Nieuwsarchief 2013

Kaartjes vacante watervogeltelgebieden weer in de lucht!

24 december 2013

Je kunt weer vacante watervogeltelgebieden claimen. 

»

18 en 19 januari Tuinvogeltelling

23 december 2013

Op 18 en 19 januari 2014 telt heel Nederland weer tuinvogels tijdens de Nationale Tuinvogeltelling. Tel je mee?

»

Geelgorzen en wintervoedsel

23 december 2013

Zeldzaam tafereeltje: groepen Geelgorzen (en meer) boven een akker.

»

Eerste zangactiviteiten

23 december 2013

De kortste dag is geweest, voorzichtig wordt er weer gezongen.

»

Regionale tijdschriften: bedankt

23 december 2013

We ontvangen veel regionale vogeltijdschriften. Veel dank daarvoor en ze worden goed gebruikt!

»

Telling overwinterende Klapeksters

21 december 2013

Weekend 21/22 december eerste telling van het seizoen.

»

Themanummer Limosa over akkervogels in webwinkel

20 december 2013

Dubbeldik themanummer van Limosa nu los verkrijgbaar voor 8 euro

»

Onderzoek naar Spreeuw moet achteruitgang remmen

19 december 2013

2014 is het Jaar van de Spreeuw.

»

Op zoek naar slapende Halsbandparkieten

18 december 2013

Slapen er ook Halsbandparkieten buiten de bekende steden?

»

Kwakkelwinters gunstig voor durfallen?

17 december 2013

Insectenetende overwinteraars de klos in koude winters.

»

Voorstudie Jaar van de Spreeuw

17 december 2013

Hoe komt het dat de Spreeuw achteruitgaat? In 2014 gaan we op zoek naar antwoorden.

»

Toendrarietganzen woelend in de modder

15 december 2013

Bouwland in de winter saai? Niet als er Toendrarietganzen zitten.

»

Avifauna van schaarse en zeldzame vogels rondom Arnhem

15 december 2013

Leuke uitwerking van regionale gegevens

»

Hoe veel overwinterende Ooievaars?

13 december 2013

Op 11 en 12 januari uitkijken naar overwinterende Ooievaars.

»

100.000e filmpje Mosselwad geteld

12 december 2013

Telproject breekt door magische grens

»

Weinig Goudhanen?

12 december 2013

Van verschillende kanten wordt gemeld dat er weinig Goudhanen worden gezien dit najaar.

»

Nijlganzen en Kokmeeuwen, waarvandaan, waarheen?

11 december 2013

Lezing van Frank Majoor over eigen onderzoek.

»

Storm brengt weinig vogels mee

07 december 2013

Drieteenmeeuw is de grote afwezige.

»

Huiszwaluwtillen: een succes?

05 december 2013

Nestgelegenheid vormt voor Huiszwaluwen soms een probleem. Zijn Huiszwaluwtillen een oplossing?

»

Dodaars van zoet naar zout

05 december 2013

Volgende week weer de maandelijkse watervogeltelling. Dodaarzen hadden nog geen probleem deze winter, blijft dat zo?

»

Impressie Landelijke Dag online

04 december 2013

Impressie van de hele dag en kiekjes van het jeugdprogramma.

»

Waarnemers in 't zonnetje

30 november 2013

Kanjers die in hun eigen regio die 25 jaar of langer vogeltellingen uitvoeren, organiseren en aanhoudend promoten

»

Waarnemers in 't zonnetje

30 november 2013

Kanjers die in hun eigen regio die 25 jaar of langer vogeltellingen uitvoeren, organiseren en aanhoudend promoten

»

Boerenzwaluw-onderzoeker Bennie van den Brink Koninklijk onderscheiden

30 november 2013

Vandaag is tijdens de Landelijke Dag boerenzwaluw-onderzoeker Bennie van den Brink Koninklijk onderscheiden. 

»

Oranje Lijst onthult 22 nieuwe bedreigde vogelsoorten in Nederland

29 november 2013

Redelijk alledaagse vogels als de spreeuw of scholekster kunnen binnen afzienbare tijd grotendeels uit Nederland zijn verdwenen.

»

Oranje Lijst onthult 22 nieuwe bedreigde vogelsoorten in Nederland

29 november 2013

Redelijk alledaagse vogels als de spreeuw of scholekster kunnen binnen afzienbare tijd grotendeels uit Nederland zijn verdwenen.

»

Oranje Lijst onthult 22 nieuwe bedreigde vogelsoorten in Nederland

29 november 2013

Redelijk alledaagse vogels als de spreeuw of scholekster kunnen binnen afzienbare tijd grotendeels uit Nederland zijn verdwenen.

»

Themasessie meeuwen van AKN vervalt

29 november 2013

Vanwege ziekte gaat de themasessie niet door.

»

Hoe tijd te besparen met het Atlaswerk?

29 november 2013

Het Atlasproject vraagt een flinke inspanning van de deelnemende tellers. Helemaal wanneer zij ook nog eens hun tellingen voor de reguliere meetnetten uit blijven voeren. Onder het bekende motto ‘(nog) leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker’, presenteren we in deze digitale nieuwsbrief twee nieuwe mogelijkheden om het tijdsbeslag te reduceren.

»

Kaartjes projecten tijdelijk onzichtbaar

27 november 2013

We werken aan een oplossing.

»

37.500 slapende ganzen geteld

26 november 2013

In de periode 2-17 november zijn de slapende ganzen en zwanen geteld. In Drenthe zijn bij die telling maar liefst 37.500 ganzen genoteerd.

»

Nederland ideaal ganzenland ondanks huidige maatregelen

26 november 2013

Nergens anders in Europa vinden we zoveel ganzen als in Nederland, zo blijkt uit de jaarlijkse Vogelbalans. 

»

Sovon ondertekent Human Capital Agenda

26 november 2013

Sovon-directeur Theo Verstrael heeft zijn handtekening gezet onder de agenda Human Capital Agenda Natuur en Leefomgeving. De ondertekenaars verzekeren met de agenda dat Nederland ook in de toekomst voldoende goed gekwalificeerde groene professionals heeft. 

»

Waar blijven de Sijzen?

21 november 2013

Een magere herfst voor Sijzen tot nu toe. Maar het kan nog erger.

»

Nieuw seizoen Vogelatlas nadert

21 november 2013

Op 1 december beginnen de tellingen voor het tweede seizoen Vogelatlas. Nieuwe tellers altijd welkom.

»

Kraanvogels lieten ons land links liggen

19 november 2013

Forse stroom Kraanvogels in november - maar wel net ten oosten van ons!

»

Vroege Vogels bij CameraNU.nl

18 november 2013

Medesponsor CameraNU.nl is ook dit jaar weer met een uitgebreide stand aanwezig op de Landelijke Dag. Daar wordt onder meer een demonstratie gegeven van de Bushnell Trophy wildcamera. 

»

Jubileumverhalen deel 8: 1998, een nieuwe broedvogelatlas

18 november 2013

In het kader van het lustrum 40 jaar Sovon blikken we iedere maand terug op een roemrijk jaar uit de Sovon-historie

»

Grote Kruisbekken blijven gemoederen bezighouden

15 november 2013

Grote Kruisbekken komen in de nieuwe Vogelatlas. Maar let wel goed op de determinatiekenmerken.

»

Belangrijke slaapplaatsen geteld

14 november 2013

Slaapplaatsen kunnen nog t/m komend weekend geteld worden.

»

Opsteker voor Groen en Doen

14 november 2013

Bezuinigingen op natuur niet ten koste van coördinatie en ondersteuning groene vrijwilligers.

»

Kramsvogelstroom voorbij?

13 november 2013

Ongeveer 600.000 langstrekkende Kramsvogels in een week tijd!

»

Pijlstaarten snellen naar zuid

11 november 2013

Nieuw telpostrecord voor Nederland.

»

Slaapplaatsen ganzen

08 november 2013

Dit weekend de eerste van twee landelijke slaapplaatstellingen van ganzen en zwanen. In januari de tweede.

»

Hoe leren jonge ganzen vliegen?

07 november 2013

Onderzoek naar gedrag jonge Kolganzen met behulp van slimme zenders.

»

Nieuwe golf barmsijzen?

07 november 2013

Attentie: Zweedse tellers melden forse aantallen wegtrekkende barmsijzen

»

Vroege Kleine Zwanen en meer

07 november 2013

Vroege aankomst ganzen en Kleine Zwanen in watervogelnieuwsbrief november. En nog meer.

»

Stroom Kramsvogels

05 november 2013

Grote aantallen Kramsvogels stromen binnen, klassiek voor begin november.

