Nieuwsarchief 2014

Ondertussen, in Afrika

25 december 2014

Wat onze Gierzwaluwen 's winters uitspoken? Het wordt in hoog tempo ontrafeld.

»

Waterpiepers in de winter

25 december 2014

Aanzienlijk talrijker dan vroeger gedacht dankzij betere determinatiekennis.

»

Wat helpt de Patrijs om te overleven?

23 december 2014

Rapportage Jaar van de Patrijs geeft advies voor herstelmaatregelen. De overleving van volwassen vogels is te laag.

»

Ruim 6300 Grote Zilverreigers

21 december 2014

De telling op gemeenschappelijke slaapplaatsen in oktober leverde 6320 Grote Zilverreigers op. Alweer een record!

»

Record aantallen IJsvogels

17 december 2014

Dankzij voorgaande superzachte winter en warm voorjaar momenteel opvallend veel IJsvogels.

»

Meer zilverreigers en minder zaagbekken

17 december 2014

Voorlopige resultaten van de Vogelatlas laten verschuivingen zien. Er overwinteren steeds meer Kleine Zilverreigers in Nederland. Tegelijk is het aantal Grote Zaagbekken en Brilduikers afgenomen in de laatste 30 jaar. Een aantal zuidelijke vogelsoorten neemt ’s winters toe, terwijl verschillende eendensoorten noordelijker overwinteren. 

 

»

Voortgang project Ornithologisch Erfgoed

16 december 2014

Tweejarig project om waardevolle documenten voor ondergang te behoeden.

»

Kerkuilen weten niet van ophouden

15 december 2014

Dat het een mooi jaar was voor uilen, met dank aan een goede muizenstand, was wel duidelijk. En zoals wel eens voorkomt in zulke jaren: sommige Kerkuilen blijven het tot laat in het jaar proberen. Dat levert fijne momenten op voor onderzoekers en beschermers. Een enthousiaste Jan Jacobs van Kerkuilenwerkgroep Betuwe-Oost stuurde een update.

»

Eigenzinnige mezen

12 december 2014

Ze vertikken het om aan de verwachtingen te voldoen! Wel zo boeiend trouwens...

»

Vliegende start voor laatste atlasjaar

11 december 2014

Nog 73 blokken wachten op een vogelaar

»

Sovon Noord verhuisd

10 december 2014

Het noordelijke kantoor van Sovon is verhuisd naar een nieuwe, prachtige locatie: het natuurmuseum in Leeuwarden

»

Wouwen deden het goed in 2014

09 december 2014

Broedgevallen Rode Wouw (minimaal 2) en Zwarte Wouw (4)

»

Themanummer Limosa Bird Tracking is uit!

08 december 2014

Limosa’s dubbeldikke themanummer ‘Bird Tracking over zender- en loggeronderzoek in Nederland is verschenen. Voorafgaand aan maar liefst 13 artikelen geeft de redactie een uitgebreide beschrijving van verschillende zender- en loggertechnieken en het gebruik daarvan in Nederland. Daarmee wordt al het zender- en loggeronderzoek fraai op een rijtje gezet.

»

PTT in de startblokken

05 december 2014

Op 15 december weer punt-transect-tellingen

»

Nieuwe digitale nieuwsbrief verschenen

02 december 2014

Vol regionale resultaten en andere nieuwtjes. Reageren kan naar nieuwsbrief@sovon.nl

»

Veel doelstellingen vogels in waterrijk Nederland niet gehaald

01 december 2014

Nederland is van grote internationale waarde voor vogels door het grote oppervlak aan  waterrijke gebieden. Echter, veel gebieden voldoen nog niet aan de Europese beschermdoelen. Zo blijkt uit de jaarlijkse Vogelbalans die Sovon Vogelonderzoek Nederland presenteerde op 29 november tijdens de Landelijke dag in Ede.

»

Succesvolle Landelijke Dag

01 december 2014

Dank aan de vele bezoekers, sprekers, standhouders en donateurs die de Landelijke Dag tot een groot succes hebben gemaakt! Wat vonden jullie eigenlijk van de Landelijke Dag? 

 

»

Update vogelgriep

01 december 2014

H5 aangetroffen in uitwerpselen van Smienten

»

Eerste broedgeval van paar Pontische Meeuwen

01 december 2014

In 2014 broedde er voor het eerst een paar Pontische Meeuwen in Nederland. Op De Kreupel in het IJsselmeer hield het stel zich het hele voorjaar op.

»

Vogelbalans nu te downloaden

30 november 2014

Zaterdag is op de Landelijke Dag de Vogelbalans gepresenteerd. De Vogelbalans geeft een actuele stand van zaken hoe het met de vogelstand in Nederland is gesteld.

»

Zacht novemberweer, steltlopers blijven hangen?

25 november 2014

Groenpootruiters duidelijk talrijker dan anders.

»

Bezetting van huiszwaluwtillen 2014

25 november 2014

Uitgebreid verslag over effectiviteit van deze kunstmatige behuizing.

»

Kunstschilder Dirk Moerbeek in actie voor de Vogelatlas

25 november 2014

De Oost-Groningse kunstschilder Dirk Moerbeek verkoopt een aantal kunstwerken op de Landelijke Dag, waarvan een deel ten goede komt aan de Vogelatlas.

»

Nieuwsbrief Kijk op Exoten nr 10 is uit

21 november 2014

In deze nieuwsbrief van het team invasieve exoten wordt onder andere gemeld dat er binnenkort een EU-exotenregelgeving komt waarbij voor een aantal uitheemse diersoorten een bezi

»

Waar blijven de Kramsvogels?

20 november 2014

Op trektelposten nog niet eentiende gezien van vorig najaar.

»

Themanummer Limosa over zender- en loggeronderzoek

20 november 2014

Dubbeldikke Limosa, op de Landelijke Dag en in de webwinkel verkrijgbaar

»

Bijeenkomst Vogelstudiegroep Limburg

20 november 2014

Vrijdag 21 november 2014 in Roermond, met o.a. lezing over Casarca.

»

Tentoonstelling Siegfried Woldhek

20 november 2014

Locatie Slot Zeist

»

Atlasavond Fryslân

19 november 2014

Belangrijke avond in Friesland voor de start van het laatste atlasseizoen.

»

Hoge stippen en ouder wordende vogelaarsogen

18 november 2014

Wat een verminderende arendsblik betekent voor het ontdekken van stippen in de lucht.

»

Goudplevierentelling: tweede telweekend

14 november 2014

Tweede telweekend van de internationale telling. Nog steeds tellers gezocht!

»

Stadse mus niet verder achteruit, Spreeuw in gevarenzone

13 november 2014

De populaties van de meeste stadsvogels zijn de laatste jaren stabiel. De achteruitgang van de Huismus is de afgelopen vijftien jaar tot staan gekomen. De achteruitgang van de Spreeuw blijkt echter door te gaan. Dit maakt het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) onlangs bekend op basis van gegevens van Sovon, die met ruim 750 MUS-tellers stadsvogels monitort.

»

Velduilen op trek

13 november 2014

Er worden aardig wat Velduilen gezien. De nasleep van een bijzonder broedseizoen?

»

En de Kraanvogels kwamen inderdaad...

10 november 2014

Ongelooflijke trek van Kraanvogels op 9 november 2014, zij het niet voor iedereen weggelegd.

»

Kraanvogels op komst?

07 november 2014

Een eerste doortrekgolf passeert ons land. Ten noordoosten van ons zitten nog grote aantallen.

»

Houtsnip lijkt brokkenpiloot

07 november 2014

Dode Houtsnippen kunnen inzicht geven in ziekten en doodsoorzaken.

»

Broedvogels Waddenzee in de problemen

05 november 2014

Analyse data laat zien dat soorten die Waddenzee als broedgebied gebruiken in aantal achteruit gaan

»

Adri Remeeus is Sovon vrijwilliger van het jaar

05 november 2014

Haagse vogelaar Adri Remeeus is uitgeroepen tot Sovon vrijwilliger van het jaar. Op de ledenvergadering van zijn eigen Vogelwerkgroep Meijendel kreeg hij de eervolle prijs uitgereikt. Sovon reikt de prijs ieder jaar uit aan een van zijn ‘supervrijwilligers’ die zich inzetten voor vogelonderzoek. Remeeus is al tientallen jaren zeer actief voor de vogels rond Den Haag.

»

Ransuilen in de belangstelling in Friesland en elders

04 november 2014

Over roestplaatsen en ransuilenmanden.

»

20e CES-seizoen: bovengemiddelde vangsten

03 november 2014

Eerste indrukken Constant Effort Site project: veel jonge vogels.

