Halverwege juni berichtten we er al over: Als gevolg van de hoge waterstanden in de Grote Rivieren zouden zich mogelijk allerlei spannende plekjes voor rallen kunnen vormen in de uiterwaarden. Langzaamaan komen er inderdaad meldingen over Porseleinhoentjes en Waterrallen op plekken waar de laatste weken fraaie plasdras situaties zijn ontstaan. Zeker nu het de komende week beter weer lijkt te gaan worden, is het waardevol om nog eens plekken langs de rivieren te gaan bezoeken.

In deze nieuwsbrief berichten uit de verschillende projecten en bijdragen uit verschillende regio's. Verder willen we iedereen nog wijzen op de grote hoeveelheid teken in het veld. Controleer jezelf regelmatig!

Tot slot, de teldata voor de komende maand staan in de rechterkolom bij de verschillende nieuwsberichten, onder het kopje 'Agenda'. Heb je ook een bijdrage voor de Nieuwsbrief, mail die dan naar de redactie.

Veel leesplezier!


Nieuwsbrief - Algemeen

Sovon-Actueel

Lustrum: een terugblik naar 1990

Het jaar 1990, toen onze monitoringprojecten grotendeels in de steigers stonden. Toen Bonte Kraaien nog talrijk waren, Grote Zilverreigers zeldzaam en de Kramsvogel een gouden toekomst voorspeld werd. Natuurlijk mogen ook de herinneringen van Mister Broedvogelmonitoring niet ontbreken.

»

Leeftijdstelling Roeken

De Roek gaat al vanaf 2002 achteruit. Rond de eeuwwisseling ging het om 65.000 broedparen, tegenwoordig zijn het er 50.000. Naar de oorzaken is het gissen. Kan het aan de jaarlijkse reproductie van de Roek liggen?

»

Lezingen online

Sovon komt graag naar je werkgroep toe om een lezing te verzorgen.

»

STORK zoekt ooievaarsliefhebbers

STORK zoekt ooievaarsliefhebbers die gegevens willen melden met het nieuwe online invoerprogramma Nestkaart Ooievaar. Het is een speciaal voor ooievaarsgegevens aangepaste versie van Nestkaart, waarmee nest- en broedgegevens van ooievaars kunnen worden ingevoerd en beheerd. Nestkaart Ooievaar is ontwikkeld door Sovon en STORK.

»

Nieuwsbrief - Project

Broedvogelmonitoring (BMP)

Waar blijven de Kwartelkoningen?

Waarnemingen in mei leken voorboden van een redelijk goed kwartelkoningseizoen. Inmiddels hebben we de twee landelijke simultaantellingen achter de rug en lijkt de situatie niet veel beter dan het daljaar 2010.

»

Toch nog spannend in de uiterwaarden van de Grote Rivieren?

Halverwege juni berichtten we er al over, als gevolg van de hoge waterstanden in de Grote Rivieren zouden zich mogelijk allerlei spannende plekjes voor rallen kunnen vormen in de uiterwaarden. Langzaamaan komen er inderdaad meldingen van Porseleinhoentjes en Waterrallen op plekken waar de laatste weken fraaie plasdras situaties zijn ontstaan.

»

Overwinterende Blauwe Reigers wederom mis gegokt?

Blauwe Reigers houden wel van een gokje. Een deel van onze populatie blijft in de winter in Nederland, het andere deel vertrekt naar zuidelijker oorden. Na de laatste strenge winter van midden jaren negentig was de keuze van een Blauwe Reiger om te blijven vele jaren een verstandige. Maar was dat afgelopen winter(s) ook zo?

»

Friese BMP-cursisten geslaagd

Weer 14 cursisten geslaagd voor de BMP-cursus. Ruim 50 tellers opgeleid in dit voorjaar.

»

Jaar van de Patrijs

Tussenstand tellingen Jaar van de Patrijs

De voorjaarstellingen voor het Jaar van de Patrijs zijn afgerond en een deel daarvan is ingevoerd. Noord-Brabant en Zuid-Limburg lijken tot nu toe de hoogste dichtheden te herbergen.

De voorjaarstelling stond in eerste opzet tussen 15 februari en 31 maart gepland, maar vanwege de aanhoudende kou werd besloten om de telperiode met een maand te verlengen. In totaal hebben 276 tellers zich aangemeld, die dit jaar in 620 proefvlakken Patrijzen tellen. Half mei was er van 308 gebieden minstens één telling  ingevoerd.

»

Ringproject voor Patrijzen

Het Jaar van de Patrijs was voor het Vogeltrekstation aanleiding een ringproject voor Patrijzen te starten; een zogenaamd RAS-project: Ringing Adults for Survival. Hierbij worden in vijf gebieden Patrijzen gevangen en voorzien van een pootring en ‘wingtags’.

»

Patrijsverhalen uit het veld

Van verschillende tellers kregen we interessante veldervaringen opgestuurd die ze hadden opgedaan tijdens het tellen van Patrijzen. In dit bericht worden er een paar uitgelicht.

»

Meetnet Urbane Soorten (MUS)

Derde telling van MUS is begonnen

De derde telperiode van het stadsvogelmeetnet MUS is nu gaande. Deze derde telling is de avondtelling, waarbij de Gierzwaluw en een aantal andere soorten speciale aandacht krijgen. In de laatste MUS-nieuwsbrief meer over de aantallen.