»

Broedvogelrapport Oostvaardersplassen

01 november 2013

In 2012 inventariseerde Sovon in opdracht van Staatsbosbeheer het zogenaamde 'buitenkaadse', droge deel van de Oostvaardersplassen. Deze maand verscheen het rapport van deze inventarisatie. Daaruit blijkt dat het aantal soorten broedvogels sinds 1997 met een derde is afgenomen. De numerieke afname bedraagt een factor 10 of meer.

»

Wwwoessjjj....Spreeuwen!

01 november 2013

Prachtige doortrek van Spreeuwen eind oktober en begin november.

»

Schaarse zeevogels dienen zich aan

30 oktober 2013

Zuidwesterstorm is niet gunstig, maar levert toch een paar mooie waarnemingen op.

»

Patrijs zoekt steun

29 oktober 2013

Wist je dat je de Patrijs kunt sponsoren voor het project Vogelatlas? Hoewel veel (tel-)werk belangeloos door vrijwilligers wordt verricht, kost de Vogelatlas veel geld. Een deel van de inkomsten loopt via soortsponsoring. 

»

Handige KML-viewer voor atlastellers met een smartphone

28 oktober 2013

Voor atlastellers bieden we op de site de mogelijkheid om hun eigen atlasblok via een zogenaamde KML-viewer van Google Earth te bekijken op hun smartphone. Met de viewer kun je precies zien waar je je bevindt in het atlasblok. Dit is superhandig, want dan weet je of die zingende Blauwborst of hoempende Roerdomp in jouw atlasblok zit.

»

Jubileumverhalen deel 7: watervogeltellingen

28 oktober 2013

Hoe ontstonden de watertellingen? In het online jubileumboek ’40 jaar Sovon’ blikken we iedere maand terug op een belangrijke gebeurtenis uit de Sovon-geschiedenis. Onlangs is deel 7 uitgekomen.

»

Volop zingende Roodborsten in oktober

25 oktober 2013

Territoriumdrift, ook in het najaar

»

Eerste resultaten Euro Birdwatch

25 oktober 2013

Euro Birdwatch 5 oktober: Kolgans stoot Spreeuw van de troon

»

Opnieuw mezen in aantocht?

24 oktober 2013

De laatste week nemen de aantallen van verschillende mezen toe. Invasie op komst?

»

Vogel het Uit wint Academische Jaarprijs 2013

24 oktober 2013

Projectteam ontwikkelt handige app

»

Groen en Doen ervaringen doorgeven

24 oktober 2013

Meegedaan aan Groen en Doen? Geef je ervaringen door

»

Aandacht voor Huiszwaluw

23 oktober 2013

Themanummer Het Vogeljaar gewijd aan Huiszwaluw

»

Sperwers achter hun prooi aan

23 oktober 2013

Doortrek Sperwer momenteel op een hoogtepunt.

»

Soortsponsoring Vogelatlas door 20.000 grens

22 oktober 2013

De kop is eraf, maar er is nog heel wat werk aan de winkel.

»

De dag van drie miljoen

20 oktober 2013

Ruim drie miljoen trekvogels over de Nederlanse telposten op 19 oktober!

»

Sovon-Nieuws nummer 3 is uit!

18 oktober 2013

Een extra dik, boordevol nummer!

»

Uit noodweer een nieuwe telling

17 oktober 2013

Watervogeltellingen Zuid-Holland en Zeeland kunnen ook dit weekend nog.

»

Barmsijzen op komst?

17 oktober 2013

Stijgende aantallen barmsijzen, een teken dat er een influx aankomt?

»

Zenderonderzoek dingt naar Academische Jaarprijs

16 oktober 2013

Vogel het Uit in de race naar de Academische Jaarprijs. Stem en steun het zenderonderzoek.

»

Veldleeuweriken barsten los

15 oktober 2013

Grote aantallen Veldleeuweriken, ondanks (of: dankzij?) de matige weersomstandigheden.

»

Opvallende aantallen Zwarte Ibissen

11 oktober 2013

Relatief veel Zwarte Ibissen begin oktober. Het past in een al langer aanhoudende trend.

»

Nieuwe Districtcoördinator Overijssel-west

11 oktober 2013

Voor Overijssel-west heeft zich weer een enthousiaste teller gemeld voor het coördinatorschap bij het LSB-project

»

Aankomst Beflijsters

10 oktober 2013

Eerste dag met mooie aantallen van een vrij lastig te determineren soort.

»

Vinken komen eraan

08 oktober 2013

Slappe trek van Vinken tot nu toe. Gaat het losbarsten?

»

Zwartkopmeeuwen in de delta

07 oktober 2013

Waarom neemt de Zwartkopmeeuw nog steeds toe? Pim Wolf geeft een lezing op de Landelijke Dag.

»

Nieuwe golf Kruisbekken op komst?

05 oktober 2013

Na wekenlange slapte nemen de aantallen Kruisbekken weer sterk toe.

»

Nederlanders ontdekken nieuwe uil!

05 oktober 2013

In Oman werd een niet eerder beschreven uilensoort ontdekt door een team van The Sound Approach. Nederlanders speelden daarbij de hoofdrol.

»

Ornithologische sensatie in Oman

05 oktober 2013

Nederlands team ontdekt nieuwe uilensoort

»

Opnieuw veel Kanoeten in de Waddenzee

03 oktober 2013

In september, net als in augustus, verheugend veel Kanoeten in de Waddenzee geteld.

»

Euro Birdwatch 5 oktober

03 oktober 2013

Zaterdag 5 oktober: trektellen in het kader van de Euro Birdwatch.

»

Euro Birdwatch VBN

03 oktober 2013

Op zaterdag 5 oktober aanstaande neemt Vogelbescherming Nederland in samenwerking met honderden vrijwilligers weer deel aan de internationale vogelteldag, de Euro Birdwatch.

»

Vroege kolganzenaankomst zet door

01 oktober 2013

Grote aantallen Kolganzen op de trektelposten op 30 september.

»

De digitale nieuwsbrief van september is verschenen

01 oktober 2013

Benieuwd? Hij is ook op onze site te lezen.

»

Euro Birdwatch; trektellen op de Brobbelbies

30 september 2013

Op zaterdag 5 oktober gaan leden van Vogelwacht Uden op stap om vogels te kijken en tellen. Zij doen dit in het kader van de Euro Birdwatch, het Europese vogeltel-evenement van BirdLife International. Iedereen is van harte welkom.

»

Succesvolle slaapplaatstelling Wulp

30 september 2013

In september was er de landelijke slaapplaatstelling van de Wulp. Veel tellers hebben meegedaan en daarmee was het een succesvolle telling.

»

Bird Numbers 2013, EBCC congres in Roemenië

30 september 2013

Van 16 tot en met 21 september nam een grote Sovon-delegatie deel aan ‘Bird Numbers 2013’, het driejaarlijkse congres van de European Bird Census Council dat dit jaar voor de 19e keer wordt gehouden. Sovon verzorgde ook een aantal lezingen en workshops.

»

Vroege roofvogeltrek

30 september 2013

Buizerd en Rode Wouw al volop gezien op de trektelposten.

»

Tinallinger biologische weidevogelboer werkt aan biotoopverbetering

27 september 2013

Boer Jaap van Dijk doet al vanaf 2000 aan biologische landbouw. Hij pacht een deel van zijn gebied van Natuurmonumenten, waarmee hij een goede samenwerking heeft. Verschillende soorten weidevogels zitten in de lift door het  gevoerde beheer beheer.

»

5 oktober Slaapplaatstelling Grote Zilverreigers en Aalscholvers

27 september 2013

Van 28 sept tot 13 okt tellen we de slaapplaatsen van Grote Zilverreigers en Aalscholvers.

»

Eerste aankomst arctische ganzen

27 september 2013

De eerste aankomst van arctische ganzen lijkt dit najaar een fractie vroeger dan in voorgaande jaren. Vooral op 24,25 en 26 september namen vogelaars veel trek waar en verschenen de eerste groepen aan de grond.

»

Kijk op exoten deel 6 is uit!

26 september 2013

Deel 6 van de Nieuwsbrief Exoten is in september verschenen.

»

Eerste Kolganzen vallen binnen

26 september 2013

Het najaar lijkt nu echt begonnen. De afgelopen dagen werden op veel plaatsen de eerste trekkende Kolganzen gezien of gehoord.

»

Welke Europese soorten nemen wél toe?

25 september 2013

Rapport geeft overzicht van positieve trends van vogels en zoogdieren.

»

Vierde nieuwsbrief MUS

23 september 2013

In deze nieuwsbrief over het Meetnet Urbane Soorten de eerste resultaten van 2013.

»

Boerenzwaluwen profiteren van rustig weer

23 september 2013

Afgelopen dagen was er massale trek van Boerenzwaluwen. Ze profiteerden van een weersverbetering.