»

Houtduivenweekend

02 november 2014

Zo'n 3,5 miljoen trekkende Houtduiven over de telposten in één weekend: spektakel!

»

Nieuwsbrief Gierzwaluwwerkgroep Oisterwijk e.o.

02 november 2014

In de laatste nieuwsbrief van dit jaar een overzicht van activiteiten van deze werkgroep. Daaronder bijvoorbeeld een cameraproject waarbij in 16 kasten even zovele camera's zijn geplaatst.

»

Landelijke Spreeuwentelling: onder of over de 1 miljoen?

30 oktober 2014

Er zijn minstens 860.000 Spreeuwen geteld tijdens de landelijke slaapplaatstelling. 

»

Kwart miljoen spreeuwen geteld in het Bargerveen

29 oktober 2014

In natuurgebied Bargerveen zijn deze week ruim 250000 spreeuwen geteld. Bargerveen is daarmee één van de grootste slaapplaatsen. 

»

Sovon/FFF najaarsbijeekomst

28 oktober 2014

Op 11 november vindt de gezamenlijke bijeenkomst van Sovon-Fryslân en de Fryske Feriening foar Fjildbiology (FFF) plaats in Grou. De Goudplevier staat centraal.

»

Recordaantallen Grote Zilverreigers op slaapplaatsen

24 oktober 2014

Liefst 4400 ex. reeds geteld bij telling in oktober. Veel tellingen moeten nog binnenkomen maar zelfs de tussenstand breekt al records.

»

Cursus Huismus en Gierzwaluw en ruimtelijke ontwikkeling

23 oktober 2014

Er zijn nog plaatsen vrij. Zijn huismussen en gierzwaluwen een obstakel of juist een kans?

»

Spreeuwen tellen

21 oktober 2014

Dit weekend een spektakel: landelijke slaapplaatstelling Spreeuwen. 

»

The state of the UKs Birds 2014 is uit!

20 oktober 2014

Britse vogelbalans bekijkt trends van trekvogels. Voor het eerst is er een indicator opgenomen voor zomervogels die 's winters elders verblijven. Deze indicator laat zien dat het uitmaakt waar je als vogel overwintert. Vogels die helemaal naar Centraal Afrika, naar de vochtige zone, vliegen, gaan het hardst achteruit.

»

Mager broedseizoen Kolgans

20 oktober 2014

Tellingen in de eerste weken van oktober laten zien dat Kolganzen met weinig jongen uit de Russische toendra zijn teruggekeerd. In een eerste steekproef van bijna 30.000 vogels in Friesland, Zuid-Holland, Gelderland en de grensstreek van Duitsland bedraagt het aandeel jonge vogels ongeveer 10%. Het kleine aandeel eerstejaars Kolganzen bevestigt de neergaande trend.

»

Veel Beflijsters op trek

17 oktober 2014

Aantallen liepen deze week flink op. Meer dan 500 vogels binnen drie dagen geteld.

»

Grote Zilverreigers en Aalscholvers tellen

17 oktober 2014

Slaapplaatsen tellen kan nog t/m 26 oktober. Meedoen is nu nog eenvoudiger!

»

Sovon-Nieuws drie is uit!

16 oktober 2014

Met informatie over de Landelijke Dag

»

Veertig jaar Sovon verschenen

09 oktober 2014

Sovon vierde vorig jaar een feestje: 40 jaar! De verhalen die vorig jaar in dit kader zijn verschenen op 40jaarsovon.nl zijn gebundeld in een Jubileumboek, die deze maand van van de drukpersen is gerold. Het fraai vormgegeven boekje gaat met reuzenstappen door de vier decennia omspannende geschiedenis van Sovon en is te bestellen via onze webwinkel.

»

Het regent Bladkoningen

09 oktober 2014

Nou ja, beetje overdreven. Maar er zijn er wel heel wat gezien.

»

Veel Zanglijsters tijdens Euro Birdwatch 2014

06 oktober 2014

Records sneuvelen tijdens 19e editie van Europese telling

»

Gouden Lepelaar voor oud-Sovonmedewerker Lieuwe

06 oktober 2014

Oud-Sovonmedewerker Lieuwe Dijksen werd verrast door Vogelbescherming: hij kreeg samen met zijn broer Adriaan de Gouden Lepelaar uitgereikt. 

»

Internationale Goudplevierentelling 2014

04 oktober 2014

11 & 12 oktober. Extra hens aan dek is welkom.

»

Opvangcentra voor vogels bundelen de krachten

03 oktober 2014

Nieuwe stichting opgericht.

»

RAVON-dag 8 november 2014

03 oktober 2014

Zaterdag 8 november vindt de landelijke contactdag van RAVON plaats in Nijmegen (RAVON: Stichting Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland)

»

Grote Gele Kwikstaart als trekker en wintergast

02 oktober 2014

Doortrek vooral tussen half september en half oktober, forse aantallen overwinterend.

»

Website Ornithologisch Erfgoed

02 oktober 2014

De Avifaunistische Kring Nederland is project Ornithologisch Erfgoed gestart om waardevolle vogelarchieven te archiveren. Er is nu een eigen website.

»

Tapuiten, plaatstrouw en beheer

02 oktober 2014

Natuurbericht van Vogelbescherming over onderzoek aan Tapuit.

»

Extra telling steltlopers

30 september 2014

Eens in de vijf of zes jaar wordt er een internationale telling georganiseerd voor steltlopers in het binnenland. Deze telling vindt plaats in Noordwest-Europa. In oktober en november staat weer zo’n telling op de agenda. In die maanden zijn voornamelijk Kieviten uit Fenno-Scandinavië bij ons te gast. 

»

Start zelf een sponsoractie voor vogelonderzoek

30 september 2014

De Vogelatlas kent inmiddels 137 sponsoren die een specifieke soort steunen. Daar zijn we erg blij mee. Maar niet iedereen is in staat om alleen of als organisatie een soort te sponsoren. Waarom dan niet gezamenlijk aan de slag? Sovon wil werkgroepen, andere organisaties én particulieren graag hierbij helpen. Je kunt nu gemakkelijk een eigen actiepagina opzetten en zo geld inzamelen voor de sponsoring van een specifieke soort. Lees meer »

»

Nieuwe Meerjarenvisie Sovon

29 september 2014

Afgelopen zomer verschenen er twee belangrijke publicaties van de vereniging Sovon. Het jaarverslag 2013 met daarin alle activiteiten en resultaten van het afgelopen jaar overzichtelijk op een rij en de nieuwe Meerjarenvisie 2014-2017.

»

Allerlaatste winterseizoen Vogelatlas breekt aan, nog 12 blokken te gaan

29 september 2014

Op 1 december gaat het derde en allerlaatste winterseizoen van de nieuwe vogelatlas al weer in. Brabant-Oost staat in de absolute top van de actiefste districten van Nederland, maar er is nog werk aan de winkel. Wie claimt de laatste blokken? »

»

Grote Zilverreigertelling met hooggespannen verwachtingen

29 september 2014

In oktober staat de eerste slaapplaatstelling van Grote Zilverreigers van dit seizoen op het programma, en de verwachtingen zijn hooggespannen vanwege de topaantallen die in september zijn gezien.

»

Najaarswandeling in de Maashorst

29 september 2014

Op zondag 19 oktober a.s. houdt Vogelwacht Uden een publiekswandeling in de Maashorst met als thema ‘Herfst in aantocht’. Deze twee tot drie uur durende wandeling start  's morgens om negen uur. De deelname aan deze wandeling is gratis.

»

Gelderse vogelaar in de kieker: Els Bary-Peters

29 september 2014

In de serie 'Gelderse vogelaar in de kieker' een portret van Els Bary-Peters. Els doet mee aan verschillende tellingen en is ADC van het westelijke deel van de Grote Rivieren.

»

Dode vogels gezocht voor onderzoek

29 september 2014

Wie regelmatig in het veld is, zal af en toe stuiten op een dode vogel. Verder onderzoek kan interessante gegevens over doodsoorzaak en ziektes opleveren. Meldingen leveren een grote bijdrage aan het onderzoek naar doodsoorzaken en ziektes bij vogels. Dus geef ze door.

»

Slaapplaatstelling Spreeuwen

29 september 2014

In oktober arriveren veel Spreeuwen in ons land. Rond eind oktober zijn de aantallen vaak op het hoogtepunt, vandaar dat we in het weekend van 25/26 oktober een landelijke slaapplaatstelling organiseren.

