel meer interessant (regionaal) nieuws over vogels. Lees het in deze verse digitale nieuwsbrief!

Veel tel- en onderzoeksplezier dit voorjaar,

de redactie


Nieuwsbrief - Algemeen

Sovon-Actueel

Verwacht effect klimaatverandering op vogels vastgesteld

Soorten met verwacht voordeel door klimaatverandering nemen daadwerkelijk in aantallen toe

»

Nationale Vogelweek komt eraan

Organiseer een leuke excursie! Bijvoorbeeld een over het Jaar van de Kievit.

»

Het gaat goed met de Sovon-ledenraad, maar aanvulling is welkom

Wil je meedenken over het beleid van Sovon? Dan nodigen we je uit om deel te nemen in de ledenraad.

»

Jefte Hulsmans onderzoekt mee

Jefte is een van de studenten die mee onderzoekt in het Jaar van de Kievit. Met een door Meopta beschikbaar gestelde telescoop.

»

Zuidenwind en...volop getjiftjaf

Ineens volop zingend, zuidenwind leidde tot massale aankomst. Nu overal weer te horen.

»

Europese Rode Lijst en ander nieuws

Nieuwe Bird Census News met o.a. Europese Rode Lijst en informatie over hoe men telde in de Oekraïne

»

Nieuwsbrief - Project

Broedvogelmonitoring (BMP)

Nacht van de Rallen en Roerdomp 2016

Wegens succes herhaald. Opnieuw speciale aandacht voor deze moerasvogels in twee telperiodes.

»

Broedvogelrapport 2014 verschenen

Overzicht van 138 pagina's over de actuele stand van de broedvogels, met veel foto's. grafieken en compacte toelichting.

»

Eerste kievitsei gevonden in Jaar van de Kievit

Eerste kievitsei gevonden op 9 maart. Vanaf nu Jaar van de Kievit écht van start. Help mee!

»

Jaar van de Kievit

Jefte Hulsmans onderzoekt mee

Jefte is een van de studenten die mee onderzoekt in het Jaar van de Kievit. Met een door Meopta beschikbaar gestelde telescoop.

»

Eerste kievitsei gevonden in Jaar van de Kievit

Eerste kievitsei gevonden op 9 maart. Vanaf nu Jaar van de Kievit écht van start. Help mee!

»

Kolonievogels

De vroege broeders: Roeken, Aalscholvers en Blauwe Reigers

Tel je dit jaar weer mee? De vroege broeders zitten al op de eieren of hebben zelfs al jongen.

»

Meetnet Urbane Soorten (MUS)

Tiende jaar MUS gaat beginnen

Stadsvogels, een steeds belangrijker wordende groep. In 2016 worden ze al voor het tiende jaar geteld in MUS.

»

Slaapplaatstelling

Grutto in speciaal weekend geteld

Ruim 27.000 grutto's verdeeld over 139 gebieden geteld in Welkom Gruttoweekend.

»

Trektellen

Wolken Zwarte Zee-eenden

Absurde aantallen voor de Noord-Hollandse kust. Op 29 maart zelfs 217.000 richting zuid.

»

Jaarverslag trektellen 2015

Bijna 30.000 teluren, ruim 17 miljoen trekvogels. Samengevat in een lezenswaardig jaaroverzicht.

»

Vogel- en zoogdiersterfte

Dode wilde eenden langs de weg? Geef het door!

Voorjaar in de bol, leidt tot verkeersslachtoffers. Geef ze aan ons door voor verder onderzoek.

»

Watervogeltelling

Laatste informatie over watervogels samengevat

Nieuwe watervogelrapport staat weer boordevol met interessante en actuele informatie. Dankzij de inzet van ruim 1600 tellers.

»

Nieuwsbrief - Regio

Friesland

Meetnet Agrarische Soorten (MAS) in Fryslân: doe je mee met de cursus?

Meehelpen om vogels in het agrarische gebied van de provincie te tellen? We geven dit voorjaar een cursus..

»

Gelderland

Gelderse vogelaar in de kieker: Bram Ubels

Bram Ubels is een veelzijdige vogelaar uit Nijmegen. Hij ringt graag op zijn eigen plek in de Ooijse Graaf.

»

Eerste Kievitsei in onderzoeksgebied gevonden

In Gelderland nu ook eerste Kievitseieren. Precies in één van de onderzoeksgebieden van het Jaar van de Kievit.

»

Noord-Brabant

Fraai verslag over dakbroedende meeuwen en Visdieven rond Den Bosch

Het aantal dakbroedende Visdieven neemt niet meer toe, maar Kleine mantelmeeuwen maken wel een spectaculaire groeispurt.

»

Kolonievogeltellers gezocht in het Brabantse

Enkele kolonies vacant. Wie helpt er mee in de buurt van onder andere Heeswijk, Boxtel en Drunen?

»

Zuid-Holland

Kolonievogels in Zuid-Holland-noord in 2015

Vlak voor het nieuwe broedseizoen 2016 mag een overzicht van het afgelopen jaar niet ontbreken. 

»
  • Heb je zelf een bijdrage voor de nieuwsbrief? Mail deze dan naar nieuwsbrief@sovon.nl
  • Wil je informatie uit andere regio’s of van andere telprojecten ontvangen? Pas dan je voorkeur aan via de aanmeldpagina.