»

Veel wadvogels in de min

23 september 2013

Veel wadvogels tonen een negatieve trend. Opvallend is de neergang van de Aalscholver.

»

Firefly kan vogelschade fruitteelt verminderen

23 september 2013

Schade aan Conference peren veroorzaakt door zangvogels, is een toenemend probleem in de fruitteelt. Onderzoek uitgevoerd door Sovon in opdracht van het Faunafonds laat zien dat pikschade sterk verminderd kan worden door het gebruik van zogenoemde Firefly bakenkaarten.

»

Cursus Huismus en Gierzwaluw

23 september 2013

Volgend jaar op de agenda: cursus Huismus en Gierzwaluw en Ruimtelijke Ontwikkeling

»

Herkomst van overwinterende en doortrekkende eenden

21 september 2013

Waar komen de eenden vandaan die momenteel (en in de komende tijd) massaal in ons land neerstrijken?

»

Nog eens: oudere vogelaars en gehoor

20 september 2013

Oudere vogelaars kunnen last krijgen met bepaalde vogelgeluiden. Maar paniekvoetbal is niet nodig.

»

Lezing over Zwarte Leeuweriken

20 september 2013

Het lezingenprogramma van de Landelijke Dag staat online.

»

Uitnodiging symposium

20 september 2013

Op donderdag 31 oktober vindt een symposium plaats met als titel 'Systeembeheer, soortenbeheer en biodiversiteit; lessen uit de praktijk'

»

Visarenden, nu of 'nooit'

20 september 2013

Tweede helft september is de beste tijd om Visarenden te zien. Bijvoorbeeld tijdens een watervogel- of trektelling.

»

Het piepje van de Heggenmus

18 september 2013

Heggenmussen op trek, eind september en begin oktober is de beste tijd.

»

Broedvogels Nordrhein-Westfalen

18 september 2013

Duitse broedvogelatlas, ook voor Nederlanders interessant!

»

Samen fietsen voor de Patrijs

18 september 2013

Fiets op zaterdag 21 september mee voor de Patrijs.

»

Heeft de Roek in Zuid-Holland last gehad van de winter?

17 september 2013

Na een koud voorjaar kwam het broedseizoen wat vertraagd op gang. De vroeg nestelende Roek had zeker met die kou te maken. Hoe heeft de Roek het dit jaar gedaan in Zuid-Holland? Een overzicht op basis van de gegevens die tot 11 september zijn binnen gekomen via de digitale invoer.

»

Verdere afname Baardmannen na weer een strenge winter?

17 september 2013

De Baardman is een zeldzame broedvogel in Noord Holland. Het is een lastig te tellen soort omdat hij veelal in moeilijk toegankelijke gebieden broedt. Hoe heeft Baardman een wederom strenge winter doorstaan?

»

De Kleine Plevier, lastig te monitoren

17 september 2013

De Kleine Plevier is een soort die uitsluitend broedt op zanderige of kale terreinen in de buurt van zoet water. Aangezien dergelijke habitats in ons land snel begroeid raken danwel bebouwd worden, en dus voor deze soort ongeschikt raken, is het monitoren van de Kleine Plevier middels vaste telgebieden een lastige zaak.

»

Verschuiving Bruine Kiekendieven binnen de Oostvaardersplassen

16 september 2013

De laatste jaren is er een verschuiving te zien met betrekking tot het voorkomen van Bruine Kiekendieven binnen de Oostvaardersplassen. Is er een link met toenemende betreding van het moeras door Edelherten?

»

Broedvogels in Flevoland: Zeearenden

16 september 2013

Nadat in 2006 voor het eerst een paartje Zeearenden ging broeden in de Oostvaardersplassen, heeft de Zeearend steeds meet voet aan de grond gekregen in ons land.

»

'Mantelzorgers van het landschap' doen beroep op staatssecretaris Dijksma

16 september 2013

De inzet van vrijwilligers bij onderhoud van natuur en landschap is onmisbaar. 

»

Augustus bijzondere maand

16 september 2013

Zwarte Ooievaars, Roodpootvalken, Draaihalzen en nog meer: augustus was een bijzondere maand

»

Verdwijnt de Blauwe Kiek?

12 september 2013

Onder deze titel een artikel van de hand van Hans Revier op www.waddenacademie.nl.

»

Vogelgriep in de natuur beter begrepen

12 september 2013

Jonge en trekkende eenden zorgen vooor twee grieppieken per jaar.Wilde eenden in Nederland blijken twee vogelgrieppieken door te maken per jaar.

»

Slaapplaatsen Wulp tot en met dit weekend tellen

12 september 2013

De telperiode van de slaapplaatstelling van Wulpen loopt komend weekend af.

»

Aardige dagen aan zee

11 september 2013

Stevige aanlandige wind: altijd wat te zien aan de kust.

»

Nieuw telseizoen watervogels

11 september 2013

Een nieuw seizoen voor de watervogeltellingen is begonnen. Het 39e!

»

BMP-Cursus VWG Biesbosch: 19 geslaagden!

10 september 2013

Op de slotavond van de BMP-cursus van VWG De Biesbosch, namen 19 deelnemers hun BMP-diploma in ontvangst.

»

Blauwe Kiekendieven op het punt van uitsterven in Engeland

09 september 2013

Twee paar Blauwe Kiekendieven deden dit jaar een broedpoging in Engeland. Beide broedsels leverden geen jongen op.

»

Reuzenstern in reuzenaantal

05 september 2013

Slaapplaatstellingen met spectaculaire resultaten.

»

(Oudere) vogelaars en gehoor

05 september 2013

Oudere vogelaars kunnen last krijgen met bepaalde vogelgeluiden. Heeft dit effect op telresultaten?

»

Mosselwad legt 8 ha mosselbanken aan in westelijke Waddenzee

03 september 2013

Aanleg mosselbanken moet inzicht verschaffen in herstelmogelijkheden van mosselbanken in de Waddenzee.

»

Sovon-servers woensdag onbereikbaar

03 september 2013

Wegens onderhoud is sovon.nl en de invoermodule woensdagochtend niet bereikbaar

»

Huiszwaluwen vroeger op trek

03 september 2013

De trekpiek van Huiszwaluwen valt eind augustus en begin september, wat eerder dan tientallen jaren geleden.

»

Tapuit op rand van afgrond

02 september 2013

De Tapuit, een karakteristieke zangvogel voor duinen en heiden, lijkt uit Nederland te verdwijnen. Snelle actie is noodzakelijk.

»

Sponsor je favoriete soort voor de Vogelatlas

02 september 2013

Sponsor een soort en draag zo bij aan de realisatie van de Vogelatlas.

»

De digitale nieuwsbrief van augustus is verschenen

02 september 2013

Benieuwd? Hij is ook op onze site te lezen.

»

Septembertellingen Patrijs

01 september 2013

In de maand september letten vrijwilligers op familiegroepjes Patrijzen.

»

Overdonderende trek van wespendieven

30 augustus 2013

Massale trek van wespendieven is een zeldzaam fenomeen in Nederland. Als het zich al voordoet, zijn de kansen erop rond half mei nog het grootst.

»

Jaarverslag 2012

30 augustus 2013

Het jaarverslag van 2012 is verschenen. Bekijk het jaarverslag op onze website. Daarnaast hebben we dit jaar voor het eerst een online jaarverslag. Hierin hebben we enkele hoogtepunten op een rij gezet.

»

Is uw BMP-telling al binnen?

30 augustus 2013

Dit jaar is het extra belangrijk om uw BMP-telgegevens snel aan Sovon door te geven. 

»

Waddenzee: Eerste resultaten van extra integrale augustustelling

30 augustus 2013

In augustus werden alle hoogwatervluchtplaatsen in de Waddenzee bekeken op aantallen overtijende watervogels. Bij diverse soorten zijn al duidelijke aantalsveranderingen ten opzichte van eerdere integrale augustustellingen in respectievelijk 1996, 2000 en 2006 te zien.

»

Uitkijken voor Roodpootvalken

30 augustus 2013

Eind augustus en begin september relatief goede tijd voor zeldzame Roodpootvalk.

»

Vogeltrek, najaarstellingen en de eerste Gelderse Vogelaarsdag!

30 augustus 2013

Het begin van het najaar, eigenlijk is het nog zomer, blijft prachtig en we hebben alweer leuke trek gehad. Zoals zondag 25 september en de maandag daarna de supertrek van Wespendieven. De aankondiging van een hopelijk mooi najaar. Lees de blog van Jan Schoppers.

