Deze maand stond de eerste slaapplaatstelling van ganzen en zwanen van dit seizoen op het programma. Dit leverde vooral hoge aantallen ganzen op. Niet zo gek, blijkt ook uit de Vogelbalans die op de Landelijke Dag wordt gepresenteerd. Want nergens anders in Europa vinden we zoveel ganzen als in Nederland. 

In deze nieuwsbrief delen we onder andere telresultaten uit de verschillende regio's.

Teldata

De teldata voor de komende maand staan in de rechterkolom van de nieuwsberichten, onder het kopje 'Agenda'. Het volledige overzicht is te vinden op www.sovon.nl/teldata.

Heb je ook een bijdrage voor de Nieuwsbrief, mail die dan naar de redactie.

Veel leesplezier!


Nieuwsbrief - Algemeen

Sovon-Actueel

Sovon ondertekent Human Capital Agenda

Sovon-directeur Theo Verstrael heeft zijn handtekening gezet onder de agenda Human Capital Agenda Natuur en Leefomgeving. De ondertekenaars verzekeren met de agenda dat Nederland ook in de toekomst voldoende goed gekwalificeerde groene professionals heeft. 

»

Vogelbalans op Landelijke Dag gepresenteerd

Ganzen zijn het thema van de Vogelbalans 2013. Vrijwel nergens anders in Europa vinden we zulke grote concentraties ganzen. Eens gevierd als natuurbeschermingssucces, roepen ze nu in toenemende mate weerstand op. Op de Landelijke Dag presenteert Kees Koffijberg de Vogelbalans.

»

Werkgroep Bijeneters Nederland enthousiast van start

Ze volgen al enkele jaren de broedgevallen van Bijeneters in ons land: Harry Talen en Hilbert Folkerts. Nauwlettend houden ze opmars van deze kleurrijke soort in de gaten. Dit najaar richtten ze een werkgroep op om de Nederlandse Bijeneters te monitoren en te beschermen.

»

Nieuwsbrief - Project

Kolonievogels

Huiszwaluw weer stabiel na ‘drama’ 2012

In Sovon-Nieuws 2 dit jaar werd een overzicht gepresenteerd van de huiszwaluwenstand van 2012 ten opzichte van 2011. En dat was een ronduit negatief verhaal, de populatie viel met 9,5% terug. Drukken we die -9,5% uit in aantallen dan komt dat neer op theoretisch 3750 verdwenen paren. Een doorkijkje naar het broedseizoen van de Huiszwaluw in 2013 laat opvallende regionale verschillen zien.

»

Meetnet Urbane Soorten (MUS)

Soortenstandaards bieden hulp

Gemeenten, beheerders en stads- en gebiedsontwikkelaars hebben regelmatig te maken met beschermde diersoorten bij de uitvoering van hun plannen. Om deze partijen te helpen heeft Dienst Landelijk Gebied soortenstandaards opgesteld van de meest voorkomende beschermde diersoorten.

»

Slaapplaatstelling

Ganzen in het ochtendgloren en ganzen in de mist

In november stond de eerste slaapplaatstelling van ganzen en zwanen van dit seizoen op het programma. De telperiode besloeg twee weken en kende zowel kraakheldere ochtenden als momenten met hardnekkige mist.

»

Vogelatlas

Veldformulieren beschikbaar op de Landelijke Dag

Kom op de Landelijke dag je veldformulieren ophalen bij de Atlasstand of maak een gezellige babbel met de ADC’s en de atlasteamleden! 

»

Hoe tijd te besparen met het Atlaswerk?

Het Atlasproject vraagt een flinke inspanning van de deelnemende tellers. Helemaal wanneer zij ook nog eens hun tellingen voor de reguliere meetnetten uit blijven voeren. Onder het bekende motto ‘(nog) leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker’, presenteren we in deze digitale nieuwsbrief twee nieuwe mogelijkheden om het tijdsbeslag te reduceren.

»

Nieuwsbrief - Regio

Drenthe

37.500 slapende ganzen geteld

In de periode 2-17 november zijn de slapende ganzen en zwanen geteld. In Drenthe zijn bij die telling maar liefst 37.500 ganzen genoteerd.

»

Flevoland

Ruim 29.500 slapende ganzen geteld

In de periode 2-17 november zijn de slapende ganzen en zwanen geteld. In Flevoland zijn bij die telling maar liefst 29.500 ganzen genoteerd.

»

Broedvogelrapport Oostvaardersplassen

In 2012 inventariseerde Sovon in opdracht van Staatsbosbeheer het zogenaamde 'buitenkaadse', droge deel van de Oostvaardersplassen. Deze maand verscheen het rapport van deze inventarisatie. Daaruit blijkt dat het aantal soorten broedvogels sinds 1997 met een derde is afgenomen. De numerieke afname bedraagt een factor 10 of meer.

»

Friesland

Ruim 140.000 slapende ganzen geteld

In de periode 2-17 november (langs IJsselmeerkust 13-26 november) zijn op diverse plekken in Fryslân de slapende ganzen en zwanen geteld. Hierbij zijn ruim 140.000 ganzen genoteerd, de zwanen waren schaars aanwezig.