»

De Aalscholver als broedvogel in Nederland in 2014

29 september 2014

De Aalscholver heeft dit jaar weer een stap gedaan richting herstel na twee jaren waarin de populatie achteruitging. In totaal hebben we van 74 bekende kolonies inmiddels de gegevens binnen. Een overzicht »

»

Kraanvogels overnachten na 40 jaar in de Brobbelbies

29 september 2014

Op dinsdagavond 26 augustus en de daaropvolgende ochtend hebben vogelaars vier kraanvogels bij het Palmven aan de rand van de Brobbelbies ontdekt die daar de nacht hebben doorgebracht. Dit in 2013 door Staatsbosbeheer gerestaureerde natuurgebiedje ligt in natuurgebied de Maashorst in Noordoost-Brabant en heeft een bijzondere aantrekkingskracht op zeldzame vogelsoorten. Lees meer »

»

Kolonies Aalscholvers en Kokmeeuwen in Twente

29 september 2014

Hoe hebben de Aalscholvers en Kokmeeuwen het gedaan in Overijssel?

»

Toename van Twentse Blauwe Reigers

29 september 2014

Na jarenlange terugval van het aantal Blauwe Reigers in de Twentse kolonies is er een licht herstel zichtbaar.

»

ADC-dag ging naar Zeeland

29 september 2014

Op 13 september jl. is het atlasteam naar Bruinisse in Zeeland getogen om samen met bijna 30 AtlasDC’s te vergaderen over de stand van zaken rondom de atlas.

»

Vogelatlas gaat het laatste jaar in

29 september 2014

Het atlasproject is ruim over de helft. Er zijn twee volledige winters en twee volledige broedseizoenen geweest. Veel tellers hebben hun atlasblok helemaal geteld en inmiddels ook al ingestuurd. Dat is mooi want alle atlastellers die vóór 1 november hun schattingen insturen dingen mee naar leuke prijzen die worden verloot op de Landelijke Dag. 

»

Beleef de Vogeltrek met de Euro Birdwatch Day

29 september 2014

In het hele land tellen vogelaars op 4 oktober wat ze vanaf een vast punt aan overtrekkende vogels zien.

»

Wie koolmees en kokmeeuw niet eert, is klauwier en kraanvogel niet weerd

29 september 2014

Geert Euverman is met pensioen en blikt in een blog terug op zijn tijd bij Staatsbosbeheer. Als BMP-coordinator Engbertsdijksvenen is én blijft hij voor Sovon van groot belang. "Voor mij is het allemaal begonnen met de ringetjes van twee heel eenvoudige vogeltjes, die iedereen wel bij huis heeft. Ik wil maar zeggen: wie koolmees en kokmeeuw niet eert, is klauwier en kraanvogel niet weerd!"

»

Eerste arctische ganzen gearriveerd

23 september 2014

Kleine Rietgans en Kolgans steeds vroeger?

»

Kijk op exoten 9 (sept 2014) is uit!

22 september 2014

De Sovon-bijdrage gaat over Zwarte Zwanen.

»

Fotowedstrijd spreeuwenwolken

20 september 2014

Spreeuwenwolken in het najaar. Wie kent dit imposante verschijnsel niet? In het Jaar van de Spreeuw organiseren Sovon en Vogelbescherming een fotowedstrijd om deze wolken in beeld te brengen. Foto's van zo'n wolk kunnen t/m 1 november worden ingezonden. Doe je mee?

»

Boertjes komen eraan

18 september 2014

In delen van het land behoren Boerenzwaluwen in september tot de talrijkste doortrekkers. Hehe, eindelijk eens een soort waarvan een doorsneetelpost de dagtotalen van Falsterbo (Zuid-Zweden) met gemak kan verslaan.

»

Veel Grote Zilverreigers bij septembertelling

18 september 2014

Al bijna 1350 ingevoerd binnen een week na de watervogeltelling, in 1/3 van de telgebieden.

»

Birds of Ghana

18 september 2014

Nieuwe atlas (en handboek) van West-Afrikaans land dat ook voor Nederlandse vogels van belang is. 

»

Smellekens scheuren voorbij

11 september 2014

Een waarneming van een Smelleken in deze tijd van het jaar verloopt in negen van de tien gevallen stereotiep. Een kleine valk peest langs met vrijwel ononderbroken vleugelslag. In een mum van tijd is hij/zij verdwenen. Lees meer over deze snelle trekker »

»

Oprichting stichting Natuurorganisaties De Maashorst

09 september 2014

In augustus is de stichting ‘Natuur- en Milieuorganisaties De Maashorst’ opgericht. De stichting heeft zich tot doel gesteld om vanuit de diverse natuurorganisaties de belangen, aangaande de verdere ontwikkeling en behoud van de Maashorst, te behartigen en een aanspreekpunt te vormen richting de beleidsbepalende instanties.

»

Projectleider Zoogdiervereniging gezocht

09 september 2014

De Zoogdiervereniging is een particuliere natuurbeschermingsorganisatie die zich inzet voor de bescherming van, en het onderzoek naar inheemse wilde zoogdieren en hun leefgebieden in Nederland.

»

Purperreigers trekken massaal weg

09 september 2014

Krachtige wegtrek, met aantallen tot 400 per avond.

»

Grote Zilverreigers er vroeg bij?

05 september 2014

Opvallende aantallen al eind augustus en begin september op trektelposten.

»

Het begin van het einde van salamanders?

05 september 2014

De vuursalamander is een prachtige zwart-gele salamander, die in ons land alleen in Zuid-Limburgse bronbossen voorkomt.

»

Explosie van broedende Velduilen in Friesland

05 september 2014

Dat in Nederland dit voorjaar op enkele plekken broedende Velduilen waren neergestreken, was bekend. Dat het in Friesland om tientallen paren ging, zal menigeen verrassen. De teller staat inmiddels op ruim 40 broedgevallen in het Friese binnenland, al beduidend meer dan de laatste jaren landelijk werden vastgesteld.

»

Honderden Krooneenden, een luxe situatie?

04 september 2014

Krooneenden in de lift, in Nederland en elders.

»

“Sovon gaat nog steeds over lijken!” Verzamelt u mee?

04 september 2014

We zoeken verse vogelkadavers om te onderzoeken op doodsoorzaak en ziekten.

»

Dit weekend: slapende Wulpen tellen

03 september 2014

Aantallen Wulpen pieken nu. Tijd voor de eerste slaapplaatstelling.

»

Tweede Gelderse vogelaarsdag 27 september

01 september 2014

Bij Hogeschool Larenstein in Velp

»

BMP-telling 2014? Stuur door naar Sovon (ook voor het atlasproject)!

29 augustus 2014

Alweer 624 in 2014 uitgevoerde BMP-tellingen afgerond

»

Twintig jaar breeding bird survey UK

29 augustus 2014

Uitgebreid verslag over de resultaten van 2013 en langjarige trends. Leuk vergelijkingsmateriaal voor BMP.

»

Eerste golf roofvogels passeert

28 augustus 2014

Op 27 augustus passeerden er veel roofvogels in vooral het midden en zuiden van het land.

»

Nieuwe teldata Slaapplaatstellingen en voortaan één landelijk coördinator

28 augustus 2014

Het is weliswaar nog zomer maar het slaapplaatsseizoen is al weer begonnen.

»

Dutch Bird Fair: na regen kwam zonneschijn

25 augustus 2014

Excursies, demonstratie ringen, lezingen en stand van Sovon. Een klein fotoverslag.

»

Trends van algemene vogels in Europa, 2014 update

22 augustus 2014

Het jaarlijkse EBCC-rapport is uit.

»

Dutch Bird Fair 2014: Sovon is er weer bij!

22 augustus 2014

23 en 24 augustus in de Oostvaardersplassen. Lezingen, vogelexcursies, kijken bij het vogels ringen, een uitgebreid kinderprogramma.

»

Groepen Ooievaars op trek

21 augustus 2014

Aantallen tot 244 per dag over de trektelposten.

»

Grote meeuwen in de stad

20 augustus 2014

Vooral Zilvermeeuw profiteert van voedsel dat voor het oprapen ligt.

»

Een nestkast vol jonge Draaihalzen

19 augustus 2014

Zeven jonge Draaihalzen in een nest. Begin twintigste eeuw misschien gewoon, in 2014 uitzonderlijk.

»

Huiszwaluwen tellen is ook praatjes maken

15 augustus 2014

Huiszwaluwtellers hebben vaak een lange adem en moeten heel wat keren 'hun' zwaluwen verdedigen.

»

Broedgeval Bijeneter helaas mislukt

14 augustus 2014

Begin augustus ontdekt en net voor het uitvliegen van de jongen mislukt.

»

Steeds meer ‘bonte’ spechten in Nederland

13 augustus 2014

Voorlopige resultaten Vogelatlas wijzen op toename van de drie spechten.

»

Goed jaar voor Zwarte Ooievaar?

12 augustus 2014

Flink wat Zwarte Ooievaars in de klassieke doortrekmaand, augustus.