»

Massaal vertrek van Smienten

29 augustus 2013

Precies op het moment dat veel Smienten weer in Nederland arriveren, lees ik op www.ketelbrug.nl een interessant bericht van Mervyn Roos over mas

»

Patrijzenfietstocht in de Achterhoek

29 augustus 2013

Op zaterdag 24 augustus hield de KNNV, Vereniging voor veldbiologie, afdeling Oost-Achterhoek een patrijzenfietstocht rond Barlo. Deelnemers konden aan de hand van een aantal voorbeelden zien hoe een goed patrijzengebied er uit zou moeten zien. Een verslag door één van de organisatoren, Frans ter Bogt.

»

Vooraankondiging: 2014 Jaar van de Spreeuw

29 augustus 2013

2014 is uitgeroepen tot Jaar van de Spreeuw. De officiele aftrap vindt plaats op de Landelijke Dag. 

»

Nieuwe ringcombinaties bij Kolganzen

29 augustus 2013

De afgelopen winter was de dichtheid aan kolgansringen op veel plaatsen wat aan de lage kant. Dat zal de komende winter anders zijn. Deze zomer werden in Rusland veel ganzen van halsbanden voorzien.

»

Atlasser Rob van Swieten vertelt…

29 augustus 2013

Rob van Swieten, een enthousiaste atlasteller uit Zutphen, schreef onlangs een uitgebreid artikel over zijn atlaservaringen. Een herkenbaar verhaal voor de vele atlastellers.

»

Internationale Grutto-conferentie 25-26 september 2013 in Rees (D)

29 augustus 2013

Op 25 en 26 september is er een internationale conferentie ter bescherming van de Grutto.

»

Wespendieven: hoe het verder ging

27 augustus 2013

Ongekende aantallen trekkers op 26 augustus in Zuidoost-Nederland.

»

Dutch Bird Fair trekt 6000 bezoekers

27 augustus 2013

Geslaagde Dutch Bird Fair, mede dankzij mooi weer.

»

Neergang Blauwe Reiger in Twente zet door

26 augustus 2013

Inmiddels zijn de Twentse kolonievogelgegevens van Aalscholver, Blauwe Reiger en Roek allemaal binnen. Was er voor het vijfde jaar op rij sprake van een gestage neergang van de Blauwe Reiger?

»

Wisselend beeld bij kolonievogels in Fryslan

26 augustus 2013

Nog niet alle gegevens van kolonievogels in onze provincie zijn binnen. Toch is er al een eerste indruk: een wisselend beeld.

»

Een vreemd broedseizoen in Fryslân

26 augustus 2013

Langzamerhand beginnen de gegevens binnen te druppelen van een vreemd jaar, een heel vreemd jaar. De zeer lange winter heeft veel veroorzaakt in flora- en faunaland. Het heeft in elk geval geleid tot een verlate start van het broedseizoen van soorten die normaliter in maart-april beginnen.

»

Supertrek van Wespendieven

25 augustus 2013

Zondag 25 augustus 2013: enorme wespendieventrek in een deel van het land.

»

The State of Africa’s Birds

23 augustus 2013

The BirdLife Africa Partnership has produced the first regional State of Africa’s Birds (SOAB) report, launched at the BirdLife World Congress in June 2013 in Ottawa, Canada.

»

Wespendieven en kiekendieven vertrekken

21 augustus 2013

Deze twee roofvogels vertrekken als eerste uit de Nederlandse broedgebieden.

»

Sovon volgt de vogels over de grens

20 augustus 2013

In onze jubileumserie 40 jaar Sovon is het nu de beurt aan 1992: Deel 6: Sovon volgt de vogels over de grens.

»

Steenuilen beleven opmerkelijk broedseizoen

15 augustus 2013

Het koude voorjaar zorgde voor een bijzonder broedseizoen bij de Steenuilen. STONE maakte de balans op.

»

Weer een nieuwe Limosa

14 augustus 2013

Dit aardig dikke nummer staat weer vol met interessante artikelen. 

»

Workshop Vogels en terreinbeheer: Van waarneming tot beheer

13 augustus 2013

Vogelgegevens en kennis zijn essentieel voor goede resultaten voor vogels in het terreinbeheer. Maar wat heeft u als beheerder nodig?

»

Zwarte Wouwen altijd vroeg weg

13 augustus 2013

Zwarte Wouwen trekken vroeg weg. De trekpiek in Frankrijk is misschien al geweest.

»

Prima tijd voor Zwarte Ooievaars

13 augustus 2013

Augustus is een prima tijd om Zwarte Ooievaars te zien.

»

Waar slapen de Groningse Lachsterns?

12 augustus 2013

Afgelopen vrijdag 9 augustus zijn in het Balgzand, Noord-Holland en de omgeving van de Pekela’s in Groningen voor de tweede maal de Lachsterns geteld.

»

Europese broedvogeltrends

08 augustus 2013

De EBCC bracht de broedvogeltrends in heel Europa bij elkaar.

»

Nijlgans in de aanval

07 augustus 2013

Niet alleen Buizerds, maar ook Nijlganzen vallen hardlopers aan. Een verslag van vogelaar Hans van Ooijen.

»

Wegtrek in volle gang

06 augustus 2013

Vooral 's nachts trekken er al veel vogels weg, zo blijkt uit ringwerk.

»

IJsvogels gevolgd

05 augustus 2013

Hoeveel visjes voeren IJsvogels aan hun jongen?

»

Uitwerken BMP-tellingen voor Vogelatlas

02 augustus 2013


Al meer dan 300 BMP-tellingen binnen! Die gegevens komen ook in de Vogelatlas.

»

Weinig gejammer

02 augustus 2013

Er zijn maar weinig uitgevlogen jonge Buizerds dit jaar.

»

Slaapplaatstellingen Lachsterns

02 augustus 2013

Inmiddels is de eerste simultane slaapplaatstelling van Lachsterns uitgevoerd.

»

De digitale nieuwsbrief van juli is verschenen

01 augustus 2013

De digitale nieuwsbrief van juli is verzonden. Zoals gebruikelijk is deze ook op onze site te lezen.

»

Groene Specht en mieren

30 juli 2013

Informatieve website over Groene Specht en zijn hoofdvoedsel: mieren.

»

Wulpen zijn op weg

29 juli 2013

Na de Grutto komt nu ook de trek van de Wulp op gang.

»

Jonge webontwikkelaar gezocht

24 juli 2013

Kom jij net van school en heb je zin om je programmeerkwaliteiten verder te ontwikkelen? Dan zijn we op zoek naar jou.

»

Wespendieven...voor de bikkels

24 juli 2013

Eind juli saaie tijd? Niet voor wie van Wespendieven houdt.

»

Zomerganzen en Sovon

23 juli 2013

In hoeverre is Sovon betrokken bij de landelijke telling van zomerganzen?

»

Casarca's gezenderd

22 juli 2013

5 Casarca's voorzien van een zender. Meer dan 800 ruiende vogels op het Eemmeer.

»

Goed Papegaaiduikernieuws

22 juli 2013

Een telling op de Farneilanden van nestelende Papegaaiduikers vanaf mei dit jaar leverde 40.000 paar op.

»

Vrijdag i.v.m. vierdaagse gesloten!

18 juli 2013

Vrijdag 19 juli is er de intocht van de vierdaagse in Nijmegen. Het Sovon-kantoor is dan slecht bereikbaar.

»

Grutto's alweer ver weg

18 juli 2013

Gezenderde Grutto's zitten nu al in West-Afrika.

»

Ruiende Bergeenden in de Waddenzee

17 juli 2013

Een kwart van alle West-Europese Bergeenden brengt de rui in de Nederlandse Waddenzee door.

»

Kom ook naar de Dutch Bird Fair!

17 juli 2013

Sovon organiseert mee aan de Dutch Bird Fair. Kom op 24 en 25 augustus naar Lelystad!

»

Vlerkenstreken

15 juli 2013

Gerard Ouweneel, de bekende wereldvogelaar en ‘een ouwe rot in het vak’ is ook één van de atlastellers. In 'Vlerkenstreken' beschrijft hij zijn wederwaardigheden.

»

Spaanse wintervogelatlas verschenen

12 juli 2013

De Spaanse Atlas van vogels in de winter 2007-2010 is verschenen. Het is de accumulatie van 30.000 uren veldwerk.

»

Huiszwaluwen tellen

11 juli 2013

Juli is een goede maand om Huiszwaluwen te tellen.

»

Scholekster en onverwachte prooi

11 juli 2013

De snavel van een Scholekster is voor velerlei doelen te gebruiken...

»

Eerste Casarca Eemmeer gezenderd

08 juli 2013

Zeven Casarca's die ruien op het Eemmeer worden gezenderd om de herkomst vast te stellen.

»

Stand van zaken vijf-partijen-overleg over Waarneming / Observado

08 juli 2013

Nog geen voor alle partijen bevredigende samenwerkingsvorm gevonden.

