Nieuwsarchief 2016

7 januari slaapplaatstelling ganzen en zwanen

30 december 2016

Begin het nieuwe jaar met een ganzenslaapplaatstelling! De voorkeursdatum is 7 januari, maar er kan al worden geteld vanaf 31 december.

»

De opkomst van de Kortsnavelboomkruiper in Twente

29 december 2016

Hoe is het in 2016 gegaan met de Kortsnavelboomkruipers in Twente en zette de groei van de afgelopen jaren dit jaar ook door?

»

Slaapplaatsen: geen zilverwitte kerst

27 december 2016

Bescheiden aantallen tijdens de slaapplaatstelling Grote Zilverreiger. 33% minder vogels dan in december vorig jaar. 

»

Update Vogelgriep in Nederland

23 december 2016

Blijf dode vogels vooral melden. Inmiddels is H5N8 bij flink wat verschillende soorten watervogels vastgesteld.

»

Zeldzame broedvogels in 2016

21 december 2016

Overzicht in Sovon-Nieuws

»

Fraters schaarser en steeds noordelijker

21 december 2016

Alleen nog in het Waddengebied lokaal talrijk.

»

Kieviten in de nazomer

20 december 2016

Resultaten van een oproep: 186.000 Kieviten naar biotoop uitgesplitst. Vooral op gras, maar later meer naar akkers.

»

23.000 uur wintervogels tellen

16 december 2016

bijna 40 jaar PTT-project voor wintervogels: het fietsrondje voor de wetenschap

»

Ooievaars hadden succesvol broedseizoen 2016

16 december 2016

Bijna 1000 nesten en mooi broedsucces, zo meldt STORK op basis van ingevulde nestkaarten.

»

CES 2016: beroerd jaar voor veel struweel- en grondbroeders

13 december 2016

Indexen beschikbaar. Eerste blik: enkele riet- en struweelsoorten brachten weinig jongen groot.

»

Ook met Vogelgriep watervogels tellen

13 december 2016

Wat betekent de Vogelgriep voor jou als watervogelteller? Wees alert en houd je aan de lokale maatregelen.

»

Nieuwe broedvogelhandleiding online

13 december 2016

De nieuwe Handleiding voor BMP & kolonievogels staat nu voor je klaar. Tellers krijgen 'm thuisgestuurd.

»

Broedpopulatie Purperreiger bereikt een hoogtepunt

12 december 2016

Bijna 950 broedparen geteld. Een ongekend topjaar voor deze kolonievogel, waarvan er nooit eerder zoveel geteld werden.

»

Grutto’s tellen ‘ten behoeve van beleid’

07 december 2016

Tellingen gebruikt bij motie voor nationaal plan weidevogels.

»

Winterse Tjiftjaffen, wie hoort ze?

06 december 2016

Honderden winterse Tjiffen wagen de gok. Ze kunnen stiekem zijn. Wie hoort ze?

»

Themanummer Wintervogels Noord-Holland

02 december 2016

Extra dikke uitgave tijdschrift Tussen Duin & Dijk met een uitgebreid overzicht van wintervogels op basis van de atlastellingen.

»

100.000ste telling ingevoerd op Tuintelling.nl

28 november 2016

Hoera! Op maandagochtend 28 november passeerde de Jaarrond Tuintelling een magische grens: er zijn maar liefst 100.000 tellingen ingevoerd.

»

2017: Jaar van de Koekoek

28 november 2016

Het aantal Koekoeken neemt al decennialang in aantal af. Waarom precies weten we niet. In 2017 gaan Sovon Vogelonderzoek Nederland en Vogelbescherming Nederland op zoek naar de grootste kennishiaten. Daarnaast vragen we zoveel mogelijk aandacht voor de Koekoek. Help je mee?

»

Wat betekent de Vogelgriep voor jou als watervogelteller?

28 november 2016

Sinds de tweede week van november is op een aantal plekken, met name op de Gouwzee en Randmeren, massale sterfte onder watervogels vastgesteld als gevolg van vogelgriep (hoogpathogene H5N8). Als je het veld in gaat, is extra alertheid geboden.

»

Stormachtige eerste Slaapplaatstelling

28 november 2016

Uitgerekend tijdens het telweekend raasde er een ouderwetse storm over ons land. Toch heeft het veel waarnemers er niet van weerhouden om op pad te gaan. Met name de telgroepen die enkele grote gebieden onder handen namen verdienen een pluim. Een solitaire waarnemer kan zijn telling nog een dag doorschuiven, maar zo’n telgroep prikt een ochtend en dan moet het gebeuren, weer of geen weer. 

»

Opnieuw slecht broedseizoen voor Grutto

27 november 2016

Bericht Vogelbescherming - Het broedseizoen van de nationale vogel, de Grutto, is dramatisch verlopen. Ook in 2016 groeiden er onvoldoende jongen op om het aantal Grutto’s in ons land op peil te houden. Naar schatting 4000 jongen groot geworden, terwijl er 11000 nodig waren.

»

Vogels van de Weerribben en de Wieden

27 november 2016

Alweer een fraai nieuw boek uit, ditmaal over Nationaal Park Weerribben en Wieden. 280 pagina's over belangrijk laagveenmoerasgebied.

»

Terugblik Landelijke Dag

26 november 2016

Impressie en eerste foto's. Bedankt bezoekers, sprekers, standhouders en sponsoren voor een mooie Landelijke Dag! 

»

BirdRing nu ook gekoppeld aan cr-birding

25 november 2016

De Android-app BirdRing is nu ook gekoppeld aan submit.cr-birding.

»

Stadsvogels onder druk

25 november 2016

Nieuwbouw, renovatie en verdwijnen van stedelijk groen zetten vogels in bebouwde gebieden behoorlijk onder druk. Zo blijkt uit de jaarlijkse Vogelbalans die Sovon Vogelonderzoek Nederland op 26 november heeft gepresenteerd. De Vogelbalans geeft een actueel overzicht van vogelontwikkelingen in de stad op basis van gegevens die zijn verzameld door duizenden vrijwilligers.

»

Grote variatie in hoe steltlopers zorgtaken delen

24 november 2016

Veel vogelsoorten hebben een duidelijke taakverdeling bij het broeden: uitsluitend het vrouwtje zit op het nest. Bij de meeste steltlopers zijn de taken echter verdeeld en broeden zowel het mannetje als het vrouwtje. Onderzoek laat zien dat de verdeling lijkt te worden bepaald door de strategie om predatie te voorkomen. De resultaten zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature. 