»

Punt-Transect-Tellingen (PTT)

Invloed van veranderingen in landgebruik op overwinterende vogels in Noord-Brabant

Nederland is een druk landje waarin veranderingen in landgebruik elkaar razendsnel opvolgen. Welke invloed hebben deze veranderingen op overwinterende vogels in Noord-Brabant? Drie laatstejaars studenten van de HAS Hogeschool in Den Bosch zochten het uit.

»

Slaapplaatstelling

Slapende zilverreigers: dip in juni

De maand juni is de dipmaand van Grote Zilverreigers. In deze maand worden de minste zilverreigers waargenomen. Ook de slaapplaatsen worden nauwelijks gebruikt. Toch zijn er enkele overzomeraars die ook nu gezamenlijk slapen.

»

Vogelatlas

Resultaatpagina’s Atlas online

De website van de Vogelatlas blijft in ontwikkeling. Op 17 juni jl. werden de resultatenpagina’s on-line gezet. Ze mochten zich meteen in grote aantallen bezoekers verheugen. De pagina’s worden dagelijks gevoed met nieuw ingevoerde tellingen. Herhaald bezoek van de website loont dus de moeite.

»

Toch nog spannend in de uiterwaarden van de Grote Rivieren?

Halverwege juni berichtten we er al over, als gevolg van de hoge waterstanden in de Grote Rivieren zouden zich mogelijk allerlei spannende plekjes voor rallen kunnen vormen in de uiterwaarden. Langzaamaan komen er inderdaad meldingen van Porseleinhoentjes en Waterrallen op plekken waar de laatste weken fraaie plasdras situaties zijn ontstaan.

»

Nieuwsbrief - Regio

Drenthe

Allemaal geslaagd!

16 cursisten slagen voor BMP-examen. Ze gaan inventariseren in De Onlanden.

»

Friesland

Brandganzen en Kokmeeuwen in gemengde kolonies in de Alde Feanen

Bij het controleren van een nest van Brandganzen in de Alde Feanen bleek dat het nest ook gebruikt werd door een Kokmeeuw. Geen alledaagse ontdekking. Zou dit vaker voorkomen?

»

Gelderland

De eerste Gelderse Vogelaarsdag

Op zaterdag 28 september (10-16 uur) zal in Lintelo bij Aalten de eerste Gelderse Vogelaarsdag worden gehouden. We willen er een jaarlijkse happening van maken en zullen elke keer te gast zijn bij een vogelwerkgroep. Dit jaar is dat bij de 40-jarige VWG ZO-Achterhoek.

»

Het korte, koele en droge voorjaar is al weer voorbij

Wat een bizar voorjaar hebben we gehad. Het was heel lang koud (eigenlijk nu nog steeds) en tot begin mei was het ook nog droog. Daarna werd het wisselvallig en begin juni was er het hoge water in de rivieren. Door het koude weer liepen veel vogels wel 2-3 weken achter op hun normale schema. Wat zijn de gevolgen voor dit broedseizoen?

»

Atlassen in de Achterhoek

"Tijdens het vorige Atlasproject van 1998-2000 had ik er ook al geteld, dus ik stond te popelen dit jaar weer voor de nieuwe Vogelatlas aan de slag te gaan in atlasblok 34-41. Een mooi Achterhoeks blok met oude landgoedbossen tussen Vorden en Ruurlo. Wat zou er in 15 jaar veranderd zijn? Best veel, zo bleek." Een verslag van atlasteller Peter Eekelder

»

Noord-Brabant

Invloed van veranderingen in landgebruik op overwinterende vogels in Noord-Brabant

Nederland is een druk landje waarin veranderingen in landgebruik elkaar razendsnel opvolgen. Welke invloed hebben deze veranderingen op overwinterende vogels in Noord-Brabant? Drie laatstejaars studenten van de HAS Hogeschool in Den Bosch zochten het uit.

»

Hoe verloopt het atlasproject in Noord-Brabant-oost?

Het broedseizoen is al een heel eind op streek, nog even en de tweede broedvogelperiode van het atlasproject zit er al weer op. Wat zijn de resultaten tot nu toe voor oost-Brabant? Welke soorten vallen op? Hoeveel is er al geteld? Lees het in de nieuwsbrief van Atlas-DC Leo Ballering van Noord-Brabant-Oost.

»

Overijssel

Maak kennis met Dirk, stamvader van de ooievaars van Losser

Dit jaar is het al weer de twintigste keer dat een ooievaarspaar op het dak aan de Schoklandweg in Losser tot broeden is gekomen. Ooievaar Dirk (24 jaar oud) is de stamvader van alle jonge ooievaars in Losser. Al sinds 1994 broedt hij in Losser.

»

Zeeland

Trage start van het broedseizoen in Zeeland

Na een aarzelende en vooral erg koude start van het voorjaar is het nu toch echt begonnen. De eerste maanden waren veel te koud en dat was goed te merken aan de vogels. Veel trekvogels arriveerden veel later en in kleinere aantallen. De weidevogels hadden het in de eerste maanden ook erg zwaar met de nachtvorst en het tekort aan insecten, maar nu zijn toch overal jonge Grutto’s, Kluten en Kieviten te zien.

»

Zuid-Holland

Tijd van stiekeme Tafeleenden

Begin juni zitten de meeste Tafeleenden verstopt op het nest. Maar er zijn uitzonderingen.

»
  • Heb je zelf een bijdrage voor de nieuwsbrief? Mail deze dan naar nieuwsbrief@sovon.nl
  • Wil je informatie uit andere regio’s of van andere telprojecten ontvangen? Pas dan je voorkeur aan via de aanmeldpagina.