»

Kiekendief Kiek’n; live-beelden van een nest jonge Grauwe Kiekendieven

05 juli 2013

Vanaf vrijdag 5 juli 2013 is er een nest van de zeldzame en op de grond broedende roofvogel, de Grauwe Kiekendief, via een webcam op internet te volgen.

»

Kuifaalscholver: een nieuwe broedvogelsoort voor Nederland

05 juli 2013

Sinds dit voorjaar kan de kuifaalscholver als Nederlandse broedvogel de boeken in.

»

10.000ste telling MUS ingevoerd

03 juli 2013

Het stadsvogelmeetnet MUS van Sovon is de magische grens van 10.000 ingevoerde tellingen gepasseerd. Hans Blauw uit Deventer was de gelukkige.

»

Juni-nummer Sovon-Nieuws is uit!

02 juli 2013

Afgelopen week is Sovon-Nieuws nr 2 van dit jubileumjaar op de mat gevallen. Bomvol interessante wetenswaardigheden.

»

Nieuwe nieuwsbrief

01 juli 2013

Met nieuws uit projecten en regio's

»

Lustrum: een terugblik naar 1990

27 juni 2013

Het jaar 1990, toen onze monitoringprojecten grotendeels in de steigers stonden. Toen Bonte Kraaien nog talrijk waren, Grote Zilverreigers zeldzaam en de Kramsvogel een gouden toekomst voorspeld werd. Natuurlijk mogen ook de herinneringen van Mister Broedvogelmonitoring niet ontbreken.

»

Toch nog spannend in de uiterwaarden van de Grote Rivieren?

27 juni 2013

Langzaamaan komen er meldingen van Porseleinhoentjes en Waterrallen in de uiterwaarden.

»

Lezingen online

27 juni 2013

Sovon komt graag naar je werkgroep toe om een lezing te verzorgen.

»

Kees Camphuysen gepromoveerd

26 juni 2013

Met een meer dan geweldig proefschrift over Kleine Mantelmeeuw en Zilvermeeuw.

»

Slecht jaar of...?

25 juni 2013

Wordt 2013 een mager jaar voor Grauwe Klauwieren?

»

Stille getuigen

25 juni 2013

Plukresten verraden soms de nabijheid van een roofvogelnest.

»

Tussenstand 24 uur Natuur

25 juni 2013

Op 22 juni al meer dan 24.000 natuurwaarnemingen ingevoerd.

»

Casarca's, waar gaan ze naartoe, waar komen ze vandaan?

22 juni 2013

Casarca's worden gekleuringd om te achterhalen waar de grote aantallen ruiers in ons land vandaan komen.

»

24 uur natuur

22 juni 2013

Laat de Natuurtop weten dat (we) vogels tellen.

»

Broedende Slechtvalken, een succesverhaal

21 juni 2013

De Slechtvalk doet het als broedvogel goed in Nederland. Momenteel worden de jongen geringd.

»

Jonge Slechtvalken geringd in Veghel

21 juni 2013

Jonge Slechtvalken werden geringd in Veghel.

»

Masterclass Ornithologie Justin Jansen

20 juni 2013

Op zondag 23 juni houdt Justin Jansen een Masterclass Ornithologie in het Graafs Museum (Grave NBr)

»

Piepende Ransuilen gevraagd

20 juni 2013

Mooie avonden om op zoek te gaan naar (jonge) Ransuilen. Als ze er nog zitten.

»

Jan Mankes, kunstenaar met voorliefde voor vogels

20 juni 2013

Kunstenaar Jan Mankes (1889-1920) observeerde (o.a.) vogels, zoals blijkt uit zijn inmiddels verschenen correspondentie.

»

Slapende zilverreigers: dip in juni

19 juni 2013

De maand juni is de dipmaand van Grote Zilverreigers. In deze maand worden de minste zilverreigers waargenomen. Ook de slaapplaatsen worden nauwelijks gebruikt. Toch zijn er enkele overzomeraars die ook nu gezamenlijk slapen.

»

Oppassen voor teken

18 juni 2013

Momenteel is er de grootste kans op een tekenbeet, met kansen op ziekte. Voorkomen is beter dan genezen.

»

JeugdVogelwacht onderzoekt vennen Slabroek

18 juni 2013

JeugdVogelwacht Uden op 22 juni bezig met uitgebreide inventarisatie.

»

Zo zeldzaam zijn ze geworden

18 juni 2013

Voorlopige resultaten atlasproject wijzen op dramatische verdere afname van Zomertortel.

»

Friese BMP-cursisten geslaagd

17 juni 2013

Weer 14 cursisten geslaagd voor de BMP-cursus. Ruim 50 tellers opgeleid in dit voorjaar.

»

Groepen Grutto's al terug op slaapplaatsen

13 juni 2013

Hoge aantallen Grutto's op slaapplaatsen die het broedseizoen hebben beeïndigd.

»

Voorlopig lage aantallen Kwartelkoning

12 juni 2013

Bijna 60 Kwartelkoningen geteld, een mager voorjaar?

»

Op zoek naar hoge broedcodes

11 juni 2013

Veel vogels hebben jongen, ideaal om hoge broedcodes vast te stellen.

»

Spanning stijgt

10 juni 2013

Komen er Porseleinhoentjes, nu het rivierwater weer daalt?

»

Nachtzwaluwen tellen

08 juni 2013

Warme avonden: ideaal om Nachtzwaluwen te tellen. Profiteer ervan.

»

De 24 uur van de natuur

07 juni 2013

Zaterdag 22 juni: de 24 uur van de natuur. Geef zoveel mogelijk waarnemingen door!

»

Terugblik 1988: Sovon verhuist naar de Wylerberg

07 juni 2013

In 2013 viert Sovon een klein feestje: we bestaan 40 jaar! Een terugblik op 1988.

»

Ganzenkuikens en zwanenouders

06 juni 2013

Knobbelzwanen broeden eieren van Grauwe Gans uit: niet alledaags.

»

Toch Kruisbekken?

06 juni 2013

Na een uitermate mager voorjaar nu toch wat Kruisbekken op komst?

»

Allemaal geslaagd!

06 juni 2013

16 cursisten slagen voor BMP-examen. Ze gaan inventariseren in De Onlanden.

»

Weidevogelbalans: Sterke achteruitgang weidevogels lijkt af te nemen

04 juni 2013

Het aantal weidevogels in ons land gaat sinds de jaren ’90 sterk achteruit, maar voor het eerst in lange tijd is er ook hoop.

»

Tijd van stiekeme Tafeleenden

03 juni 2013

Begin juni zitten de meeste Tafeleenden verstopt op het nest. Maar er zijn uitzonderingen.

»

De hongerige horden

01 juni 2013

Overal jonge Spreeuwen nu, goed nieuws voor predatoren.

»

Dakbroedende Scholekster niet veilig voor steenmarter

01 juni 2013

Dankzij de cameravallen waren Bert Dijkstra en Rinus Dillerop getuige van predatie van een daknest van scholeksters door de steenmarter.

»

Digitale Nieuwsbrief mei verschenen

01 juni 2013

In dit nummer onder andere aandacht voor het bijzonder voorjaar. Hoe reageren de vogels?

»

Documentaire "Living on the edge"

31 mei 2013

VARA’s Vroege Vogels TV zendt komende dinsdag de documentaire Living on the Edge uit die de relatie toont tussen trekvogels en mensen. De documentaire is te zien op 4 en 11 juni a.s. op Nederland 2 om 19.25 uur

»

Creatieve stadsmeerkoeten

31 mei 2013

Meerkoeten in de stad zijn creatief bij het zoeken naar nestgelegenheid.

»

Kwartelkoning: eerste simultaantelling 2013

30 mei 2013

De eerste van twee landelijke simultaantellingen staat voor de deur.

»

Late Zwarte Wouwen

29 mei 2013

Golfje trekkende Zwarte Wouwen laat in de avond: bijzonder.

»

Beter jaar voor Wielewaal?

28 mei 2013

Even voorzichtig blijven, maar het lijkt erop dat het een relatief goed jaar voor deze Rode Lijst soort is.

»

Dilemma voor Koolmezen

28 mei 2013

Lage temperaturen doen veel nesten de das om.

»

Defensie en Sovon gaan samenwerken

28 mei 2013

Gegevens van vogels op defensieterreinen worden opgenomen in de vogeldatabank van Sovon.

»

Defensie en Sovon gaan samenwerken

28 mei 2013

Gegevens van vogels op defensieterreinen worden opgenomen in de vogeldatabank van Sovon.

»

Tapuiten hebben jongen

24 mei 2013

Ondanks de kou hebben Tapuiten in de duinen jongen die bijna ringbaar zijn.