»

Slaapplaats Reuzensterns op Engelsmanplaat voor het eerst geteld

11 augustus 2014

Op 15 augustus is de eerstvolgende landelijke telling.

»

Wespendieven inventariseren, juist nu

07 augustus 2014

De Wespendief is een lastige klant voor broedvogeltellers. Begin augustus is een goede tijd voor inventarisatie.

»

Met 55 km/u over Eindhoven Airport

06 augustus 2014

Groep Spreeuwen opgepikt door de radar.

»

Zwarte Wouwen Europa uit

05 augustus 2014

Zwarte Wouwen trekken al vroeg weg richting Afrikaanse overwinteringsgebieden. In Midden-Frankrijk zijn ze na 10 augustus al zeldzaam.

»

Estafette: mee met onderzoekers

03 augustus 2014

Tussen de 12 en 27? Ga een keer mee het veld in!

»

Spreeuwen tellen kan nog steeds

01 augustus 2014

Telling van jonge en volwassen Spreeuwen loopt nog door t/m 15 augustus.

»

Betrouwbare ganzentellingen

31 juli 2014

Methodiek Sovon getoetst en betrouwbaar gebleken. 

»

Exclusieve toegang tot Jaarrond Tuintelling-beta

30 juli 2014

Er is een nieuw project van start gegaan, de Jaarrond Tuintelling. Een telling in de tuin die het hele jaar door plaatsvindt, vergelijkbaar met de Garden Bird Watch van de BTO, maar dan van alle soorten. De site is alleen toegankelijk voor betadeelnemers. Registreer je nu en krijg exclusieve toegang.

»

Opvallend veel Grote Zilverreigers

29 juli 2014

Aantallen op slaapplaatsen lopen snel op. Op verschillende slaapplaatsen worden al tientallen vogels gemeld en dat is uitzonderlijk voor de maand juli.

»

Gezocht: Vrijwilliger van het Jaar 2014

26 juli 2014

Voor de zesde keer zijn we op zoek naar bijzondere vrijwilligers die in aanmerking komen voor de titel ‘Vrijwilliger van het Jaar’. Ken je zo’n vrijwilliger die enthousiast alle energie en tijd steekt in de lokale vogelwerkgroep, in een of meerdere Sovontelproject(en) of zich op een andere manier verdienstelijk maakt voor vogels en vogelonderzoek? 

»

Meer Casarcas met halsbanden

25 juli 2014

Opletten geblazen: 66 Casarca's recent van halsbanden voorzien

»

Haarlemse Halsbandparkieten ook dit voorjaar gevolgd

24 juli 2014

In Haarlem volgde Marco van Wieringen vanaf het voorjaar intensief een grote slaapplaats van Halsbandparkieten. Op deze manier kwam hij erachter dat er een spectaculaire toename was vanaf half mei. 

»

Sovon-Nieuws nummer 2 komt eraan

21 juli 2014

Juni-nummer Sovon-Nieuws zit in de post

»

Computer leert vogelzang

21 juli 2014

Computerprogramma kan vogelzang herkennen

»

Telling zomerganzen

20 juli 2014

Telling van zomerganzen half juli. Sovon alleen zijdelings betrokken.

»

Slaapplaatsen van Spreeuwen zoeken in juli

17 juli 2014

Nu alle jonge Spreeuwen zijn uitgevlogen ontstaan de slaapplaatsen, waar ook de bekende spreeuwenwolken zijn te bewonderen. Maar waar liggen die slaapplaatsen?

»

Dubbeldik themanummer Limosa in de maak

17 juli 2014

Uitgebreide aandacht voor zenderonderzoek bij vogels, een tak van onderzoek die zich explosief ontwikkeld heeft en baanbrekende resultaten bracht.

»

Wat doen onze Fluiters in Afrika?

16 juli 2014

Half juli al aan Afrika denken? Niet vreemd, want volwassen Koekoeken zitten al diep in Afrika, spoedig gevolgd door Gierzwaluwen en andere soorten. Waaronder de Fluiter.

»

Spreeuw en zwaluw verdwijnen in gebieden met hoge gehaltes neonicotinoïde

09 juli 2014

Artikel in Nature op basis van BMP-gegevens legt opzienbarend verband bloot. Insectenetende vogels als de Boerenzwaluw en Speeuw gaan sterker achteruit in gebieden met hoge concentraties van de neonicotinoïde imidacloprid in het oppervlaktewater. Dit blijkt uit een analyse van drie grote datasets, waaronder het BMP.

»

Spreeuw en zwaluw verdwijnen in gebieden met hoge gehaltes neonicotinoïde

09 juli 2014

Artikel in Nature op basis van BMP-gegevens legt opzienbarend verband bloot. Insectenetende vogels als de Boerenzwaluw en Speeuw gaan sterker achteruit in gebieden met hoge concentraties van de neonicotinoïde imidacloprid in het oppervlaktewater. Dit blijkt uit een analyse van drie grote datasets, waaronder het BMP.

»

Spreeuw en zwaluw verdwijnen in gebieden met hoge gehaltes neonicotinoïde

09 juli 2014

Artikel in Nature op basis van BMP-gegevens legt opzienbarend verband bloot. Insectenetende vogels als de Boerenzwaluw en Speeuw gaan sterker achteruit in gebieden met hoge concentraties van de neonicotinoïde imidacloprid in het oppervlaktewater. Dit blijkt uit een analyse van drie grote datasets, waaronder het BMP.

»

Zijn er echt steeds meer kraaien?

07 juli 2014

Eksters, Zwarte Kraaien, Roeken, Kauwen en Gaaien. De één verguist ze, de ander vindt ze prachtig. Een veelgehoorde opmerking is dat er steeds meer kraaiachtigen komen. Maar is dat ook zo? We zetten de cijfers op een rij. Wat blijkt? Er zijn opvallende verschuivingen. 

»

Zeearend zet opmars voort

07 juli 2014

De opmars van de Zeearend in Nederland zet langzaam maar gestaag door. In 2014 kwamen er 5 paartjes tot broeden in ons land. Vorig jaar waren dat er nog 4. Niet allemaal waren ze echter fortuinlijk... 

»

Jaar van de Spreeuw: in juli op zoek naar slaapplaatsen

27 juni 2014

In deze tijd van het jaar ontstaan de grote slaapplaatsen, maar waar liggen ze precies?

»

Doorbraakjaar Orpheusspotvogel?

26 juni 2014

Gestage opmars naar het noorden van een onopvallende zanger.

»

Tweede leg bij Vivara

24 juni 2014

De honderd nestkasten met infraroodcamera’s die begin dit jaar zijn verspreid, waren afkomstig van Vivara. Zelf hingen ze er ook één op. Helaas werd na korte tijd het nest van de spreeuwen leeggeroofd. De teleurstelling was groot. Gelukkig is er nu goed nieuws te melden.

»

Tweede uitvlieggolf Spreeuwen komt eraan

24 juni 2014

Tellers, opgelet. Juveniele spreeuwen zijn weer te zien.

»

Zomer begonnen, volop najaarstrek

22 juni 2014

Kieviten en andere steltlopers, verschillende meeuwen en meer...allemaal al in beweging.

»

Oost-Europese vogels profiteren van wettelijke bescherming

20 juni 2014

Verlies biodiversiteit afgeremd, maar nog niet gestopt.

»

Noodklok voor Grote Karekiet

17 juni 2014

Het is code rood voor de Grote Karekiet in Nederland

»

Jubileumsymposium OBN “Kennis maken voor natuurkwaliteit”

13 juni 2014

Op het symposium staat ‘kennis maken’ en ‘kennismaken’ voor natuurkwaliteit centraal.

 

 

 

»

Nieuwe Limosa is uit!

13 juni 2014

De nieuwe Limosa zal rond 21 juni bij de lezers op de mat ploffen.

»

Eerste tekenen Purperreiger positief

07 juni 2014

Kolonie Kinderdijk stijgt naar 165 nesten

»

Piepende jonge Ransuilen

06 juni 2014

Veel meldingen, goede tijd om te tellen!

»

Nog maar weinig Kwartelkoningen gezien

06 juni 2014

In de uiterwaarden van de grote rivieren blijft het op de meeste plekken oorverdovend stil.

»

Toevlucht voor de Tapuit

04 juni 2014

Brochure over de bescherming van Nederlandse Tapuiten uitgebracht

»

Gunstige berichten Velduil

03 juni 2014

De ernstig bedreigde Velduil maakt een relatief goed jaar door.

»

Ineens zijn ze er: jonge Bergeenden

03 juni 2014

Tellen van Bergeenden is vooral goed kijken naar hun gedrag.

»

Excursieleiders voor Dutch Bird Fair gezocht!