»

Artikel Usutu-virus onderstreept belang monitoring en screening dode vogels

23 november 2016

Uitbraak Usutu-virus was wijdverspreid. 27 van 32 onderzochte Merels zijn positief getest. Dit schrijven onderzoekers van onder andere het Dutch Wildlife Health Centre en Sovon in een kort artikel in Eurosurveillance.

»

Zweedse barmsijzen gaan los

21 november 2016

Vette aantallen in laatste dagen trektelseizoen Falsterbo

»

Landelijke Dag in zicht

18 november 2016

Nog niet gedaan? Meld je snel aan!

»

Afname Huismus gestopt?

18 november 2016

De dramatische afname van de Huismus lijkt gestopt. Maar de vlag kan daarmee niet uit. In veel woonwijken ontbreekt de soort al jaren. Gaat het om gebrek aan nestgelegenheid of zijn er andere factoren die bepalend zijn?

»

Recordjaar Grote Zilverreiger

15 november 2016

Niemand die meer opkijkt van een Grote Zilverreiger in de winter. De 'witte reiger' is bij boeren, burgers en buitenlui goed bekend. Een deel van die vogels zal van de eigen broedpopulatie komen, die het goed doet. Dit jaar zijn er minstens 290 broedparen geteld.

»

Nieuwe handleiding broedbiologisch onderzoek Steenuil

15 november 2016

STONE pakt uit: 116 pagina's tjokvol goede tips. De veelgebruikte Handleiding broedbiologisch onderzoek Steenuil is geheel vernieuwd

»

Vogelgriep onder wilde vogels in Nederland

10 november 2016

Hoogpathogene variant vogelgriep in Nederland aangetoond. Ga je het veld in? Wees extra alert op dode watervogels.

»

Vogelgriep H5N8 aangetroffen bij wilde vogels in Polen, Hongarije en Duitsland

08 november 2016

Voor monitoring in Nederland is melden dode wilde vogels van groot belang

»

Standindeling voor de Landelijke Dag is bekend

08 november 2016

Kleine wijzigingen nog mogelijk.

»

Opdringende koude, Goudplevieren in de lucht

08 november 2016

Ondanks regen en bewolking geweldige trek.

»

Superjaar voor IJsvogels in Het Gooi

08 november 2016

In 2016 heeft de IJsvogelwerkgroep Gooi en Vechtstreek het hoogste aantal ijsvogelbroedparen ooit geteld! Een nieuw record met 87 broedparen in de regio. Dat meldt een persbericht van de IJsvogelwerkgroep Gooi en Vechtstreek, dat we hier integraal overnemen.

»

Griendboek

05 november 2016

Griend - Eiland voor vogels. Een prachtig nieuw boek

»

Komen ze eraan?

03 november 2016

Pestvogels worden weer gemeld, spanning stijgt...

»

Personeel gevlogen

03 november 2016

Vrijdag 4 november is het Sovon-kantoor slecht bereikbaar, de administratie is gesloten en het grootste deel van het personeel zwerft ergens in Nederland rond (het jaarlijkse uitje).

»

Avimap nu ook voor watervogeltellingen beschikbaar

01 november 2016

De tijd van achteraf het formulier invullen is daarmee voorbij voor de digitaal ingestelde vogelaars. 

»

Win jij die trip naar de Farne eilanden?

01 november 2016

Het zou jouw lot kunnen zijn ...

»

Alle vogels zuid, maar Waterpiepers naar noord

01 november 2016

Eind oktober/begin november onopvallende doortrek

»

Thijs Loven Sovon vrijwilliger van het jaar

31 oktober 2016

Supervrijwilliger uit Nederweert in het zonnetje gezet. Indrukwekkende hoeveelheid telwerk beïnvloedt lokale natuurbeleid.

»

Wederom slecht broedseizoen voor de Kolgans

31 oktober 2016

Veel Kolganzen zonder jongen uit de Russische toendra teruggekeerd, zo blijkt uit eerste steekproeven. 

»

IJsvogelnestkast

28 oktober 2016

Alternatief voor een wand?

»

Identities - individuele Klapeksters vastgelegd

27 oktober 2016

Nauwgezette weergave van waargenomen verschillen tussen individuen.

»

Visarend kiest voor Nieuwe Biesbosch

27 oktober 2016

Boswachter Thomas van der Es vertelt meer over de Visarend in de Biesbosch op de Landelijke Dag.

»

Haagse ooievaars: hoe doen ze het?

27 oktober 2016

Caroline Walta geeft lezing over perikelen bij de Haagse Ooievaars op de Landelijke Dag.

»

Voorbereidingen grote flyway-telling in volle gang

25 oktober 2016

Workshop in Dakar als voorbereiding op de telling in januari 2017.

»

Leven in niemandsland; het leven van de Dwergstern

22 oktober 2016

René Beijersbergen deed sinds de jaren 70 onderzoek naar Dwergsterns en keek vanuit zijn schuilhut meer dan 60 uur naar hun gedrag. In deze lezing vat hij al die uren samen...

»

Infomiddag pesticiden-onderzoek

20 oktober 2016

Hoe werken pesticiden door op broedsucces en overleving van insectenetende zangvogels

»

Honderden meldingen van dode Merels

19 oktober 2016

Usutu-virus aangetroffen in 8 provincies. Melden van dode vogels heeft onverminderd zin.

»

Vinken kwamen massaal door

18 oktober 2016

Ruim 750.000 geteld in twee dagen op de trektelposten.

»

Presentatie boek over Jacob Walters

18 oktober 2016

28 oktober 2016 Amsterdam

»

Prijswinnend Gruttoboek gesigneerd op Landelijke Dag

17 oktober 2016

Albert Beintema signeert zijn bekroonde boek op Landelijke Dag.

»

Vogelbalans - thema stadsvogels

12 oktober 2016

De Vogelbalans staat dit jaar in het teken van de stadsvogels.

»

Vogelquiz: all about birds

12 oktober 2016

In deze vogelquiz worden alle skills die je als vogelaar zou kunnen hebben, aangeboord en getest.