»

Goed zwemmen is slecht vliegen

24 mei 2013

 De biomechanische modellen van energiekosten bij vliegen en duiken suggereren dat bij een vleugel gespecialiseerd in duiken de energiekosten voor vliegen enorm zijn. De resultaten van recent onderzoek ondersteunen de hypothese dat zo'n vleugel tot zulke hoge energiekosten leidt dat vliegen, zeker voor grote duikvogels als pinguïns, geen optie meer is.

»

Trekwegen Noordse Stern in kaart gebracht

23 mei 2013

Nederlandse Noordse Sterns blijken minstens 90.000 kilometer per jaar te vliegen tijdens de trek.

»

Friese Zeearenden geringd

22 mei 2013

Twee jonge vrouwtjes Zeearenden werden geringd in het Lauwersmeer.

»

Resultaten Publiekstelling Boerenzwaluw

17 mei 2013

Voor het derde achtereenvolgende jaar vindt de publiekstelling van de Boerenzwaluw plaats.

»

Zwarte Zee-eenden massaal voor Texelse kust

17 mei 2013

Al enkele dagen zijn er tienduizenden Zwarte Zee-eenden voor de Noordzeekust van Texel te zien.

»

Er is weer een nieuwe Limosa!

16 mei 2013

De eerste Limosa van 2013 opent met een artikel over de ontwikkeling van de broedpopulatie van de Grauwe Gans op regionale schaal in Nederland.

»

Steun zenders voor Casarca's

14 mei 2013

Zenders en ringen worden ingezet om de herkomst van ruiende Casarca's in Nederland te achterhalen. Steun het onderzoek!

»

Help de Gierzwaluwen tellen in Delfland

14 mei 2013

Op vrijdag 24 mei organiseerde de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland een informatiebijeenkomst 'Help de gierzwaluwen telllen'.

»

Nationale Vogelweek groot succes

14 mei 2013

Met meer dan 250 activiteiten door het hele land en duizenden deelnemers die de natuur in trokken, is de Nationale Vogelweek succesvol verlopen.

»

Scholekster duikt erop

13 mei 2013

Vastgelegd: een Scholekster die zijn onbewaakte nest verdedigt tegenover twee Patrijzen.

»

Kuifleeuwerik in de achtertuin

08 mei 2013

Soms krijgt de helpdesk van Sovon bijzondere waarnemingen binnen. Zoals die van een Kuifleeuwerik in de achtertuin, een verdwijnend beeld.

»

Bereikbaarheid tijdens Hemelvaart

08 mei 2013

In verband met Hemelvaart is het kantoor van Sovon op 9 & 10 mei gesloten.

»

Jonge Zeearenden in het Lauwersmeer

06 mei 2013

Het hing al in de lucht: de Zeearend in het Lauwersmeer heeft twee jongen. Sovon en Staatsbosbeheer houdt het nest nauwlettend in de gaten.

»

Roeken écht achteruit in 2013?

03 mei 2013

Tellingen van de kolonies in maart leverden mogelijk te lage aantallen op. Roeken kunnen inmiddels in aantal zijn toegenomen.

»

Nationale Vogelweek van start

03 mei 2013

Van 4 t/m 12 mei barst de Nationale Vogelweek los in heel Nederland. Nog nooit werden er in een week tijd zoveel vogelexcursies georganiseerd!

»

Nog lang niet allemaal terug

02 mei 2013

Nog lang niet alle Boerenzwaluwen zijn terug. Zitten ze vast in Zuid-Europa?

»

Grijpgrage Slechtvalk

01 mei 2013

Inspectie van de camerapaal van het project Mosselwad levert lugubere vondsten op.

»

Overwinterende Lepelbekstrandlopers

26 april 2013

Op Sonadia-eiland Bangladesh blijkt zo'n 10% van de wereldpopulatie Lepelbekstrandlopers te overwinteren.

»

Koekoek terug na gevaarvolle reis

26 april 2013

De problemen die Koekoeken onderweg tegenkomen worden ontrafeld dankzij Brits zenderonderzoek.

»

Jonge Zeearend?

26 april 2013

De spanning stijgt bij de mensen die het Zeearendenpaar in het Lauwersmeer in de gaten houden: is er een jong?

»

750ste telgebied voor MUS geclaimd

26 april 2013

Deze week werd het 750ste postcodegebied voor MUS (Meetnet Urbane Soorten) geclaimd door Henrike Janssen uit Haarlem.

»

Olifantsgras tegen ganzen

25 april 2013

Vara's Vroege Vogels meldt dat boeren uit Haarlemmermeer olifantsgras planten op een nog te ontwikkelen bedrijventerrein bij  Schiphol.

»

Workshops Levensgemeenschappen mei-juni

24 april 2013

Breed opgezette workshops voor praktisch beheer van acht levensgemeenschappen: iets voor u?

»

Ratelende Braamsluipers

23 april 2013

Ook de vers aangekomen Braamsluipers laten zich horen. Niet te snel denken dat het doortrekkers zijn.

»

Hoeveel Huiszwaluwen in Nederland?

23 april 2013

Het precieze aantal broedparen Huiszwaluw is lastig te bepalen. Atlastellers en (nieuwe) huiszwaluwentellers kunnen hun steentje bijdragen.

»

Vierde Sovon Jongerendag 2013 een succes

22 april 2013

Op 20 april werd alweer de vierde editie van de Sovon Jongerendag gehouden. Lees hier een impressie.

»

Bruine Kiekendieven met wingtags

19 april 2013

Opletten voor Bruine Kiekendieven met vleugelmerken, afkomstig van een Vlaams project.

»

Roekenteller(s) gezocht

18 april 2013

Voor een negental kolonies in de directe omgeving van Meppel zijn we op zoek naar een nieuwe teller. Heb je nog wat uurtjes over dit voorjaar?

»

Mezen starten laat met broeden

18 april 2013

Het koude voorjaar heeft tot gevolg dat (onder andere) mezen ditmaal erg laat met broeden beginnen. Maar zie ook http://on.fb.me/12t81PF

»

Nieuwe vogelquiz online

18 april 2013

De Noorse herkenningssite is vernieuwd. Je kunt je vogelkennis nu zelfs in het Nederlands oefenen.

»

Waterrallen inventariseren

17 april 2013

Waterral: notoir lastig om te tellen, maar kennis van de geluiden helpt.

»

De eerste winter- en trekvogelatlas, 1987. Deel 3 jubileumboek online.

17 april 2013

Sovon bestaat dit jaar 40 jaar. Een terugblik op bijzondere momenten: de eerste winter- en trekvogelatlas, 1987

»

Vogelwacht Uden organiseert Vogel-4-daagse in de Maashorst

16 april 2013

In de Maashorst bij Uden worden tijdens de Nationale Vogelweek  (4-12 mei) excursies georganiseerd.

»

Stadsvogelconferentie

16 april 2013

Op 23 april vindt in Eindhoven de Stadsvogelconferentie plaats, waarop ook de Stadsvogelbalans verschijnt. Gebaseerd op MUS.

»

Jongerendag: nog enkele plekken!

16 april 2013

Er zijn nog enkele plekken vrij voor de Sovon Jongerendag op 20 april. Het wordt goed weer...

»

Gierzwaluwen terug

16 april 2013

Met de aangevoerde zachte lucht van afgelopen dagen kwamen vele zomervogels mee. Waaronder Gierzwaluwen.

»

Tijd voor Beflijsters

13 april 2013

Half april is een perfecte tijd om te speuren naar Beflijsters.

»

Ze komen eraan

12 april 2013

Komend weekend wordt een grote intocht van zomervogels verwacht.

»

MUS-tellers: sla je slag!

12 april 2013

De MUS-tellingen komen langzaam op gang. Maar nu is het parool: toeslaan!

»

Volg de Scholeksters op het schooldak

10 april 2013

Dakbroedende Scholeksters in Ermelo live te volgen.

»

Het regende Vinken op Breskens

10 april 2013

Liefst 67.640 Vinken langs Breskens op 9 april.

»

Zonnig Zambia op de Jongerendag

10 april 2013

Ben je er bij op 20 april? Honderden Grauwe Klauwieren, maar ook miljoenen fruitvleermuizen. 

»

Grauwe Klauwier en zomerweer

09 april 2013

Grauwe Klauwieren profiteren van warme zomers, maar ook van opwarming?

»

Rob Bijlsma in Teylers Ontmoet

09 april 2013

Afgelopen maand won Rob Bijlsma de Edgar Donckerprijs.

»

Massale Kolganzentrek

08 april 2013

Zondag kwam de verwachte, massale trek van Kolganzen op gang.

