Voor je inzet in 2015 willen we je hartelijk bedanken!

Wat gaan we doen in het Jaar van de Kievit, waarom neemt de Smient af en heb jij nog een winnend lot? Lees het in deze 12e nieuwsbrief van 2015.

Alvast een fijne jaarwisseling en een vogelrijk 2016. Namens de redactie van de digitale nieuwsbrief:

Fred Hustings, Jan Schoppers, Kees Koffijberg, Laurien Holtjer en Albert de Jong


Nieuwsbrief - Algemeen

Sovon-Actueel

2016 wordt het Jaar van de Kievit

Kievit neemt tegenwoordig nog sneller af dan de Grutto. 2016 wordt het Jaar van de Kievit.

»

Afname Smient door lager broedsucces

Nog steeds een algemene wintergast, maar sinds 2002 wel op z'n retour. Afgenomen broedsucces laat populatie Smient krimpen.

»

Weer een NOU-congres in 2016

Na het succes in 2015 organiseert de Nederlandse Ornithologische Unie haar tweede congres op 5 t/m 7 februari in De Biotoop in Haren.

»

Vogelinformatie op sovon.nl geactualiseerd

Eind december zijn de gegevens bijgewerkt met de nieuwste resultaten. Nieuw: provinciale watervogeltrends.

»

Winnende lotnummers

Er liggen nog wat prijzen te wachten op de winnaars. Deed je mee aan de loterij op de Landelijke Dag?

»

Actie verlengd: Gratis verzending kleine editie Nederlandsche Vogelen

Leden en waarnemers krijgen het bij aanschaf gratis thuisbezorgd én steunen het onderzoek naar vogels.

»

Nieuwsbrief - Project

Midwintertelling

Watervogels tellen: noteer de geslachten

Met iets meer inspanning verzamel je heel veel meer informatie. Doe mee aan het onderzoek!

»

Nestkaarten

Nog nestgegevens? Voer ze in tijdens de donkere dagen na Kerst

De donkere dagen na Kerst zijn ideaal om oude nestgegevens in te voeren. Ze zijn meer dan welkom!

»

Slaapplaatstelling

Na Grote Zilverreigers de ganzen en zwanen geteld

De eerste indruk van de voorbije tellingen en wat kunnen we verwachten in het tweede weekend van januari.

»

Tuinvogeltelling

Nationale Tuinvogeltelling op 16 en 17 januari

Op 16 en 17 januari 2016 telt heel Nederland weer tuinvogels tijdens de Nationale Tuinvogeltelling. Tel je mee? 

»

Vogelatlas

Van veldwerk naar Vogelatlas

De laatste tellingen zijn ingevoerd en de laatste eindschattingen van de broedvogelblokken worden momenteel ingestuurd. Daarna wordt de atlasinvoer ‘dichtgezet’ en is het niet meer mogelijk voor de tellers om wijzigingen aan te brengen.

»

Watervogeltelling

Ganzen- en zwanendag op 23 januari 2016 in Arnhem

Gratis dag met leuke lezingen voor en door liefhebbers van ganzen- en zwanenonderzoek.

»

Watervogels tellen: noteer de geslachten

Met iets meer inspanning verzamel je heel veel meer informatie. Doe mee aan het onderzoek!

»

Nieuwsbrief - Regio

Friesland

Kievit: ongunstige staat

De Kievit bevindt zich in een ongunstige staat van instandhouding in Fiesland. Het volledige onderzoeksrapport is nu te downloaden

»

Gelderland

Watervogels tellen langs de Maas

Langs de Gelderse en Brabantse Maas liggen er een paar spannende watervogelgebieden klaar om te tellen.

»

Jaarboek vogelwerkgroep Zutphen

De vogelwergroep Zutphen en omstreken heeft over 2014 een gevarieerd en aantrekkelijk jaarboek gemaakt.

»

Jaaroverzicht 2014 Zuidoost-Achterhoek

Dik verslag, tellingen die soms meer dan 40 jaar beslaan! Zeer grondig werk in de grensstreek.

»

Limburg

Zeldzame broedvogels in Limburg in 2014

Artikel in Limburgse Vogels 25 (2015): 46-56. Met info over bijvoorbeeld het eerste Limburgse broedgeval van Lepelaar.

»

Nieuws van de Vogelatlas

De laatste gaten worden gedicht, de eerste resultaten beschikbaar. Bekijk de Limburgse kaarten.

»

Watervogels tellen: noteer de geslachten

Met iets meer inspanning verzamel je heel veel meer informatie. Doe mee aan het onderzoek!

»

Watervogeltellingen november 2015

Dankzij snelle digitale inzending nu al resultaten beschikbaar.

»

Noord-Brabant

Watervogels tellen langs de Maas

Langs de Gelderse en Brabantse Maas liggen er een paar spannende watervogelgebieden klaar om te tellen.

»

Zuid-Holland

Nieuwe DC voor Zuidholland-Noord

Rasteller Hans van Gasteren uit Gouda neemt het stokje over van Anthonie Stip. Hij stelt zich voor.

»
  • Heb je zelf een bijdrage voor de nieuwsbrief? Mail deze dan naar nieuwsbrief@sovon.nl
  • Wil je informatie uit andere regio’s of van andere telprojecten ontvangen? Pas dan je voorkeur aan via de aanmeldpagina.