»

Jeugdprogramma: vogelveren, vogels filmen en vogels ringen

11 oktober 2016

Een geweldige dag voor jonge vogelaars van 8 - 14 jaar. Meld je snel aan!

»

Actie treindagkaart

10 oktober 2016

Nu voor slechts €10,- naar de Landelijke Dag (en terug)

»

BMP- broedvogeltellingen: veranderingen en resultaten

07 oktober 2016

Het Broedvogel Monitoring Project van Sovon is 33 jaar jong.

»

Atlaskaarten in zicht, inzicht in atlaskaarten

07 oktober 2016

Henk Sierdsema geeft lezing over de nieuwe verspreidingskaarten van de Vogelatlas op de Landelijke Dag.

»

Blauwe Kiekendieven op de Meinweg: waar vandaan en waar naartoe?

06 oktober 2016

Peter Heuts, Ernest van Asseldonk en René Janssen vertellen op de Landelijke Dag over hun fascinerende onderzoek in de Meinweg.

»

Het verrassende leven van jonge Grutto’s

06 oktober 2016

Hoe het tellen van Gruttojongen nieuwe inzichten opleverde.

»

Het Jaar van de Kievit; eerste resultaten

06 oktober 2016

De eerste resultaten van al het onderzoek zullen worden gepresenteerd en de eerste voorzichtige conclusies getrokken. 

»

Broedvogelonderzoek in Nederweert; veel info, maar wat doe je daar mee?

06 oktober 2016

In 1994 ontstond het idee om de gemeente Nederweert vlakdekkend (bijna 9000 hectare) op zeldzame en schaarse vogels te onderzoeken.

»

Scheepstellingen van vogels op de Noordzee

06 oktober 2016

Sinds de jaren tachtig worden op de Noordzee meer of minder regelmatig vogels geteld. Deze zogenoemde ESAS-tellingen worden vanaf schepen uitgevoerd. Hoewel de scheepstellingen nooit zijn opgezet om een  beeld van de aantallen en verspreiding van zeevogels te geven, lenen de verzamelde gegevens zich daar wel voor.

»

Zeearenden in Nederland

06 oktober 2016

De groei van het aantal vogels is momenteel zodanig dat er binnen een paar jaar meer dan 10 zeearendnesten in gebruik zullen zijn. In de presentatie wordt de ontwikkeling tot en met 2016 in beeld gebracht.

»

De Huismus van rood naar groen in Noordwijk

06 oktober 2016

Hein Verkade vertelt over de miraculeuze toename van de Huismus in Noordwijk.

»

Vogels in Groningen

05 oktober 2016

Bijna 400 pagina's informatie over vogels in provincie Groningen. Egbert Boekema werkte ruim tien jaar aan nieuw overzicht.

»

Prijswinnaars tellerenquête zijn bekend

04 oktober 2016

Ruim 500 tellers hebben enquete Vogelatlas ingevuld. Dank!

»

Themanummer Kwartelkoning

04 oktober 2016

Update huidige kennis over Kwartelkoningen gebundeld in engelstalige uitgave van Die Vogelwelt

»

Nieuwe Limosa is uit!

03 oktober 2016

Artikelen over Brilduikers, Zilvermeeuwen, Kokmeeuwen, Grote Zilverreigers en Bruine Kiekendieven.

»

Bijeneter als nieuwe broedvogel voor Zeeland

29 september 2016

Succesvol gebroed op Walcheren, 6 jongen groot. En een extreem laat broedgeval Blauwe Reiger. 

»

Boswachters aan het woord op de Landelijke Dag

29 september 2016

Veel vogelaars zijn actief als vrijwillige teller in natuurgebieden. De verschillende terreinbeheerders geven met hun programma een kijkje in de keuken van de boswachter.

»

BirdRing: nieuwe app voor aflezers van kleurringen

28 september 2016

Android-app handig hulpmiddel bij aflezen en melden van kleurringen. Al een directe terugkoppeling vanuit geese.org

»

De onbekommerde Spreeuw

27 september 2016

De Spreeuw is de vogel die vrouwen verleidt met een bloemetje, die voetbalwedstrijden heeft gefloten en muziek van Mozart heeft gecomponeerd.

»

Vogelgeluiden opnemen, een (nog) ondergeschoven kindje

27 september 2016

Steeds vaker wordt er bij het melden van zeldzame soorten gevraagd om foto’s of geluidsopnamen.

»

Verhongeren de vogels? Een tipje van de sluier opgelicht

27 september 2016

Anne Kwak doet onderzoek naar de effecten van systemische pesticiden op insecten, en hoe dit doorwerkt op insectenetende zangvogels.

»

Kleine zwanen in beweging

27 september 2016

Al sinds de jaren 60 vindt kleurringonderzoek aan kleine zwanen plaats, in eerste instantie met pootringen, later ook met halsbanden.

»

Het sterven van adolescenten - wanneer geven jonge Tapuiten de geest?

27 september 2016

Er sterven teveel Tapuiten. De aantallen broedende Tapuiten in Nederland vormen slechts een schim van de duizenden die tot in de jaren-80 door duin en heide liepen.

»

Lepelaars trekken massaal weg

26 september 2016

Trektellers langs de kust zien op de 26ste honderden Lepelaars naar het zuiden vliegen. 

»

Putter zit warm, Keep in de kou

26 september 2016

Zuidelijke broedvogels doen het beter dan uitgesproken koudeminnende soorten.

»

Putter zit warm, Keep in de kou

26 september 2016

Zuidelijke broedvogels doen het beter dan uitgesproken koudeminnende soorten.

»

Nicole Reneerkens overleden

21 september 2016

Treurig verlies voor Limburgse vogelaarswereld. Ze was o.a. de drijvende kracht achter Limburgse Vogels.

»

Eerste arctische ganzen druppelen binnen

19 september 2016

Vooral vanaf 15 september regelmatig trek, maar nog kleine aantallen. Flinke aankomst begin oktober verwacht.

»

Eerste watervogeltelling

19 september 2016

De eerste watervogeltelling van dit seizoen vond dit weekend plaats. En er werd een nieuwe app getest. 

»

Usutuvirus voor het eerst vastgesteld in Nederland

15 september 2016

Virus bij Merels en Laplanduilen aangetroffen. Al duizenden meldingen via Sovon en DWHC van dode Merels.