»

Massale trek van Kokmeeuwen

06 april 2013

Kokmeeuwen laat en massaal op trek.

»

Kolonievogels tellen een makkie?

05 april 2013

Het koude voorjaarsweer heeft ook voordelen...voor tellers van sommige kolonievogels.

»

Eerste Patrijs gezenderd

05 april 2013

In het kader van het Jaar van de Patrijs heeft Sovon de eerste Patrijs op woensdagavond 3 april tijdens een vangactie in de Ooijpolder voorzien van een zender en wingtag.

»

Zeearenden doen het goed

05 april 2013

De Zeearend is een soort die het laatste decennium in Nederland is verschenen als broedvogel. Zo is dit voorjaar het paar in het Roggebotzand voor het tweede jaar begonnen met broeden.

»

Waar zijn nog goede gebieden voor Patrijzen?

04 april 2013

Patrijzenpopulaties moeten een bepaalde minimum dichtheid halen om vitaal te kunnen zijn. Waar zitten de goede patrijzengebieden?

»

Barmsijzen tussen de Sijzen

04 april 2013

Tussen de momenteel talrijke Sijzen bevinden zich ook barmsijzen. Voornamelijk doortrekkers, op een enkele broedvogel na.

»

Nog steeds veel winterganzen: tellers gezocht

04 april 2013

Er zijn nog steeds veel winterganzen. Tel ze mee bij de telling rond 13 april.

»

Vogelatlas: nieuwe ronde nieuwe kansen

02 april 2013

Per 1 april zijn de kilometerhok-tellingen voor de Vogelatlas weer begonnen. Nu de broedvogels.

»

Grote Zee-eend in het binnenland

02 april 2013

Deze winter werden relatief veel Grote Zee-eenden in het (Duitse) binnenland gezien.

»

Late Pestvogels

01 april 2013

Er worden nog steeds (wat) Pestvogels in het land gezien. Dat is vrij laat voor deze soort.

»

Nog steeds niet op volle sterkte

30 maart 2013

Veel van de normaal vroeg arriverende trekvogels zijn nog afwezig. Sommige denken echter ondanks de kou aan broeden.

»

Haviken en een koude maart

30 maart 2013

Met Pasen kouder dan met Kerstmis. Veel vogels zullen later gaan broeden, hoe zit het met de Havik?

»

Eerste telperiode MUS start op 1 april

30 maart 2013

De tellingen van stadsvogels beginnen weer.

»

Eerste telperiode MUS start op 1 april

30 maart 2013

De tellingen van stadsvogels beginnen weer.

»

Wat is er bekend over de Patrijs?

29 maart 2013

De Patrijs dreigt uit Nederland te verdwijnen. Wat is er in de literatuur bekend over Patrijzen en beheer?

»

Bruine Kiekendieven netjes op tijd?

29 maart 2013

Deze week de eerste Bruine Kiekendieven voor veel waarnemers. Ondanks de koude.

»

Jan Wattel, 1935-2013

28 maart 2013

Deze week overleed Jan Wattel, een van het driemanschap dat aan de wieg van Sovon stond.

»

Hoop voor Blauwe Kiekendief en Velduil?

28 maart 2013

Is er hoop voor de sterk afgenomen populaties van Blauwe Kiekendief en Velduil? Terreinbeheerder zijn enthousiast over adviezen. Maar zijn ze op tijd?

»

Cursisten klaar voor de start

27 maart 2013

Verschillende cursussen zijn afgerond. De deelnemers staan klaar voor het nieuwe telseizoen.

»

Weidevogels en voorjaarskou

27 maart 2013

De weidevogels hebben het lastig met dit koude en droge voorjaar. Let op hoe het broedseizoen verloopt.

»

Friese Zeearend aan de zwier

26 maart 2013

Na enige omzwervingen is een jong vrouwtje Zeearend weer terug in Friesland.

»

Broedvogelrapport & Sovon-Nieuws zijn verschenen

25 maart 2013

Broedvogels in Nederland in 2011 en Sovon-Nieuws 26-1 zijn nu uit.

»

Lege velden, volle slaapplaatsen

23 maart 2013

De telling op slaapplaatsen van Grutto's vorige week verliep anders dan verwacht, maar wel succesvol.

»

Broeden bij een late voorjaarsstart

22 maart 2013

Koud voorjaarsweer tot nu toe. Gaan veel vogels later dan anders broeden?

»

Steltlopers tegen de wind in

22 maart 2013

Koude en harde oostenwind. En toch goede steltlopertrek, op Breskens dan vooral...

»

Telperiode Patrijs verlengd

21 maart 2013

Onder de huidige weersomstandigheden is het lastig om patrijzen te vinden. De telperiode voor de verplichte tellingen verlengen we daarom tot en met 30 april. 

»

Nederlandse broedvogels profiteren van natte Sahel

21 maart 2013

Sovon presenteert het nieuwste broedvogelrapport. Een nat najaar in de Sahel is gunstig voor sommige Nederlandse broedvogels.

»

Hoe veel slapende Aalscholvers ditmaal?

21 maart 2013

De landelijke telling op slaapplaatsen van Aalscholvers in januari was zeer geslaagd. Hoe veel zullen het er nu zijn?

»

Boomklever niet bang voor wat kou

21 maart 2013

Te koud voor de tijd van het jaar. Maar Boomklevers (en sommige andere soorten) laten zich niet weerhouden.

»

Feestje! 40 jaar Sovon

20 maart 2013

Sovon bestaat 40 jaar. Reden voor wat nostalgie. Bekijk het online jubileumboek.

»

Workshops Praktisch natuurbeheer

20 maart 2013

In mei en juni wordt een reeks van praktische workshops voor terreinbeheerders gestart.

»

Rob Bijlsma wint Edgar Doncker-prijs

20 maart 2013

Selfmade-onderzoeker Rob Bijlsma wint prestigieuze en meer dan verdiende prijs.

»

Eerste vogeltellingen voor Waddensea Flyway

19 maart 2013

Er is een begin gemaakt met de eerste vogeltellingen in Afrika in het kader van het zogeheten Waddensea Flyway Initiative om trekvogels in de Waddenzee beter kunnen te beschermen.

»

Boomleeuweriken (en anderen) halen achterstand in?

18 maart 2013

Na een opmerkelijk koude week zijn de temperaturen nu gestegen. Hoewel het nog niet overhoudt met de lente, trekken veel vogels in stevig tempo door.

»

Hongaarse Kolganzen uitgerust met satellietzenders

18 maart 2013

Kolganzen overwinteren massaal in Nederland maar ook in Hongarije. Hebben die vogels andere herkomstgebieden?

»

Broedvogels tellen op de Veluwe

18 maart 2013

Kom naar de informatieavond over broedvogels tellen op de Veluwe.

»

Ganzentellingen gaan door

16 maart 2013

De ganzentelling van afgelopen weekend zou de laatste geweest zijn, maar we vragen ook in april door te tellen. Maar, is er al veel weg?

»

Sperwer in de tuin

16 maart 2013

Zo lang de kou aanhoudt en vogels de tuinen opzoeken (bijvoedering!), loont het ook voor Sperwers om een kijkje te nemen.

»

Tjiftjaf in de sneeuw

15 maart 2013

Tjiftjaf in de sneeuw, een ongewoon gezicht. De vroege zomergasten zullen het in delen van het land moeilijk hebben.

»

Vogels en terreinbeheer: Van waarneming tot beheer

14 maart 2013

Onder de titel "Van waarneming tot beheer" organiseert Sovon een workshop voor mensen uit de beheerpraktijk, professionals dus.

»

Heen en weer

13 maart 2013

Na sterke noordwaartse trek vorige week, tijdens heerlijk lenteweer, is de verplaatsing nu weer richting zuid gericht bij verschillende vogelsoorten. Een gevolg van de temperatuurval.

»

Slapende Grutto's en andere steltlopers

12 maart 2013

Komend weekend is er de landelijke telling van slaapplaatsen van Grutto's (en Scholeksters en Kemphanen). Hebben ze last van de kou?

»

Mijlpaaltjes in sociale media

11 maart 2013

Mijlpaaltjes van Sovon in de sociale media. Denk en deel mee!

»

Sovon ISO-gecertificeerd

11 maart 2013

Kwaliteitszorg stond altijd al hoog in ons vaandel, maar vanaf 2013 beschikt Sovon ook over een officieel kwaliteitscertificaat.

»

Bijzondere gast maakt het goed!

11 maart 2013

De pas gevonden, verzwakte Grote Zilverreiger maakt het gelukkig goed.

»

Hoezo koud?

10 maart 2013

Temperatuurval of niet, de voorbereidingen voor het broedseizoen gaan gewoon door.