02 juni 2014

Dé kans om een uniek gebied in te trekken met een groepje geïnteresseerden.

»

Broedvogeltellers nog even doorbijten

30 mei 2014

Korte nachten, veel velduren, mooie beloningen.

»

Zingende Kleine Vliegenvangers

30 mei 2014

Nog steeds alleen doortrekker, of ook stiekeme broedvogel?

»

Opletten op (geringde) Casarca's

28 mei 2014

Waar broeden ze? Wat voor omzwervingen maken ze? Let op halsbanden en geef ze door!

»

Sovon vrijdag moeilijk bereikbaar

26 mei 2014

Medewerkers zijn telefonisch wel rechtstreeks te bellen.

 

 

 

»

Veel Spreeuwen aan de tweede leg

26 mei 2014

Vroege eerste broedsels nodigen uit om het nog eens te proberen?

»

Verdere uitbreiding Krooneend?

23 mei 2014

Krooneenden broeden voornamelijk in slechts enkele gebieden, maar enige uitbreiding is aannemelijk.

»

Zachte winter helpt Blauwe Reiger

23 mei 2014

Opmerkelijk herstel nu al zichtbaar. Met dank aan de tellers die snel gegevens instuurden.

»

Fête de la nature

22 mei 2014

24 en 25 mei in heel Nederland activiteiten

»

Snelle doortrek Wespendieven

22 mei 2014

Tweede helft mei soms goede, maar pijlsnelle doortrek.

»

Regionale verschillen Spreeuw - kijk mee!

21 mei 2014

Zie je een groepje Spreeuwen? Kijk mee en gebruik de app.

»

Uitkomende eieren

20 mei 2014

Toevallig gevonden nesten: even genieten en liefst ook invoeren.

»

Steenuilen profiteren van muizenoverdaad

20 mei 2014

NIet zomaar veel muizen maar...buiten proporties. Aldus de onderzoekers in de Achterhoek.

»

Doe mee in de Vogelweek!

17 mei 2014

Meld je aan voor een van onze activiteiten.

»

Influx Witvleugelstern op komst?

17 mei 2014

Plotseling verschijnen er groepjes Witvleugelsterns in het land. Zit er een herhaling van 2007 aan te komen?

»

Watervogelrapport 2011/2012 compleet

16 mei 2014

Het in maart verschenen Watervogelrapport 2011/2012 is op de site voorzien van extra bijlagen.

»

Tweede MUS-Nieuwsbrief verschenen

15 mei 2014

Voorlopige resultaten van de 1e telling van het stadsvogelmeetnet en speciale aandacht voor de Spreeuw!

»

Vogelwacht Uden beloont gastgezinnen Huiszwaluw

14 mei 2014

Huiszwaluwen hebben het moeilijk, alle hulp is welkom.

»

Veel of juist weinig Bonte Vliegenvangers

13 mei 2014

Veel zingende mannetjes maar weinig broedsels volgens de eerste berichten.

»

Jonge Spreeuwen massaal uitgevlogen

09 mei 2014

Tel mee via de app!

»

Red de Kluut op Amerongen

09 mei 2014

Utrechts Landschap wil de kluut behouden in Amerongen en zoekt sponsors voor de aankoop van een nieuwe onderhoudsboot.

»

Begin mei, tijd voor Morinelplevieren

08 mei 2014

Schaarse doortrekker, maar eerste drie weken van mei is een goede tijd.

»

Workshops praktisch natuurbeheer herhaald

07 mei 2014

Breng je ecologische kennis op peil en meld je aan.

»

Artikelen over Spreeuw

06 mei 2014

Nieuwe publicaties over een in aantal afnemende soort.

»

Massale wegtrek van Brandganzen

06 mei 2014

Aantallen tot 40.000 trekkers (Eemshaven 4 mei) geven massaliteit goed aan.

»

Rosse Grutto's (ook) door het binnenland

03 mei 2014

Eind april/begin mei: opletten bij noordoostenwinden.

»

De 'ongrijpbare' Kleine Plevier

03 mei 2014

Groot aanpassingsvermogen, van natuurlijke naar door mensen gemaakte biotopen.

»

Snorrende snor of ratelende Sprinkhaanzanger?

02 mei 2014

Ze zingen bijna hetzelfde. Oefen de verschillen!

»

Gierzwaluwen laat dit jaar?

01 mei 2014

Veel zomervogels aan de vroege kant, Gierzwaluwen niet?

»

Jubileumverhaal: Van Wylerberg naar Natuurplaza

01 mei 2014

In dit voorlaatste deel blikken we terug op de verhuizing naar Natuurplaza.

»

Aankomst Fluiters op broedplaats

29 april 2014

Intensieve studie van (onder andere) jaarlijkse verschillen in aankomst.

»

Otto de Vries onderscheiden

29 april 2014

Oprichter van Vogelwacht Wieringermeer krijgt lintje.

»

Eerste eieren of zelfs al jongen? Geef het door!

28 april 2014

Doe je mee aan het nestkastonderzoek en broeden er spreeuwen in je nestkast? Vergeet dan niet de belangrijkste broedgegevens in te voeren via nestkaart.sovon.nl. Welke gegevens zijn nodig om meer te weten te komen over het broedsucces van de spreeuw?

»

Spreeuwen massaal aan het voeren

28 april 2014

Extreem vroege eileg: nu al kleine jongen.

»

Kijkje op ooievaarsnesten

22 april 2014

Blik in de keuken van een soort die helemaal terug is van bijna weg geweest.

»

Trekexplosie met Pasen

22 april 2014

Goede trek van o.a. Dwergmeeuwen en roofvogels.

»

Spreeuwen toen en nu

18 april 2014

Uitgebreid onderzoek al 80 jaar geleden.

»

Matig voorjaar voor Beflijster?

18 april 2014

Het ene voorjaar meer, het andere (veel) minder: normaal voor Beflijster.

»

Dioxines dodelijk voor Tapuit

17 april 2014

Er gaat iets grondig mis voor Nederlandse Tapuiten.

»

Sovon Jongerendag op 3 mei

16 april 2014

Geef je snel op!

»

Pontische Meeuw, boeiend maar lastig herkenbaar?

15 april 2014

Nuttige tips voor herkenning van deze soort.

»

Trekkende Regenwulpen, vooral in Laag-Nederland

15 april 2014

Tweede helft april prima tijd om Regenwulpen te zien. Als je in het lage deel van het land vogelt.

»

Jaarverslag nestkastbroeders 2013

14 april 2014

Koud voorjaar slecht voor Kool- en Pimpelmees, maar niet van invloed op zomergasten.

»

Introductie Nestkaart Light

11 april 2014

Voor mensen die maar één of enkele nesten volgen is er een eenvoudige versie van Nestkaart ontwikkeld, Nestkaart Light. 

»

Braamsluiper vroeg dit jaar

10 april 2014

Braamsluiper twee weken eerder in ons land dan een jaar geleden.

»

Laat je atlasblok zien in de Vogelweek

10 april 2014

De Nationale Vogelweek: 17 t/m 25 mei.

»

Breskens-boek verschenen

08 april 2014

Bijzonder boek over een bijzondere trektelpost. Blindelings aanschaffen!

»

Grutto's tellen, het mag nog even

08 april 2014

Tellen kan nog t/m 13 april.

»

Spreeuwenjaar in volle gang

07 april 2014

De reacties van de spreeuwenvolgers komen binnen.

»

Sovon Jongerendag 2014

07 april 2014

Zaterdag 3 mei is de jaarlijkse Jongerendag. Meld je alvast aan! 

»

Watervogelrapport komt eraan!

04 april 2014

Halverwege volgende week op de deurmat!

»

Eerste Reuzensterns in de knip

03 april 2014

Schaars in het voorjaar, maar de eerste Reuzensterns zijn weer gesignaleerd.

»

Tussenstand Vogelatlas in de Achterhoek

02 april 2014

De tweede winterperiode van het Vogelatlasproject zit erop en we staan in de startblokken om te beginnen met het tweede broedvogelseizoen.

»

Tweede broedseizoen Vogelatlas van start

02 april 2014

Aanvullende tellingen en waarnemingen zijn ook welkom.

 

»

Ook Fitis komt massaal aan

02 april 2014

De aantallen Fitissen lopen nu snel op.

»

Veldwerk Vogelatlas over de helft

31 maart 2014

Twee winterseizoenen en een broedseizoen achter de rug. Terwijl het voorjaar van het tweede broedseizoen staat te trappelen van ongeduld, blikken wij kort terug.

»

Hoe gaat het met de stadsvogels?

31 maart 2014

MUS begint aan het achtste seizoen. In 2013 zijn er ruim 364.000 vogels doorgegeven van 163 soorten. Een overzicht per provincie.