»

Enquête nieuwe MUS-cursus

15 september 2016

Heb jij al laten weten hoe jouw ideale MUS-cursus eruit ziet? Dit kan nog t/m zondag. Daarna sluit de enquete. Ook niet MUS-ers mogen meedoen!

 

»

Waar komt die trekvogel vandaan?

13 september 2016

Kleurringen onthullen de herkomst van trekkende vogels in het najaar.

»

Boek Huis Wylerberg

09 september 2016

Hoog op de bosrijke stuwwal bij Nijmegen staat een gebouw met een bijzondere uitstraling: Huis Wylerberg. Het kantoor van Sovon was tot maart 2010 gehuisvest in Huis Wylerberg.

»

Sterfte jonge Tapuiten per periode vergeleken

07 september 2016

Gemiddelde overleving in weken na uitvliegen niet duidelijk anders dan wanneer ze op trek gaan en overwinteren in Afrika

»

Sterfte jonge Tapuiten per periode vergeleken

07 september 2016

Gemiddelde overleving in weken na uitvliegen niet duidelijk anders dan wanneer ze op trek gaan en overwinteren in Afrika

»

Hoge aantallen Reuzensterns geteld

06 september 2016

Bijna uitsluitend op enkele grote slaapplaatsen in Noord-Nederland. Er werden weer bijna 150 vogels geteld.

»

10 jaar Stadsvogelbescherming - Jip Louwe Kooijmans

05 september 2016

Lezing 10 jaar Stadsvogelbescherming - Jip Louwe Kooijmans 

»

Wat vind jij van Sovon-Nieuws?

02 september 2016

Ben je tevreden over Sovon-Nieuws? Mis je bepaalde onderwerpen? Mag het van jou iets luchtiger of juist diepgaander? Jouw mening is belangrijk. Daarom vragen wij je mee te doen aan het online lezersonderzoek over Sovon-Nieuws. 

»

Recordaantal broedende IJsvogels in 2016?

01 september 2016

Opnieuw een goed jaar, maar halen we de 1000 broedparen in 2016? Wisselende resultaten...

»

Ortolanentijd

31 augustus 2016

Eind augustus en begin september trekken ze door, zij het steeds minder: Ortolanen. Geluidenkennis is alles.

»

Nieuwe Limosa op komst

30 augustus 2016

Nieuw nummer moet in september verschijnen

»

Natura 2000-netwerk belangrijk voor vogels

29 augustus 2016

Vogels, vlinders en planten profiteren van Europees netwerk, blijkt uit grootschalig onderzoek.

»

Wie wordt Sovons Vrijwilliger van het Jaar 2016?

26 augustus 2016

Wordt de 8e Vrijwilliger van het Jaar een vrouw? Aanmelden kan nog tot 15 september.

»

Meer dan 150 soorten gesponsord

25 augustus 2016

Maar liefst 157 verschillende soorten zijn gesponsord door particulieren, vogelwerkgroepen en organisaties. In totaal is daarmee een bedrag binnengehaald van nog net geen ton. Daar moeten we toch overheen kunnen?

»

Zeldzaam broedgeval Kramsvogels geregistreerd via Tuintelling.nl

25 augustus 2016

Deze zomer deden Eric en Frauke, fervent tuintellers uit het Drentse de Wijk, melding van een jonge en volwassen Kramsvogels op de website Tuintelling.nl. De alarmbellen gingen direct rinkelen.Een broedgeval , en die zijn tegenwoordig heel zeldzaam in Nederland. 

»

Visarenden op doorreis

23 augustus 2016

Geringde exemplaren onthullen de herkomst van doortrekkende Visarenden.

»

Oesters rapen effect op vogels

23 augustus 2016

Rapen oesters op schelpdierbanken minst verstorend voor vogels bij hoog aandeel oesters, blijkt uit analyse.

»

Ooievaars trekken weg

18 augustus 2016

Zeker 60% van de Nederlandse broedpopulatie vertrekt in de nazomer naar Afrika. Wegtrek op hoogtepunt.

»

EU-natuurbeleid onvoldoende voor boerenlandvogels

18 augustus 2016

Telgegevens basis voor studie naar effect wetgeving en maatregelen agrarisch natuurbeheer

»

Zwarte Sterns terug op slaapplaatsen

16 augustus 2016

Maar de aantallen zijn veel lager dan enkele jaren geleden. In het kader van het slaapplaatsenproject worden ze geteld.

»

Kieviten in nazomer en herfst, waar zitten ze?

12 augustus 2016

Noteer in ieder geval groepen van 50 en meer zo exact mogelijk

»

Minstens zeven broedparen Bijeneters in 2016

09 augustus 2016

Verslag Werkgroep Bijeneters Nederland

»

Record: 46-jarige Scholekster afgelezen

03 augustus 2016

Hans Keijser zag de stokoude Scholekster op de Maasvlakte. Geringd in 1972 op Texel.

»

Visetende Blauwborst gezien

02 augustus 2016

Nog geen eerdere gevallen van Blauwborst met vis als prooi bekend.

»

Slaapplaats Groningse Lachsterns gevonden

01 augustus 2016

Uitgerekend Zeeuwen vinden slaapplaats op de Dollardkwelder.

»

Nick Davies komt naar Landelijke Dag

29 juli 2016

Koekoekenexpert geeft twee keer een extra lange lezing en signeert zijn boek De koekoek

»

Zingende Fluiters: wat tel je eigenlijk?

28 juli 2016

Type geluid diagnostisch voor broedstatus. In artikel in Limosa legt Rob Bijlsma de verschillen uit.

»

Imidacloprid verboden, mede door vogelonderzoek

26 juli 2016

Nature-artikel (2014) van Sovon en Radboud Universiteit expliciet genoemd als onderbouwing.

»

Najaarstrek van Witgatjes al op hoogtepunt

26 juli 2016

Schuw, rusteloos en onderweg naar Zuid-Europa. Witgatjes trekken meestal solitair door.

»

Boek over Jacob Walters, vogelonderzoeker

26 juli 2016

Voorintekening mogelijk op exclusieve uitgave

»

Gezocht: (junior) webdeveloper

25 juli 2016

Word jij onze enthousiaste collega en kom je ons databeheer/GIS-team versterken?

»

Patiënt ziek door Tick-borne encephalitisvirus

22 juli 2016

Virus door teken overdraagbaar. Wees alert op teken en controleer jezelf na een veldbezoek.

