November een saaie maand? Niet bepaald! Er waren leuke evenementen en er werd weer veel geteld. Wij telden de 5000ste tuinvogelteller én wezen Harm Meek aan als vrijwilliger van het Jaar.

Lees het laatste vogelnieuws in deze nieuwsbrief.

Veel leesplezier, de redactie


Nieuwsbrief - Algemeen

Sovon-Actueel

Inspirerende Landelijke Dag 2015

Dank aan de vele bezoekers, sprekers en standhouders die de Landelijke Dag tot een groot succes hebben gemaakt! 

»

Recordaantal broedende Grote Zilverreigers in 2015

2015 topjaar. Sinds 1990 is het een jaarlijkse broedvogel met vanaf 2000 een sterk groeiende populatie.

»

Kijker met korting, steun het vogelonderzoek

Speciaal voor tellers van Sovon is er nu een tijdelijke voordeelactie. Het Vogelinformatiecentrum Texel geeft 10% korting op alle artikelen van het merk Meopta.

»

Nederlandse vogelbevolking volop in beweging

De Vogelbalans laat voor het eerst resultaten zien van drie jaar zeer intensief veldwerk voor een nieuwe Vogelatlas.

»

Harm Meek vrijwilliger van het jaar

Jury prijst zijn betrouwbaarheid, oog voor kwaliteit en gestructureerdheid als motor van Twentse vogeltellers.

»

Nieuwsbrief - Project

Kolonievogels

Recordaantal broedende Grote Zilverreigers in 2015

2015 topjaar. Sinds 1990 is het een jaarlijkse broedvogel met vanaf 2000 een sterk groeiende populatie.

»

Slaapplaatstelling

Slaapplaatstelling ganzen- en zwanen met grote verschillen

Her en der al grote groepen ganzen op slaapplaatsen. Telomstandigheden vielen een beetje tegen.

»

Tuinvogeltelling

5000 Jaarrond Tuintellers

Het project Jaarrond Tuintelling verwelkomde de 5000ste teller. Vroege Vogels was erbij.

»

Vogelatlas

Nederlandse vogelbevolking volop in beweging

De Vogelbalans laat voor het eerst resultaten zien van drie jaar zeer intensief veldwerk voor een nieuwe Vogelatlas.

»

Nieuwsbrief - Regio

Friesland

Weinig jonge Rotganzen

Jongentelling tijdens de hoogwatertelling in Waddenzee en Deltagebied leverde 2% eerstejaars op.

»

Gelderland

Gelderse Vogelaarsdag 2015 groot succes

Geslaagde Gelderse vogelaarsdag in Harderwijk. Een verslag van Benno van den Hoek...

»

Watervogeltellers gezocht

Vacante gebieden in Gederland. Je kunt zo aan de slag als watervogelteller of ganzen- en zwanenteller.

»

Gelderse vogelaar in de kieker: Pim Leemreise

'Die lange met dat petje.' Pim Leemreise vertelt gepassioneerd over zijn vogelwerk in de Achterhoek.

»

Groningen

Weinig jonge Rotganzen

Jongentelling tijdens de hoogwatertelling in Waddenzee en Deltagebied leverde 2% eerstejaars op.

»

Limburg

Lezing MUS

17 december in Roermond. Over 9 jaar MUS, een succesvol meetnet. Brabanders ook welkom.

»

Bijeenkomst Vogelstudiegroep Limburg 20 november

Goed gevulde zaal, mooie verhalen over Blauwe Kiekendieven en Draaihalzen, dramatische oproep. 

»

Watervogeltellingen september en oktober 2015

Dankzij snelle invoer al wat voorlopige Limburgse resultaten. Veel Krakeenden en IJsvogels.

»

Vogelinventarisatie gemeente Vaals 2015

Nieuw jaarverslag Vogelwerkgroep Vaals. Veel Middelste Bonte Spechten, maar ook een broedende Zwarte Specht.

»

Limburgse Vogels 2015, de laatste?

Alweer een mooi en gevarieerd nummer, de 25e jaargang alweer. Maar er hangen donkere wolken...

»

Noord-Brabant

Lezing MUS

17 december in Roermond. Over 9 jaar MUS, een succesvol meetnet. Brabanders ook welkom.

»

Noord-Holland

Weinig jonge Rotganzen

Jongentelling tijdens de hoogwatertelling in Waddenzee en Deltagebied leverde 2% eerstejaars op.

»

Zeeland

Weinig jonge Rotganzen

Jongentelling tijdens de hoogwatertelling in Waddenzee en Deltagebied leverde 2% eerstejaars op.

»
  • Heb je zelf een bijdrage voor de nieuwsbrief? Mail deze dan naar nieuwsbrief@sovon.nl
  • Wil je informatie uit andere regio’s of van andere telprojecten ontvangen? Pas dan je voorkeur aan via de aanmeldpagina.