»

Waar blijven de Rode Wouwen?

31 maart 2014

Maartpiek blijft ditmaal uit

»

Spanning stijgt: raken de nestkasten bezet?

30 maart 2014

De 100 nestkasten met camera's zijn verspreid aan de deelnemers. Terwijl de ene nestkast vroeger dan ooit bezet is door spreeuwen, wachten anderen nog vol spanning af. Komen er spreeuwen in of niet?

»

BMP: claim een plot & ga naar buiten!

28 maart 2014

Bestaande vacante BMP-telgebieden kun je nu overnemen. 

»

Middelste Bonte Specht naar nieuw record?

28 maart 2014

Eerste berichten klinken bijzonder positief

»

Kolganzen vertrekken drie weken vroeger dan in 2013

28 maart 2014

De zachte winter laat zijn sporen na bij het vertrek van arctische ganzensoorten in het voorjaar. Niet eerder sinds 2007 werden naar verhouding zo weinig Kolganzen in maart geteld als bij de laatste telling. Trektelgegevens laten zien dat Kolganzen drie weken later vertrokken dan in 2013.

»

Kansen voor bedreigde vogels in Waddenzee

27 maart 2014

Maatregelen nodig om het tij te keren voor verschillende soorten.

»

Tjiftjaf massaal terug

27 maart 2014

Massale aankomst in tegenstelling tot een jaar geleden.

»

Ook Vroege Vogels volgt de Spreeuw

27 maart 2014

In het Jaar van de Spreeuw heeft Vroege Vogels een nestkast met camera opgehangen om de Spreeuw te kunnen volgen. In de radiouitzending van 16 maart hing Sovon-medewerker Joost van Bruggen samen met Janine Abbring de kast op bij Gasterij Stadzigt. 

»

Kwaliteit vogeltrek-onderzoek positief geëvalueerd

26 maart 2014

Evaluatie van werk Vogeltrekstation: 'uitmuntend'

»

Nieuwe mobiele app: WebObs voor Telmee

26 maart 2014

Telmee-waarnemingen mobiel invoeren? Dat kan! Vanaf nu is er een gratis mobiele app waarmee je al jouw waarnemingen mobiel kunt vastleggen en uploaden naar je account in Telmee. Met jouw waarnemingen draag je direct bij aan actuele verspreidingsinformatie in de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) en soortenbescherming.

»

Tips voor nestonderzoek

25 maart 2014

Het volgen van nesten levert zinvolle informatie op over het broedsucces van vogels, en eventuele veranderingen daarin. Maar het is vaak wel specialistenwerk dat veel kunde en geduld vergt. Van 39 vogelsoorten zijn richtlijnen voor nestonderzoek verschenen.

»

Nieuwe publicatie over Wespendief

25 maart 2014

In februari is een publicatie verschenen over de betekenis van natte bossen in het Kempen~Broek en in het Groene Woud voor de wespendief. Het is een weergave van het eerste jaar onderzoek naar deze boeiende soort. Het rapport is gratis te downloaden.

»

Slechtvalk ook in Nordrhein-Westfalen krachtig terug

25 maart 2014

Recordjaar voor Duitse deelstaat.

»

Nederlandse broedvogels gevoelig voor koudere winters

25 maart 2014

Broedvogelrapport 2012 is verschenen.

»

Waterrallen bestuderen als levenswerk

25 maart 2014

Gerard de Kroon schreef een boek over zijn favoriete soort.

»

Spreeuwen leggen eerste eieren

25 maart 2014

De eerste Spreeuwen hebben eieren gelegd in een nestkast van het Jaar van de Spreeuw. Erg vroeg!

»

IJsvogels profiteren van zachte winter

21 maart 2014

Het lijkt een goed voorjaar te worden voor broedende IJsvogels

»

Doe mee in het achtste jaar MUS

21 maart 2014

Stadsvogels tellen: leuker dan je denkt en ook nog eens heel zinvol

»

Blauwe Reiger en Roek NU goed te tellen!

20 maart 2014

Vroeg voorjaar: nesten tellen voordat het te laat is

»

De eerste Landelijke Dag

20 maart 2014

De eerste Landelijke Dagen kwamen met veel improvisatie tot stand. Een terugblik in het kader van het 40-jarig bestaan van Sovon.

»

Pijlstaarten onderweg

19 maart 2014

Half maart trekken veel Pijlstaarten richting de broedgebieden.

»

Boerenlandvogels tellen in Zeeland: iets voor jou?

19 maart 2014

Meten of natuurvriendelijk beheer de Zeeuwse broedvogels helpt? Je kunt een steentje bijdragen door een klein gebied in de peiling te houden.

»

Binnenlandse Scholeksters profiteren van open landschap

16 maart 2014

Welke kenmerken in het leefgebied zijn van invloed op de Scholeksters?

»

Watervogeltelling maart: weinig winters

14 maart 2014

Een jaar geleden was het half maart ijskoud, maar momenteel is het lenteachtig. Plezierig voor de watervogeltellers?

»

Goed ijsvogeljaar op komst?

14 maart 2014

Volop activiteit, gaan ze de geleden verliezen snel goedmaken?

»

Op naar de 4000 Grote Zilverreigers

11 maart 2014

Slaapplaatstellingen meest geschikt om landelijke aantallen vast te stellen.

»

Half miljoen wadvogels zoek?

11 maart 2014

Wadvogeltellingen geslaagd, maar wat is er aan de hand in Mauretanië?

»

Steenuil en Ruimtelijke ontwikkeling

11 maart 2014

Op 3 april een cursus over dit onderwerp.

»

Zwarte Ibis gebleven deze winter

07 maart 2014

Zullen ze ook gaan broeden?

»

Raven broeden vroeg

06 maart 2014

Goed opletten als er Raven rondvliegen, ze kunnen al broeden.

»

Meer Grauwe Klauwieren? Vuistregels voor natuurbeheerders.

06 maart 2014

Artikel verschenen met aanwijzingen om terreinbeheer af te stemmen op Grauwe Klauwier.

»

Gerard Müskens ontvangt Hans Esselink Award

06 maart 2014

Voor zijn bijzondere inzet voor onderzoek en natuurbeheer

»

Ganzen trekken weg

03 maart 2014

Uittocht van winterganzen is begonnen

»

Wat NOU? Een b(l)oeiende toekomst voor de NOU

03 maart 2014

Interessante lezingendag van de Nederlandse Ornithologische Unie op 29 maart.

»

Boomleeuweriken (en meer) volop terug

27 februari 2014

Eind februari en het wemelt van de vroege trekkers dankzij zacht weer

»

Centre for Avian Population Studies

27 februari 2014

Vijf partijen, waaronder Sovon, gaan samenwerken

»

Niet iedere winter is hetzelfde

26 februari 2014

Tijdens de eerste atlaswinter van 2012/2013 was het qua weer en dus telomstandigheden een klein drama. Gelukkig blijkt niet iedere winter hetzelfde want wat hebben we geboft deze winter. Bijna geen vorst en over het algemeen prima telomstandigheden in een groot deel van het land. Alvast enkele bijzondere waarnemingen uit het veld als resultaat

»

Vogelatlaskamp op het Hogeland (Noord Groningen) en ’t Oldambt

26 februari 2014

In het weekend van 4 & 5 januari vertrok een aantal Sovonners naar het hoge noorden om daar in twee dagen vijf atlasblokken te tellen. Atlasblokken die, gedomineerd door wintertarwe, niet snel geteld zullen worden. Een verslag van een atlasweekend, en een ode aan het Groningse Land.

»

Nestkastonderzoek van start

26 februari 2014

De afgelopen weken zijn er 100 spreeuwennestkasten met camera verspreid over Nederland. Als officiele aftrap van dit nestkastonderzoek organiseerden Sovon en Vogelbescherming een speciaal moment voor de pers. Op het zonovergoten golfterrein van de Edese Golfclub werd op 24 februari een nestkast met webcam opgehangen onder toeziend oog van enkele regionale omroepen. Bekijk de uitzending.

»

Lezingavond broedvogels tellen

25 februari 2014

Aanstaande donderdag bij Van Hall Larenstein in Velp

»

Geen camera, wel een nestkast?

25 februari 2014

In het Jaar van de Spreeuw volgen we broedsels met behulp van 100 uitgezette camerakasten. Daarnaast zal Frank Majoor tientallen kasten gaan volgen, om de steekproef nog groter te maken. Heb je meerdere nestkasten die door spreeuwen zijn bezet, maar nog niet gecontroleerd worden? Laat het aan Sovon weten, zodat Frank eventueel langs kan komen.