»

Lachsterns en Reuzensterns: krenten in de zomer

20 juli 2016

Lachsterns zijn er vroeg bij, Reuzensterns vliegen op kruissnelheid langs telposten

»

BMP-seizoen loopt af. Hoe rond je af?

19 juli 2016

Instructievideo laat zien hoe je gegevens in Avimap controleert en daarna doorstuurt.

»

Afname Roek: een regionale analyse

14 juli 2016

In Hart van Gelderland gezakt naar niveau van 35 jaar geleden.

»

Groepen Kieviten, waar zitten ze in de nazomer en vroege herfst?

12 juli 2016

Groepen tellen geeft een beeld van de verspreiding en het biotoop. Meeste op nat grasland?

»

Blijven opletten voor Porseleinhoentjes en Kwartelkoning

12 juli 2016

Late vestigingen in natte zomer

»

Kievitkuiken uit Binnenveld al 50 kilometer verderop

11 juli 2016

Kuiken 5-Z vloog van het ene onderzoeksgebied naar het andere. Aflezing waardevol voor onderzoek Jaar van de Kievit.

»

CHIRP: nieuw onderzoek naar Scholekster

09 juli 2016

Drie vacatures voor project over menselijke invloeden op de populatie: 1 postdoc en 2 PhD-posities.

»

Kokmeeuwen, ze zijn er weer

08 juli 2016

Op plekken waar ze maandenlang ontbraken

»

Dodaars steeds later broedend?

08 juli 2016

In Noord-Duitsland, ook bij ons?

»

Pionieren in Armenië

07 juli 2016

Sovon wisselt met IUCN kennis over vogelmonitoring uit met Armeense natuurorganisatie.

»

EBCC congres: vroegboekkorting tot 15 juli

05 juli 2016

Congres Bird Numbers 2016: 5-10 september in Duitsland.

»

Ruim 60.000 zomerganzen in Noord-Nederland in 2015

04 juli 2016

Naast aantallen werd ook het broedsucces vastgelegd. Halverwege juli 2016 zijn dezelfde gebieden weer geteld.

»

Eksters die op/in gebouwen broeden, wie kent dat?

30 juni 2016

Soms maken Eksters een klein nest zonder koepel. En ze zitten lang niet altijd in een boom...

»

Lopen voor de Vogelatlas

30 juni 2016

De eerste drie teams hebben zich inmiddels aangemeld voor de sponsorloop voor de Vogelatlas

»

Laatste MUS-ronde van het jaar

29 juni 2016

Tot en met 15 juli tijd voor de avondtelling. Tevens al eerste resultaten beschikbaar.

»

Seizoen alweer bijna voorbij voor Koekoek

29 juni 2016

Althans voor volwassen vogels

»

85.000 Halsbandparkieten in Europa

28 juni 2016

Netwerk Parrotnet publiceert een overzicht van de Europese stand. 

»

Uitgevlogen bonte spechten

24 juni 2016

Oppassen voor verwarring Grote en Middelste Bonte.

»

Tijd van de piepjes

24 juni 2016

Piepjes in het bos, één ervan gemaakt door Grauwe Vliegenvanger?

»

Nederlandse Huismus genetisch veranderd na achteruitgang

21 juni 2016

Veren van Huismussen uit musea bevatten belangrijke informatie. Wetenschappelijke publicatie. 

»

Nederlandse Huismus genetisch veranderd na achteruitgang

21 juni 2016

Veren van Huismussen uit musea bevatten belangrijke informatie. Wetenschappelijke publicatie. 

»

Zomerpelgrimage voor Vogelatlas van start

20 juni 2016

Sponsorloop 10 september. Iedereen kan meedoen! Team sponsoren met hun opbrengst een soort in de atlas.

»

CR-birding Submit: nieuwe plek voor invoeren gekleurringde vogels

17 juni 2016

Al 13 kleurringprojecten doen mee en er volgen er meer.

»

Grote Zilverreigers geringd

16 juni 2016

8 jonge zilverreigers geringd langs het Volkerakmeer

»

Meekijken op Oerol

15 juni 2016

Frank Majoor ringt Grutto's en meeuwen op Terschelling

»

Het rietmoeras in om Purperreigers te zoeken

15 juni 2016

Recordaantal van 219 nesten geteld bij Kinderdijk. Ook in de Zouweboezem een record: 210 nesten.

»

Spotvogels zingen minder, ze zitten op eieren!

11 juni 2016

Broedsucces redelijk, afname veroorzaakt door omstandigheden in Afrika?

»

In het diepe binnenland broedende Stormmeeuwen

11 juni 2016

Makkelijk te missen, wees attent op alarmerende paren.

»

Hoor jij nog alle vogelsoorten?

10 juni 2016

Het missen van hoge (of juist lage) vogelgeluiden neemt toe bij hogere leeftijd. Een groot probleem?

»

Voorjaar 2016, een mislukt broedseizoen voor enkele vogelsoorten?

07 juni 2016

Enkele ongunstige berichten, maar elk nadeel kan ook zijn voordeel hebben.

»

Juni: piekmaand voor eileggende Kleine Karekieten

07 juni 2016

Spannend maar subtiel nestonderzoek draagt bij aan verklaren aantalstrends.

»

Kennis delen in Zuid-Korea

06 juni 2016

Menno Hornman, coördinator watervogeltellingen, was onlangs in Zuid-Korea. Doel: uitwisseling kennis en expertise. Een verslag

»

Texel in trek bij broedende Grote Sterns in Waddenzee

02 juni 2016

Dit jaar ruim 7400 paren, elders in Waddengebied echter afname

»

Eieren Visarend komen uit

01 juni 2016

Veranderd gedrag wijst op aanwezigheid van een eerste jong.

»

Avimap al veel gebruikt

31 mei 2016

40% van de broedvogelwaarnemingen wordt geüpload vanaf de app Avimap. Digitale veldinvoer zorgt voor snelle verwerking.

»

Jonge spechten laten zich horen

31 mei 2016

Roepende jonge Grote Bonte Spechten momenteel goed te horen tijdens broedvogeltellingen.

»

Blog: roodborst op stelten

30 mei 2016

Jaap Gijsbertsen blogt over een bijzondere methode in het Jaar van de Kievit: werken met een merkstift.

