Persberichten

Living Planet Report schetst somber beeld

05 februari 2020

Overzicht van misère in Nederlandse natuur, onder andere bij vogels.

»

Ontwikkelingen in Afrika belangrijk voor de vogelstand in Nederland

03 december 2019

Vogelbalans 2019: opvallend herstel in recente jaren bij behoorlijk wat soorten.

»

Bijna een miljoen eieren gezien

20 mei 2019

NESTKAST (landelijk NEtwerk voor STudies aan nestKASTbroeders) viert het 10-jarig jubileum van nestonderzoek.

»

Vogelatlas ophalen? Bestel voor 16.00 vrijdag a.s.

22 november 2018

Daarna is de atlas nog wel verkrijgbaar via verzending en vrije verkoop op de Landelijke Dag (zolang de voorraad strekt)

»

Ringdemonstratie Landelijke Dag (vol)

09 november 2017

Van 8.00-10.00u geeft Frank Majoor een ringdemonstratie bij De Reehorst

»

Cursus BMP Broedvogels tellen op Schouwen-Duiveland

28 februari 2017

Gaag actief buiten bezig voor vogels en natuur?  Vanaf 30 maart 2017 wordt er een cursus broedvogels tellen georganiseerd door Sovon Vogelonderzoek Nederland, de Vogelwerkgroep Schouwen-Duiveland en NME-Centrum Schouwen-Duiveland.

»

Megaklus van start: flywaytelling van Noorwegen tot Zuid-Afrika

11 januari 2017

Tweede integrale vogeltelling van alle vogels op de trekroute van het arctische gebied tot aan Zuid-Afrika

»

Nederlandse Huismus genetisch veranderd na achteruitgang

21 juni 2016

Veren van Huismussen uit musea bevatten belangrijke informatie. Wetenschappelijke publicatie. 

»

Onderzoek achteruitgang Wilde Eend toespitsen op kuikenfase

17 mei 2016

Verkennende studie naar achteruitgang Wilde Eend wijst op mogelijke problemen tijdens kwetsbare kuikenfase

»

Verwacht effect klimaatverandering op vogels vastgesteld

01 april 2016

Soorten met verwacht voordeel door klimaatverandering nemen daadwerkelijk in aantallen toe

»