»

Registratie Nestkaartenproject

25 februari 2014

Het zoeken en controleren van nesten is in Nederland niet zomaar toegestaan. Doe je dit in het kader van het Meetnet Nestkaarten, dan mag dit plaatsvinden mits je beschikt over een registratiebewijs van Sovon en je gegevens doorgeeft. Hoe vraag je een registratiebewijs aan? 

»

Slapende Grote Zilverreigers en Aalscholvers

25 februari 2014

Tot en met 2 maart kunnen nog slaapplaatsen van Grote Zilverreiger en Aalscholver worden geteld

»

Hoezo horrorwinter, een gouden winter!

25 februari 2014

In het najaar kwamen berichten in de media over de horrorwinter die ons te wachten stond. Het pakte allemaal heel anders uit. Ik weet, je moet niet alles geloven wat er in de media komt. Maar dat men (wie?) er zo ver naast zou zitten, dat verwacht je niet. Jan Schoppers, Sovon-ambassadeur Gelderland, kijkt alvast uit naar het voorjaar.

»

Golf Kraanvogels over ons land

25 februari 2014

Op 24 februari passeerde een forse golf Kraanvogels.

»

Kolganzen in het voorjaar op de voet gevolgd

25 februari 2014

De wegtrek van Kolganzen is in volle gang. In de zomer van 2013 en in het afgelopen winterseizoen zijn meerdere vogels van moderne sms-zenders voorzien. Ze kunnen in het voorjaar op de voet worden gevolgd naar de broedgebieden. Voor het eerst kunnen ook de lotgevallen van individuele families worden bekeken.

»

Gelderse vogelaar in de kieker: Roel Schwartz

25 februari 2014

Roel Schwartz is Gelderse vogelaar in hart en nieren. Enige tijd geleden verwierf hij faam binnen de vogelaarswereld toen hij samen met twee andere vogelaars een nieuwe soort voor Nederland ontdekte, de Bruine Klauwier. Een mooie aanleiding voor een nadere kennismaking.

»

De Nationale Vogelweek: deel je kennis!

25 februari 2014

De Nationale Vogelweek komt er weer aan! Van 17 t/m 25 mei worden er weer honderden activiteiten om naar vogels te kijken georganiseerd. In 2013 deden er best wat Sovontellers mee. Er was bijvoorbeeld een excursie naar een kolonie Zwarte Sterns en een broedvogelexcursie. Organiseer je weer mee? 

»

Lezing MUS op 28 maart in Marrum

25 februari 2014

Het Meetnet Urbane Soorten heeft Sovon en de waarnemers in Friesland verrast. Zeven jaar is nog kort, maar toch kunnen we al van veel soorten (76!) trends laten zien. Coordinator Jan Schoppers geeft een lezing over de resultaten op 28 maart in Marrum.

»

Lezing MUS op 10 maart in Hengelo

25 februari 2014

MUS heeft Sovon en de waarnemers verrast. Zeven jaar is nog kort maar toch kunnen we al van veel soorten (76!) trends laten zien.

»

Lezing MUS op 13 maart in ’s-Hertogenbosch

25 februari 2014

MUS heeft Sovon en de waarnemers verrast. Zeven jaar is nog kort maar toch kunnen we al van veel soorten (76!) trends laten zien.

»

Kolonievogels in de Achterhoek 2013

25 februari 2014

In de Achterhoek worden een aantal soorten kolonievogels jaarlijks op de voet gevolgd. Heeft de Blauwe Reiger weer een gevoelige veer moeten laten na opnieuw een venijnige winter?

»

Stadsvogels in hun domein

23 februari 2014

Jip Louwe Kooijmans schrijft fraai handboek over stadsvogels.

»

Zaterdag, Landelijke Roofvogeldag

21 februari 2014

Zaterdag, 22 februari 2014, is de 20ste Landelijke Roofvogeldag van de Werkgroep Roofvogels Nederland

»

Zacht zingende Kruisbekken

21 februari 2014

Broedvogeltellers, opgelet. Er zijn veel Kruisbekken die zich territoriaal gedragen. Wie nu door wat grotere naaldbossen loopt, loopt nog steeds de kans veel Kruisbekken tegen te komen. Blijven die allemaal in Nederland om te broeden?

»

Maart, de maand voor Blauwe Reigers en spechten

20 februari 2014

Het voorjaar staat werkelijk te trappelen om te mogen beginnen! Al weken wordt je iedere ochtend onthaalt door een concert van lijsters, Roodborsten en Heggemussen. Helaas is het voor deze soorten nog voor weg eer we ze 'mogen' tellen. Maar er zijn soorten die je in maart al wel prima kunnen tellen.

»

Succesvolle midwintertelling in Groningen

20 februari 2014

Rond 18 januari werd een groot deel van Groningen doorkruist om alle aanwezige watervogels te tellen. Landelijk kende de midwintertelling z'n 48e editie en is daarmee de langstlopende vogeltelling van Nederland. Groningen levert door een hele serie belangrijke vogelgebieden een belangrijke bijdrage aan de telling. Een eerste impressie van de resultaten.

»

Topaantallen Wulpen op binnenlandslaapplaatsen

20 februari 2014

In het Waddengebied en de Zoute Delta overwinteren jaarlijks met gemak meer dan 100.000 Wulpen. Daar steken de binnenlandse aantallen altijd wat bleekjes bij af, maar deze winter lijken de verhoudingen anders te liggen. Sommige waarnemers hebben zelfs filmpjes gemaakt van slaapplaatsen in het binnenland.

»

Resultaten kolonievogels 2013 in Zuid-Holland

19 februari 2014

Na een koud voorjaar kwam het broedseizoen wat traag op gang. De vroeg nestelende Blauwe Reiger en Roek hadden zeker met die kou te maken, daarover hebben we al uitgebreid bericht in de nieuwsbrief van september vorig jaar. Net voor aanvang van het nieuwe broedseizoen maken we de balans op voor alle kolonievogels in Zuid-Holland. Hoe is het hun vergaan in 2013? Lees het in het verslag Kolonievogels Zuid-Holland 2013.

»

De Middelste Bonte Specht in West-Overijssel

19 februari 2014

In Twente staat het recordaantal van Middelste Bonte Spechten op een prachtig aantal van 175 territoria in 2013. Ook in de Achterhoek (85) en Limburg (150) is er nog steeds een mooie toename. De vogel is aan een westelijke opmars bezig. Volgt nu West-Overijssel?

»

Eindspurt wintervogelatlas West-Brabant

19 februari 2014

Even leek zich in West-Brabant een klein teldrama af te spelen. Van de 87 atlasblokken bleef een groot deel ongeteld. Inmiddels is of wordt ongeveer 93% van de blokken geteld op wintervogels. Dat lijkt een goede score, maar er zit een addertje onder het gras. Voor komend broedseizoen zijn nog heel veel tellers nodig.

»

Opmars Middelste Bonte Specht op de Veluwe, wat brengt 2014?

19 februari 2014

De opmars van de Middelste Bonte Specht  in Nederland is indrukwekkend. 20 jaar geleden nog een echte zeldzaamheid, in 2013 al naar ruim 400 broedparen! Ook de Veluwe lijkt nu gekoloniseerd te worden.

»

Nieuwsflits Vogelatlas Drenthe

19 februari 2014

Het tweede winterseizoen zit er bijna op. Het is een aanmerkelijk prettiger winter om te inventariseren dan de vorige winter. Minder soorten hebben onze provincie verlaten, en waren dus makkelijker te vinden deze winter.

»

Zelf Spreeuwen volgen

18 februari 2014

Het Jaar van de Spreeuw is inmiddels in volle gang. Vorige week zijn de eerste 50 nestkasten verspreid. Veel deelnemers van het onderzoek hebben de kast met camera inmiddels geïnstalleerd. Zelf een spreeuwenkast maken of kopen en een camera installeren kan natuurlijk ook. Volg je eigen kast in het Jaar van de Spreeuw en laat ons weten wat er gebeurt. Bekijk de tips voor een eigen Spreeuwenkast.

»

Soort van de week: Heggenmus

17 februari 2014

Deze week kun je ze al horen zingen: Heggenmussen. Hoe onopvallend ze ook rondscharrelen, hun zang is des te opvallender.

»

Tijd voor Mibo’s!

17 februari 2014

De eerste Middelste Bonte Spechten in Twente zijn al weer gehoord en gezien. Door de zachte weersomstandigheden tot nu toe is de roepactiviteit nu al bijzonder hoog. Gaan we dit jaar in Twente het record van 175 Mibo’s verbeteren?

»

Zeldzame Broedvogels in Noord-Holland in 2013

17 februari 2014

Het broedseizoen van 2014 staat al in de startblokken. Een mooi moment dus voor een overzicht van broedseizoen van zeldzame broedvogels in 2013.