»

Ruud Foppen benoemd tot bijzonder hoogleraar

26 mei 2016

Brug tussen telgegevens, aanwezige soortexpertise PGO's en wetenschappelijke kennis universiteit.

»

Nachtzwaluwen eind mei goed te inventariseren

26 mei 2016

Ook in de (zeer vroege) ochtend! Rond een uur of 4 ratelen ze erop los en fladderen zelfs om je heen.

»

Op zoek naar Kwartelkoningen

24 mei 2016

Ook dit jaar twee landelijke tellingen om alle roepende crexen op te sporen. Aantallen variëren sterk per jaar.

»

2016, een goed jaar voor rallen?

23 mei 2016

Meer meldingen van Porseleinhoen dan vorig jaar. Tweede telperiode om rallen te gaan luisteren loopt nú.

»

Nieuwe Limosa in de maak

23 mei 2016

Met bijdragen over Fluiters, weidevogels, Sperwers

»

Zeldzame papegaaien in Nederland

17 mei 2016

En ander nieuws over exoten in Kijk op exoten

»

Onderzoek achteruitgang Wilde Eend toespitsen op kuikenfase

17 mei 2016

Verkennende studie naar achteruitgang Wilde Eend wijst op mogelijke problemen tijdens kwetsbare kuikenfase

»

Blog: kraamvisite in de polder

13 mei 2016

Vera de Visser helpt dit voorjaar mee bij het onderzoek naar het leefgebied van de Kievit

»

Ontstekingen snavelholtes roofvogels

12 mei 2016

Het DWHC heeft in de eerste maanden van 2016 bij een verhoogd aantal roofvogels, waaronder buizerds, door pathologisch onderzoek een ontsteking in de snavelholte vastgesteld.

»

Nationale Vogelweek: vogels ringen

11 mei 2016

Kom ook kijken bij het vogels ringen op de Wylerberg, Beek-Ubbergen

»

Gevonden: nieuwe ledenraadsleden

09 mei 2016

Vier nieuwe kandidaten hebben zich gemeld voor het hoogste orgaan van onze vereniging, de Sovon-Ledenraad. 

»

Oostenwind en Zwarte Wouwen

09 mei 2016

Opvallende aantallen dankzij harde wind

»

Blog: kuikens kijken in de Lingewaard

06 mei 2016

Stagiair Daphne vertelt hoe het veldwerk voor het Jaar van de Kievit verloopt in de Lingewaard.

»

Gierzwaluwen stromen binnen

06 mei 2016

Aangekondigd door topdag op Breskens

»

Eerste jonge Grote Gele Kwikstaarten vliegvlug

03 mei 2016

Terwijl noordelijke broedvogels nog doortrekken.

»

Primeur: broedende Visarenden in ons land

29 april 2016

Voor het eerst broeden vastgesteld. Sinds deze week in de Biesbosch.

»

Doodsoorzaken Groenlingen

28 april 2016

9 exemplaren onderzocht. 4 verschillende doodsoorzaken gevonden, waaronder ook Het Geel.

»

Blog: kievitgezin K10 wordt op de voet gevolgd

28 april 2016

Benny Middendorp blogt over een zeer plaatstrouwe Kievit en een kuiken van 18 gram.

»

Succesvol eerste telweekend Rallen

26 april 2016

Ondanks matige weersomstandigheden veelbelovende cijfers. 1e telperiode loopt nog t/m zondagavond!

»

Spektakel tijdens MUS-telling: Havik

26 april 2016

Verslag van een enthousiaste teller die tijdens haar eerste MUS-telling een spectaculaire waarneming deed.

»

Noordse Sterns, in het voorjaar ook door binnenland

26 april 2016

Meeste trek langs de kust, in binnenland vooral bij slecht weer! De meeste worden eind april/begin mei gezien.

»

Laag vliegende zwaluwen

23 april 2016

Lage temperaturen, lage zwaluwen

»

Gekraagde Roodstaart heeft graag rot

23 april 2016

Nestgegevens van deze Afrikaganger zijn welkom. Nest in de smiezen? Vul een nestkaart in.

»

Historische eiercollecties, wie helpt ze (verder) te ontsluiten?

23 april 2016

Vrijwilliger gezocht voor het invoeren van historische eierverzamelingen in Nestkaart

»

Update Avimap en handleiding beschikbaar

22 april 2016

Suggesties tellers verwerkt. Nieuwe versie van de app beschikbaar en een vernieuwde handleiding.

»

Regenwulpentijd

21 april 2016

Mooie doortrek, maar wel nogal regionaal, en komen ze steeds vroeger?

»

Blog: vier kleine rakkertjes

21 april 2016

Een levenstocht van nog 26 dagen om vliegvlug te raken. Jefte hoopt dat de eerste vier kuikens van Sint-Oedenrode het redden.

»

Tapuiten hadden goed broedseizoen - met de nodige hulp

21 april 2016

Veel jongen uitgevlogen dankzij nestbescherming

»

Geen vogelgriep bij onderzochte dode Knobbelzwanen

21 april 2016

Elf dode Knobbelzwanen onderzocht. Waar zijn ze aan gestorven? DWHC zet het op een rij.

»

Ook je kennis en passie delen?

18 april 2016

Help mee van de Nationale Vogelweek een succes te maken!

»

Een telling van Kwartels, vijftig jaar geleden

18 april 2016

Historisch documentje, in velerlei opzicht

»

Blog: Je zult maar de eerste zijn!

15 april 2016

De eerste kuikens komen uit. Kievitje K.E is er als eerste bij. Jaap Gijsbertsen blogt erover.

»

Bonte Vliegenvanger terug na lange trektocht

14 april 2016

Vogels lijken vroeger te arriveren dan verleden jaar. Gaan ze ook eerder broeden?

»

MUS: teller 775 aan het woord

14 april 2016

Enthousiaste 'nieuwe' deelnemer aan het woord.

»

Blog: Benny meet eieren voor het Kievitonderzoek

14 april 2016

Het Kievitonderzoek is in volle gang. Benny Middendorp trapt af met de eerste blog uit het veld.

»

Merelnest gevonden?

12 april 2016

Stedelijke Merels broeden eerder dan die in het bos. Onderzoek mee en vul een Nestkaart in.