»

Vogelbescherming start project voor rustende vogels in waddengebied

Vogelbescherming Nederland gaat, samen met andere natuur- en landschapsorganisaties, de komende jaren de omstandigheden voor broedende, rustende en foeragerende vogels in het waddengebied sterk verbeteren. Tegelijkertijd wordt het kijken naar vogels sterk gestimuleerd. Daarvoor is het project ‘Rust voor Vogels, Ruimte voor mensen’ gestart.

»

Gelderland

Nieuwe uitgaven!

Wat is er onlangs aan publicaties verschenen? Ambassadeur Jan Schoppers heeft de recente uitgaven op een rijtje gezet.

»

Verlangen naar de winter

Na de prachtige zomer en de vrij natte en sombere herfst staan we aan de vooravond van de winter. Korte dagen waardoor je ook meer tijd hebt voor uitwerken, lezen en schrijven en andere leuke dingen. Ambassadeur Jan Schoppers aan het woord.

»

62.000 slapende ganzen geteld

In de periode 2-17 november zijn de slapende ganzen en zwanen geteld. In Gelderland zijn tijdens die telling bijna 62.000 ganzen genoteerd. Tijdens de eerst volgende telling staan wederom de ganzen en zwanen centraal. 

»

Groningen

Vogelbescherming start project voor rustende vogels in waddengebied

Vogelbescherming Nederland gaat, samen met andere natuur- en landschapsorganisaties, de komende jaren de omstandigheden voor broedende, rustende en foeragerende vogels in het waddengebied sterk verbeteren. Tegelijkertijd wordt het kijken naar vogels sterk gestimuleerd. Daarvoor is het project ‘Rust voor Vogels, Ruimte voor mensen’ gestart.

»

Noord-Brabant

Waar slapen de Taigarietganzen in Noord-Brabant?

Tussen 2-17 november stond voor de eerste maal in het telseizoen van 2013/2014 een telling van ganzen en zwanen op de agenda. De Kampina & Oisterwijkse Vennen en Groote Peel zijn, naast het Bargerveen in Drenthe, de enige Natura2000-gebieden in ons land die kwalificeren als slaapplaats voor de Taigarietgans. Gezien de determinatieproblematiek rond de soort en het feit dat het tijdens slaapplaatstellingen vaak al lastig genoeg is om ganzen op soort te brengen, weten we niet zeker of de soort in deze gebieden tegenwoordig nog slapend is aan te treffen.

»

Noord-Holland

Vogelbescherming start project voor rustende vogels in waddengebied

Vogelbescherming Nederland gaat, samen met andere natuur- en landschapsorganisaties, de komende jaren de omstandigheden voor broedende, rustende en foeragerende vogels in het waddengebied sterk verbeteren. Tegelijkertijd wordt het kijken naar vogels sterk gestimuleerd. Daarvoor is het project ‘Rust voor Vogels, Ruimte voor mensen’ gestart.

»

Overijssel

41.400 slapende ganzen geteld

In de periode 2-17 november zijn de slapende ganzen en zwanen geteld. In Overijssel zijn tijdens die telling 41.400 ganzen genoteerd. Ook enkele honderden zwanen en een aantal leuke krenten in de pap.

»

Utrecht

Ganzen voorspelbaar?

Tussen 2-17 november stond voor de eerste maal in het telseizoen van 2013/2014 een telling van ganzen en zwanen op de agenda. In Utrecht wisten we van twee gebieden (de Zuidoever Gooimeer & Eemmeer en de Oostelijke Vechtplassen) tot aan deze telling weinig meer dan dat er hoogstwaarschijnlijk (aanzienlijke) aantallen ganzen overnachten. Vogelwerkgroep ’t Gooi pakte de handschoen op en organiseerde in hun werkgebied een telling in het eerste gebied.

»

Zeeland

Wat slaapt waar? Ganzen en zwanen in Zeeland geteld.

Wat slaapt waar? En hoevéél ganzen en zwanen slapen er dan? Die vragen beantwoorden we met de integrale slaapplaatstelling van ganzen en zwanen. Ook in Zeeland werd er in de telperiode 2 t/m 17 november weer een aantal gebieden geteld...

»

Zuid-Holland

Slaapplaatsen tellen in hagel en zonneschijn

De voorspellingen zagen er lang ongunstig uit om op 9 november slaapplaatsen te tellen. Gelukkig bleef bijna overal de neerslag uit, hoewel enkele tellers een (hagel)buitje te verduren kregen. De resultaten van de relatief vroege ganzen- en zwanentelling laten zien dat de bulk aan ganzen en zwanen nog naar Zuid-Holland moet komen.

»
  • Heb je zelf een bijdrage voor de nieuwsbrief? Mail deze dan naar nieuwsbrief@sovon.nl
  • Wil je informatie uit andere regio’s of van andere telprojecten ontvangen? Pas dan je voorkeur aan via de aanmeldpagina.