Een goed najaar voor Goudhaantjes, een doortrekgolf van Kramsvogels en van 1 naar 745 Cetti's Zangers. Je leest het in deze digitale nieuwsbrief over de maand oktober.

Veel leesplezier en graag tot op de Landelijke Dag,

de redactie


Nieuwsbrief - Algemeen

Sovon-Actueel

Jeugdprogramma op Landelijke Dag

Op 28 november hebben we weer een mooie dag vol activiteiten in en rond De Reehorst in Ede.

»

Landelijke Dag 2015. Ben je er bij?

We nodigen je van harte uit voor de Landelijke Dag 2015 op 28 november. Een dag vol ontmoetingen, lezingen en informatie.

»

Living Planet Report Nederland is uit

Lijvig rapport van het WNF roept op tot maatregelen voor natuurherstel. Sovon werkte mee aan de publicatie.

»

Gratis verzending kleine editie Nederlandsche Vogelen

Leden en waarnemers krijgen het bij aanschaf gratis thuisbezorgd én steunen het onderzoek naar vogels.

»

Een onderzoek naar vogelaars

Hoe meer vogelaars, hoe meer draagvlak voor natuurbescherming? Debby Doodeman onderzoekt wat de drijfveren van vogelaars zijn en welk plaatje ze laten zien.

»

Doortrekgolf van Kramsvogels

Stevige doortrek in soms spectaculaire aantallen. Vooral op 26 oktober 2015 werden plotseling grote aantallen gemeld, min of meer in het kielzog van een weersverbetering.

»

Vette aantallen Goudhanen najaar 2015

Vooral ringers hebben het er maar druk mee. Ze zetten fraaie dagrecords neer.

»

Nieuwsbrief - Project

Slaapplaatstelling

Watervogeltelling en ganzen- en zwanen op slaapplaats

In de tweede helft van november is het de beurt aan de telling waar de rechtgeaarde teller met smart op zit te wachten: ganzen en zwanen! Zowel in de foerageergebieden als op de slaapplaatsen kun je ze tellen.

»

Slaapplaatsen: wederom hoge aantallen Grote Zilverreiger

Veel tellingen moeten nog binnenkomen. De tussenstand is lager dan het oktober-getal van 2014. Voorlopig staat de teller op ruim 2600 zilverreigers.

»

Vogelatlas

Hoe ver is het atlasproject?

Hoe ver is het veldwerk voor de atlas en wat is het antwoord op een vaak gestelde vraag: wanneer is ‘het boek’ klaar?

»

Vogel- en zoogdiersterfte

Wat doe je als je een dode vogel vindt?

Hoe zit het ook alweer als je een dode vogel vindt? Lees hier wat je dan kunt doen.

»

Watervogeltelling

Wat doe je als je een dode vogel vindt?

Hoe zit het ook alweer als je een dode vogel vindt? Lees hier wat je dan kunt doen.

»

Watervogeltelling en ganzen- en zwanen op slaapplaats

In de tweede helft van november is het de beurt aan de telling waar de rechtgeaarde teller met smart op zit te wachten: ganzen en zwanen! Zowel in de foerageergebieden als op de slaapplaatsen kun je ze tellen.

»

Nieuwsbrief - Regio

Friesland

Sovon/FFF-Najaarsbijeenkomst: Big Brother Roofvogelavondje

Op 4 november ben je 's avonds welkom in Hotel Oostergroo, Nieuwe Kade 1 in Grou voor een avond met drie lezingen over roofvogels.

»

Grote aantallen Casarca in Lauwersmeer en omgeving

In de september werden opvallende aantallen Casarca's gezien in het Lauwersmeer en in de akkers van Noordwest-Groningen.

»

Gelderland

Gelderse vogelaar in de kieker: Sjak Gielen

Als vogelaar is hij een laatbloeier, maar daarom niet minder gedreven. Zo is hij actief met tellen en werkt hij aan een megaklus...een digitale avifauna.

»

Groningen

Grote aantallen Casarca in Lauwersmeer en omgeving

In de september werden opvallende aantallen Casarca's gezien in het Lauwersmeer en in de akkers van Noordwest-Groningen.

»

Limburg

Trektellen, het is nog niet voorbij

Oktober, de trekmaand bij uitstek, was dit jaar een rare maand. Er was wat trektellersleed.

»

Broedvogels Molenplas 2015

Tjeu Vossen schreef al een flink artikel voor Limburgse Vogels over de Molenplas bij Stevensweert en zijn broedvogels.

»

Nieuw broedvogelrapport Nederweert

Ondertussen een waarlijk unieke serie! In 140 pagina’s wordt het wel en wee van meer dan 100 broedvogelsoorten uit de doeken gedaan.

»

Bijeenkomst Vogelstudiegroep Limburg 20 november

Najaarsbijeenkomst met interessante verhalen en uitreiking Limburgse Vogels. 20 november in Roermond.

»

Noord-Brabant

Cetti’s Zanger enorm toegenomen in de Biesbosch

Dit voorjaar opnieuw in kaart gebracht. In tien jaar tijd van 1 zingende vogel naar 745 territoria in het Natura-2000 gebied.

»

Boek over de vogels van het Leijpark

Veranderingen in de Tilburgse vogelwereld van 1974 tot 2014 samengevat in boek Vogels van het Leijpark

»

Noord-Holland

Alkmaarse vogels voor de vierde keer geteld

Broedvogeltellingen reiken terug tot 1984. Nu samengevat in boek Broedvogels van het stedelijke gebied van Alkmaar.

»

Zuid-Holland

Cetti’s Zanger enorm toegenomen in de Biesbosch

Dit voorjaar opnieuw in kaart gebracht. In tien jaar tijd van 1 zingende vogel naar 745 territoria in het Natura-2000 gebied.

»

Kolonievogels in Zuid-Holland-Noord, 70% is doorgegeven!

Zo'n 30% van de kolonies in Zuid-Holland-noord is nog verstoken van een aantal voor 2015. Help jij mee om daar snel verandering in te brengen?

»
  • Heb je zelf een bijdrage voor de nieuwsbrief? Mail deze dan naar nieuwsbrief@sovon.nl
  • Wil je informatie uit andere regio’s of van andere telprojecten ontvangen? Pas dan je voorkeur aan via de aanmeldpagina.