»

Jaarverslag NESTKAST 2015

12 april 2016

Bijna 17.000 nestkasten gecontroleerd, met 92.000 eieren.

»

Nesten van Ooievaars volgen

07 april 2016

Het gaat ze voor de wind. Bezet nest van Ooievaars gezien? Onderzoek mee en vul een nestkaart in.

»

Kleine Zilverreiger weer in de lift?

05 april 2016

Zachte winter zou gunstig moeten zijn

»

Tafeleend: ook in Duitsland weinig vrouwen

05 april 2016

Geslachtsverhouding vrijwel gelijk aan Nederland

»

Nacht van de Rallen en Roerdomp 2016

05 april 2016

Wegens succes herhaald. Opnieuw speciale aandacht voor deze moerasvogels in twee telperiodes.

»

Uitgebreide monitoring ganzenbeleid It Fryske Gea

04 april 2016

It Fryske Gea vroeg Sovon om na te gaan hoeveel ganzen in haar terreinen voorkomen tijdens de broedtijd en ruitijd en welke gevolgen aantalsbeperkende maatregelen hebben gehad 

»

Baltsende Krakeenden

04 april 2016

Trendmatig de meest succesvolle eendensoort

»

Puzzelen aan Kool- en Pimpelmees

01 april 2016

De Pimpelmees doet het beter dan de Koolmees, maar waarom?

»

Verwacht effect klimaatverandering op vogels vastgesteld

01 april 2016

Soorten met verwacht voordeel door klimaatverandering nemen daadwerkelijk in aantallen toe

»

Verwacht effect klimaatverandering op vogels vastgesteld

01 april 2016

Soorten met verwacht voordeel door klimaatverandering nemen daadwerkelijk in aantallen toe

»

Grutto in speciaal weekend geteld

31 maart 2016

Ruim 27.000 grutto's verdeeld over 139 gebieden geteld in Welkom Gruttoweekend.

»

Wolken Zwarte Zee-eenden

29 maart 2016

Absurde aantallen voor de Noord-Hollandse kust. Op 29 maart zelfs 217.000 richting zuid.

»

Zuidenwind en...volop getjiftjaf

29 maart 2016

Ineens volop zingend, zuidenwind leidde tot massale aankomst. Nu overal weer te horen.

»

Laatste informatie over watervogels samengevat

29 maart 2016

Nieuwe watervogelrapport staat weer boordevol met interessante en actuele informatie. Dankzij de inzet van ruim 1600 tellers.

»

Regen en stijgende temperaturen: Merels vinden het heerlijk

25 maart 2016

Ochtend- en avondkoor barst los. Iets dat al heel lang fascineert.

»

Europese Rode Lijst en ander nieuws

25 maart 2016

Nieuwe Bird Census News met o.a. Europese Rode Lijst en informatie over hoe men telde in de Oekraïne

»

Tiende jaar MUS gaat beginnen

25 maart 2016

Stadsvogels, een steeds belangrijker wordende groep. In 2016 worden ze al voor het tiende jaar geteld in MUS.

»

Broedvogelrapport 2014 verschenen

24 maart 2016

Overzicht van 138 pagina's over de actuele stand van de broedvogels, met veel foto's. grafieken en compacte toelichting.

»

Jaarverslag trektellen 2015

22 maart 2016

Bijna 30.000 teluren, ruim 17 miljoen trekvogels. Samengevat in een lezenswaardig jaaroverzicht.

»

Eenden op voorjaarstrek

22 maart 2016

Smienten, Pijlstaarten, Wintertalingen enzovoort...ze worden onrustig.

»

Voorlopige resultaten slaapplaatstelling Grutto

21 maart 2016

Al ruim 23.500 slapende Grutto's ingevoerd in speciaal Welkom Gruttoweekend. En er komen nog gegevens binnen.

 

»

Dode wilde eenden langs de weg? Geef het door!

21 maart 2016

Voorjaar in de bol, leidt tot verkeersslachtoffers. Geef ze aan ons door voor verder onderzoek.

»

Eerste Kievitsei in onderzoeksgebied gevonden

16 maart 2016

In Gelderland nu ook eerste Kievitseieren. Precies in één van de onderzoeksgebieden van het Jaar van de Kievit.

»

10.000 halsbandparkieten

14 maart 2016

Uitslag kennisvraag: Hoeveel Halsbandparkieten vliegen er in Nederland rond?

»

Boomleeuweriken bij een graadje vorst

14 maart 2016

Volop terug, trekken zich niets aan van een koude start van de dag.

»

Welkom Grutto, ook op de slaapplaatsen

12 maart 2016

Welkom Grutto weekend op 19 en 20 maart. Slaapplaatsen van nationale vogel tellen!

»

Nieuwe Limosa bijna in de bus

11 maart 2016

Spotvogels, Gierzwaluwen en nog veel meer

»

Eerste kievitsei gevonden in Jaar van de Kievit

11 maart 2016

Eerste kievitsei gevonden op 9 maart. Vanaf nu Jaar van de Kievit écht van start. Help mee!

»

Watervogeltelling voor de boeg

11 maart 2016

Half maart: wat is er nog aanwezig van overwinteraars, wat is al gearriveerd van zomervogels?

»

Ecologie van Dwergsterns

08 maart 2016

Reizen langs de waterkant, een boek van René Beijersbergen

»

Meetnet Agrarische Soorten (MAS) in Fryslân: doe je mee met de cursus?

08 maart 2016

Meehelpen om vogels in het agrarische gebied van de provincie te tellen? We geven dit voorjaar een cursus..

»

Weidevogelavond Friesland verzet

08 maart 2016

Vanwege ziekte kan de startavond van het weidevogelmeetnet Friesland niet doorgaan.

»

Broedvogels in de Waddenzee hebben het moeilijk

05 maart 2016

Veel soorten kustbroedvogels in de Waddenzee hebben te maken met een laag broedsucces. 

»

Zenderonderzoek in de Friese ‘Wâlden’

02 maart 2016

Lezingen 22 maart 2016 op Sovon/FFF-bijeenkomst

»

Vogelen in Oost- en ZO-Europa voor de Europese atlas

02 maart 2016

Hulp gevraagd voor de tweede Europese broedvogelatlas.

»

Opvallende trekstroom Sijzen

01 maart 2016

Vooral over Midden-Nederland, bijna bizarre aantallen.