»

VIB-contactdag Oost-Brabant 2014 goed bezocht

17 februari 2014

Op zaterdag 8 februari togen ruim 120 Brabantse vogelaars door de stromende regen naar de Natuurpoort Nederheide bij Milheeze aan de rand van de Stippelberg. Een recordopkomst voor de VIB-contactdag.

»

Overwinterende Zwartkop in Geldrop

17 februari 2014

Uit Geldrop kwam begin februari een melding van een Zwartkop die elke dag in de tuin van de vetbol komt eten. Een goede gok gezien deze kwakkelwinter.

»

Tussenstand van Atlasproject in Oost Brabant

17 februari 2014

De helft van het Atlaslasproject zit er alweer bijna op. Wat is de balans na bijna twee winterseizoenen?

»

Grote Kruisbek als broedvogel op de Veluwe in 2014?

17 februari 2014

Afgelopen najaar kwam er een flinke invasie van Grote Kruisbekken op gang. Vanaf eind oktober worden ze verspreid over de Veluwse bossen waargenomen. Na de eerdere invasies van 1982/83 en 1990/91 zijn er broedverdachte vogels en zelfs pas uitgevlogen jongen waargenomen op De Veluwe. De verwachting is dat er dit voorjaar opnieuw vogels zullen gaan broeden. Het eerste territorium is al vastgesteld!

»

Veelwijverij bij vliegenvangers en meer

12 februari 2014

Nieuwe Limosa is uit.

»

Grutto brengt in 2013 te weinig jongen groot

12 februari 2014

In 2013 werden er naar schatting 8900 jonge Grutto's vliegvlug, zo blijkt uit een recent rapport van Sovon. Dat is te weinig om de populatie op peil te houden en de sterfte te compenseren. In 2012 was het broedsucces nog zo'n 12 procent hoger. 

»

Verdere uitbreiding Middelste Bonte Specht?

11 februari 2014

De Middelste Bonte Specht is één van de grootste verrassingen van de laatste tientallen jaren. Twee decennia geleden een echte zeldzaamheid, nu op steeds meer plekken te zien. Na Hoog-Nederland lijken nu ook de lagere delen van het land rijp voor kolonisatie van deze succesvolle specht.

»

Trektellen Jaarverslag 2013

11 februari 2014

Trektellen in 2013: wat leverde het op?

»

(Broed-)vogels van de Brunssummerheide - 2013

07 februari 2014

Gedurende de broedperiode van 2013 werd alweer voor het 12e  opeenvolgende jaar een BMP-B broedvogelinventarisatie uitgevoerd in het noordelijk gedeelte van de Brunssummerheide door leden van Vogelwerkgroep Heihof van Vogelwacht Limburg. Tevens werden er dit jaar door enkelen van onze groep geatlast. Een verslag.

»

Veel Goudplevieren en Kieviten in Waddenzee

06 februari 2014

Zacht weer resulteert in grote winteraantallen.

»

Alken/Zeekoeten: wat is er aan de hand?

06 februari 2014

Recordaantallen sinds de eeuwwisseling

»

Let op Kruisbekken! Gaan ze broeden in Twente?

06 februari 2014

Na de grootste invasie van Kruisbekken in Twente sinds 1970 werden in het najaar van 2013 hier honderden exemplaren van deze soort niet alleen overvliegend, maar ook foeragerend waargenomen. Zelfs werden er Grote Kruisbekken en Witbandkruisbekken gezien, o.a. in het Oldenzaalseveen bij Enschede. Broedgedrag is ook al gezien.

»

Een gierzwaluw gelokt in het buitengebied

05 februari 2014

Vogels houden zich niet altijd aan de regels die wij voor ze bedenken. Zo wordt de gierzwaluw altijd gezien als een uitgesproken stads- en dorpsvogel. "Onze boerderij ligt op de ruimte, ruim 300 meter buiten een klein dorp, en toch ben ik er in geslaagd om binnen twee jaar een broedsel in een nestkast te krijgen."

»

Kleine Zwaan 065E fourageert op stoppelveld Kremboong

05 februari 2014

Voor vogelaars is het een saaie winter. Het is niet echt koud. Geen sneeuw, nauwelijks vorst. Noordelijke vogels die in strenge winters bij ons overwinteren laten het goeddeels afweten. Gelukkig zijn er deze winter nog de zwanen op Kremboong.

»

Zachte winter gunstig voor standvogels?

05 februari 2014

Enkele broedvogelsoorten kunnen waarschijnlijk hun verliezen (deels) ongedaan maken na zachte winter.

»

Kolganzen vangen voor grensoverschrijdend onderzoek

04 februari 2014

Het hoe en waarom van zenderonderzoek, in het Duits maar met beelden die voor zich spreken

»

Wordt 2014 een goed jaar voor de Kleine Zilverreiger in Zeeland?

03 februari 2014

2014 starte met een waarneming van een flinke groep Kleine Zilverreigers bij Borssele. Een voorbode van een goed broedseizoen?

»

Ganzen- en zwanendag Arnhem 8 februari

03 februari 2014

De Ganzen- en Zwanenwerkgroep en Sovon organiseren eens per twee jaar een speciale lezingendag gewijd aan ganzen en zwanen.

»

Grote Kruisbek, Utrechtse broedvogel in 2014 of niet?

02 februari 2014

Afgelopen zomer kwam er een flinke invasie van Kruisbekken op gang. In het kielzog kwamen er zelfs Grote Kruisbekken mee, ook in onze provincie. In de winter van 2013-2014 zijn er met name op de Utrechtse Heuvelrug Grote Kruisbekken waargenomen. Zouden ze ook gaan broeden?

»

Meeuwenringen aflezen

31 januari 2014

Letten op pootjes: lonend voor specialisten

»

Zwarte Specht in voorjaarsstemming

31 januari 2014

Territoriumroepen op mooie ochtenden volop te horen.

»

Kijk op exoten 7 is uit

29 januari 2014

Aandacht voor de Mandarijneend in nieuwsbrief Kijk op exoten.

»

Van Gambia tot aan Terschelling

24 januari 2014

Eerste indrukken van internationale flywaytelling.

»

Midwintertelling onder gelukkig gesternte?

24 januari 2014

Zacht en rustig winterweer, ideaal om te tellen.

»

Michiel Versluys, 1952-2013

21 januari 2014

Op 22 december jl. overleed Michiel Versluys. Een vogelaar die veel voor Sovon heeft betekend, in het bijzonder in Friesland.

»

Huismus weer op 1 bij Tuinvogeltelling

20 januari 2014

Milde weersomstandigheden: minder vogels naar de tuin.

»

Grootscheepse telling van Waddenzee tot Zuid-Afrika

17 januari 2014

Miljoenen watervogels langs de hele Oost-Atlantische flyway geteld.

»

Thuis in het veld 2.0 online!

17 januari 2014

Handige tool voor oefenen vogelgeluiden. Inventariseer vanuit je luie stoel.

»

48e Midwintertelling

16 januari 2014

Dit weekend de 48e Midwintertelling! Nieuwe tellers altijd welkom.

»

Volop Spreeuwen of toch niet?

14 januari 2014

Talrijk en toch in aantal afnemend

»

Grote Zilverreiger in Europa en Nederland

14 januari 2014

Nederland binnen West-Europa van uitzonderlijk belang

»

Laatste Sovon-Nieuws 2013 op de mat

10 januari 2014

Net voor de Midwintertelling is het laatste nummer van de 26e jaargang uit!

»

Zeevogels boven onrustige zee

09 januari 2014

Veel Drieteenmeeuwen en andere zeevogels passeerden.

»

Halsbandparkieten in beweging

09 januari 2014

In het weekend van 18 en 19 januari tweede simultaantelling van deze winter

»

Jaaroverzicht Natuur 2012

08 januari 2014

Nieuwe soorten, veranderingen in voorkomen, opvallende gebeurtenissen en belangrijke publicaties. Wat gebeurde er in 2012?

»

Zacht winterweer, vogels van slag?

08 januari 2014

Hoge temperaturen, een enkele vogel vertoont broedneigingen

»

Slaapplaatstelling van ganzen en zwanen

07 januari 2014

Teldatum is 11 januari. Tellen kan t/m de 19e.

»

Spreeuw en verdroging

06 januari 2014

Spreeuwen vinden de meeste emelten in niet al te nat of droog land.

»

Goede maand voor Geelpootmeeuwen

02 januari 2014

Vooral volwassen vogels die langs de grote rivieren en de kust verblijven.

»

40 jaar VWG Uffelte

01 januari 2014

Vogelwacht Uffelte (ZW-Drenthe) bestaat 40 jaar en bracht een leuk boek daarover uit.

»