»

Zeeuwse Vogelaarsavond

25 februari 2016

Maandag 29 februari organiseert het Zeeuws Vogelaars Overleg in de Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg een avond voor alle Zeeuwse Vogelaars.

»

Goede winter voor Tjiftjaf en Kleine Zilverreiger

25 februari 2016

Uit PTT-tellingen blijkt dat we te maken hadden met een goede december voor Tjiftjaf en Kleine Zilverreiger. Dankzij het extreem zachte weer…

»

Korting op verrekijker of telescoop van Meopta

25 februari 2016

Toe aan een nieuwe verrekijker of telescoop? Grijp dan nu je kans, want tellers van Sovon krijgen via de webwinkel van Natuur Digitaal (Vogelinformatiecentrum Texel) 10% korting op alle artikelen van Meopta. Bovendien doneert Meopta per verkocht artikel 25 euro aan de Vogelatlas.

»

Het gaat even hard

24 februari 2016

Kolganzen, Kleine Zwanen, Sijzen...het trekt in straf tempo weg. Tegelijkertijd komen al wat zomergasten aan.

»

Broedvogels tellen. Ik wil starten, maar hoe?

24 februari 2016

We organiseren avonden in verschillende regio's over hoe je broedvogels telt. Ben je erbij voor een vliegende start van het voorjaar?

»

Nieuwe MUS-indexen beschikbaar

24 februari 2016

en het tiende veldjaar staat voor de boeg.

»

Tweede klapekstertelling winter 2015/16

19 februari 2016

19-22 februari tweede simultaantelling van het seizoen

»

Sijzen vertrekken (in vaste groepen?)

18 februari 2016

Wegtrek na behoorlijke invasie begint. Onderzoekers ontdekken vaste groepsstructuren.

»

Nog oude nestkaarten?

16 februari 2016

Die zijn erg welkom! Ideaal om wat invoerwerk te doen, net voor het nieuwe broedseizoen.

»

20e Bird Numbers Congres in september

15 februari 2016

Europese Broedvogelatlasproject (EBBA2) op het programma.

»

Tafeleenden: meer mannen

15 februari 2016

71% van de getelde Tafeleenden is man. Scheve geslachtsverhouding niet nieuw, wel zorgwekkend.

»

Zanglijsters barsten los

11 februari 2016

Volop zang. Overwinteraars of trekkers?

»

De Kip als broedvogel

11 februari 2016

Broedt-ie dan in het wild? Jazeker...

»

Pionieren in Flevoland

09 februari 2016

Veldmedewerker Jan Schoppers was in Flevoland bij een pilotproject van wintervogelonderzoek in vanggewassen. 

»

Digitale avifauna Rijk van Nijmegen

05 februari 2016

De eerste - voor zover wij weten - digitale streekavifauna is af. Vogelwerkgroep Nijmegen klaarde de klus.

»

Avimap: Nieuwe Digitale veldinvoer

05 februari 2016

BMP- en MAS-invoer nog eenvoudiger

»

Midwintertelling 2016: al 3450 tellingen ingevoerd

04 februari 2016

Ruim 4,7 miljoen watervogels geteld en dat is nog niet compleet.

»

Veel IJsduikers in Zeeland

02 februari 2016

Nieuw fenomeen: volwassen IJsduikers keren 's winters terug naar vaste plekken in Zeeland.

»

Kleine Zwanen profiteren van meewind

02 februari 2016

Wegtrek met stevige wind in de rug.

»

Heen en weer

27 januari 2016

Verwarrende tijden voor vogels. Hoge temperaturen afgewisseld door speldenprikken van de winter.

»

Geen kievitseieren rapen in 2016

27 januari 2016

Ongunstige staat van instandhouding Kievit in Friesland reden voor besluit om het traditionele eierrapen te verbieden.

»

Vogels van het Leijpark

26 januari 2016

Fraaie documentatie door gedreven patchworker Henk Moller Pillot, die veertig jaar het Leijpark in Tilburg telde.

»

Dode Groenling? Help mee met het onderzoek

26 januari 2016

Het DWHC roept op om dood gevonden Groenlingen te melden voor onderzoek naar ziekte Het Geel.

»

Limosa op komst

23 januari 2016

NIeuwe aflevering boordevol interessante artikelen.

»

Ganzen- en zwanendag 23 januari 2016

22 januari 2016

In Hotel Haarhuis, tegenover het NS Station in Arnhem

»

Acht broedgevallen Rode Wouw in 2015

21 januari 2016

Opvallende opleving van een zeer schaarse broedvogel.

»

Eerste indrukken midwintertelling 2016

21 januari 2016

Wisselend weerbeeld, variabele berichten.

»

Muizen, muizen en nog eens muizen

21 januari 2016

Muizenplagen leken uitgestorven...tot 2014

»

Tuinvogeltelling 2016: Huismus weer op 1

19 januari 2016

Zelfde top-3 als vorig jaar, maar beduidend meer Kepen en Halsbandparkieten.

»

Vijftigste Midwintertelling

15 januari 2016

Watervogels tellen van IJsland tot Zuid-Afrika...dit weekend

»

IJsduikers, tot op ongewone plekken

12 januari 2016

Er zitten momenteel her en der IJsduikers in het land. Soms op plekken waar je ze niet verwacht.

»

Sovon-Nieuws boordevol nieuws

12 januari 2016

Sovon-Nieuws 2015 nummer 4 nu ook digitaal beschikbaar.

»

Tafeleenden: mannen en vrouwen tellen

12 januari 2016

Herhaalde oproep: doe mee aan internationaal onderzoek!

»

Slaapplaatstelling ganzen en zwanen

08 januari 2016

Heeft de vorst in het noorden wat moois voor ons in petto?

»

Vijftigste midwintertelling nadert...

07 januari 2016

en meer over watervogels in de nieuwste nieuwsbrief.

»

Invallende vorst: enkele vogelsoorten trekken weg

05 januari 2016

Bizarre temperatuurverschillen binnen Nederland. Enkele opvallende verplaatsingen.

»

Nieuwe Limosa verschenen

03 januari 2016

Interessant nummer over grondbroedende Slechtvalken en dakbroedende meeuwen.

»

Zomervogels in de winter

02 januari 2016

Zomervogels nog in leven door extreem hoge decembertemperatuur

»