»

Golfje Grote Lijsters (aan de kust)

09 maart 2013

Opmerkelijke aantallen trekkende Grote Lijsters aan de Hollandse Kust. Een verband met het weer?

»

Tim Birkhead in Teylers

07 maart 2013

Teylers Ontmoet
10 maart 2013  14-16:00 uur

»

Lepelaar vliegt gewoontegetrouw verder dan goed voor hem is

07 maart 2013

Lepelaars die in het zuiden van Europa overwinteren hebben een hogere overleving dan vogels die naar de ‘traditionele’ overwinteringsgebieden in West-Afrika vliegen.

»

Groningse grauwe kiekendief opgespoord in Senegal

07 maart 2013

Een onderzoeksexpeditie naar het overwinteringsgebied van de zeldzame grauwe kiekendief is een groot succes geworden.

»

Opvallend: voorjaarstrek Koolmezen

07 maart 2013

Vorig najaar was er een influx van Koolmezen. Na zo'n heftig najaar merken we doorgaans vrijwel niets van terugtrek in het voorjaar. Ditmaal is het anders.

»

Huismus in de plus?

06 maart 2013

Zit de Huismus dan toch iets in de lift?

»

Massale doortrek Kraanvogels

05 maart 2013

Spectaculaire doortrek van Kraanvogels dankzij een zuidoostenwindje op het goede moment!

»

Broedvogels tellen op Veluwe en in Gelderse Poort

04 maart 2013

Zin om mee te doen aan een broedvogelproject op de Veluwe of in de Gelderse Poort?

 

»

Digitale Nieuwsbrief februari is verschenen

04 maart 2013

Eind februari is er weer een digitale nieuwsbrief van Sovon verschenen. De gehele nieuwsbrief is te bekijken op de Sovon-website.

»

Kans op Rode Wouw

03 maart 2013

Begin maart is een goede tijd om Rode Wouwen te zien. Vooral in de zuidoostelijke helft van het land.

»

Weinig Grote Zilverreigers op slaapplaatsen?

01 maart 2013

Het aantal Grote Zilverreigers op slaapplaatsen viel afgelopen weekend wat tegen. Een herkansing in het komende weekend?

»

Symposium 'Biodiversiteit Leeft'

01 maart 2013

Op donderdag 7 maart vindt er in Nijmegen een symposium plaats over biodiversiteit en effectief natuurbeheer. Er zijn nog een paar plekken vrij.

»

Sijzen op doortocht

28 februari 2013

Er zit beweging in de Sijzen. Na een winter waarin ze niet dik gezaaid waren, zijn ze nu wat talrijker. Vooral wintergasten, naast een enkele broedvogel.

»

Volop Heggenmussen (in de stad)

26 februari 2013

De Heggenmus is een van onze talrijkste broedvogels in stedelijk gebied. Dat is eind februari en de hele maand maart goed te merken.

»

1e Winterperiode Vogelatlas bijna afgelopen

21 februari 2013

Nog één week en dan zit de eerste winterperiode van de atlastellingen er op. Heb je je laatste ronde nog niet af, voltooi die dan vóór 1 maart!
 

»

Cursus in Friesland

20 februari 2013

Woonachtig in Friesland en in voor een nieuwe uitdaging? Tellen voor het Meetnet Agrarische Soorten begint daar dit voorjaar.

»

Opmaat naar de lente

19 februari 2013

De eerste groepjes Grutto's zijn gearriveerd. De afgelopen dagen is de opmaat naar de lente begonnen

»

MUS-cursus Eindhoven

15 februari 2013

Vogels tellen in de de stad? In maart worden in drie steden MUS-cursussen georganiseerd.

»

Je maakt wat mee!

15 februari 2013

Verzwakte Zilverreiger gevangen en overgedragen aan dierenbambulance.

»

Symposium 100 jaar ringwerk in eendenkooien

14 februari 2013

Beheerders van eendenkooien (kooikers) ringen al meer dan 100 jaar eenden die ze vangen. De kennis die de afgelopen eeuw is opgedaan wordt gedeeld tijdens een symposium op zaterdag 20 april in Oss.

»

Symposium 100 jaar ringwerk in eendenkooien

14 februari 2013

Beheerders van eendenkooien (kooikers) ringen al meer dan 100 jaar eenden die ze vangen. De kennis die de afgelopen eeuw is opgedaan wordt gedeeld tijdens een symposium op zaterdag 20 april in Oss.

»

Hans van Berkel, 1947-2013

12 februari 2013

Op 4 februari van dit jaar overleed Hans van Berkel, 65 jaar oud. Hij werd bekend door de ontdekking van grote aantallen Grauwe Klauwieren in het Bargerveen.

»

Gele Kwikstaart grootste winnaar

10 februari 2013

De laatste cijfers van het weidevogelmeetnet zijn wat minder somber dan we gewend waren. Maar geldt dat voor alle soorten?

»

Zwarte Specht actiever

10 februari 2013

Ook de Zwarte Specht wordt langzamerhand actiever. Verschillende geluiden hebben verschillende betekenis.

»

Vernieuwd cursusaanbod

08 februari 2013

Het aanbod cursussen van Sovon is vernieuwd! Op de website vind je nu alle cursussen die door ons worden aangeboden.

 

»

Eerste indrukken midwintertelling (en meer)

07 februari 2013

In de nieuwsbrief die in februari aan de watervogeltellers gestuurd wordt staan o.a. eerste resultaten van de midwintertelling in januari.

»

Appelvinken in groepen

07 februari 2013

De nawinter is een goede gelegenheid om, met wat geluk, een groepje Appelvinken te zien.

»

Slapen Halsbandparkieten meer verspreid?

07 februari 2013

De derde telling deze winter van Halsbandparkieten op slaapplaatsen leverde ruim 6700 ex. op. Een mooi aantal maar minder dan verwacht. Wat is er aan de hand?

»

STONE nieuwsbrief 17

05 februari 2013

Nieuwsbrief 17 februari 2013 van STONE is uit

»

Veel nieuwe mosselbanken in Waddenzee

03 februari 2013

Vorig jaar zijn er veel nieuwe mosselbanken ontstaan in de Waddenzee. Dit was voor het eerst sinds 2005. De voedselrijke banken trekken veel vogels aan.

»

Veel nieuwe mosselbanken in Waddenzee

03 februari 2013

Vorig jaar zijn er veel nieuwe mosselbanken ontstaan in de Waddenzee. Dit was voor het eerst sinds 2005. De voedselrijke banken trekken veel vogels aan.

»

Patrijzen onder de loep

02 februari 2013

De tellingen voor het Jaar van de Patrijs gaan binnenkort van start. Een soort die ook in andere landen in de belangstelling staat.

»

Blauwe Reigers aan het broeden

02 februari 2013

Het broedseizoen is voor Blauwe Reigers al begonnen. De gelederen zijn aardig geslonken.

»

Zwitsers herstelprogramma werkt

01 februari 2013

De laatste tien jaar is de populatie Dwerguiltjes in Zwitserland toegenomen na jaren van gestage afname. De Hop is meer dan verdubbeld en de Kwartelkoning is weer een regelmatige broedvogel nadat hij in de negentiger jaren bijna uitgestorven was. Dit zijn een paar van de mooie resultaten van het Zwiserse herstelprogramma voor vogels.

»

De Digitale Nieuwsbrief van januari is verschenen

01 februari 2013

In deze nieuwsbrief nieuws over BMP, Jaar van de Patrijs en doen atlassers enthousiast verslag over hun eerste tellingen voor de Vogelatlas.

»

Nieuwe Limosa is uit

30 januari 2013

Er is weer een nieuwe Limosa! Het vierde en laatste nummer van 2012.

»

Problemen voor Ringmus?

30 januari 2013

De ooit zo talrijke Ringmus wordt schaarser. Wat zit erachter?

»

Singing in the rain?

30 januari 2013

Lichte regen maar ook hoge temperaturen? Dan willen de mezen wel.

»

oud-collega Jaap Baas overleden

29 januari 2013

Dit weekeinde bereikte ons het bericht dat onze oud-collega Jaap Baas op 60-jarige leeftijd is overleden.

»

Exoten-nieuwsbrief nr 3 verschenen

29 januari 2013

De derde nieuwsbrief Kijk op exoten, uitgebracht in opdracht van het Team Invasieve Exoten, is verschenen.

»

Na TVT komt MUS

28 januari 2013

De tuinvogeltelling is een mooie opstap naar Sovons telproject MUS (Meetnet Urbane Soorten).

»

6200 Halsbandparkieten geteld

27 januari 2013

De landelijke telling op slaapplaatsen van Halsbandparkieten leverde vorig weekend 6200 ex. op, wat minder dan verwacht.

»

Kramsvogels de tuinen uit

27 januari 2013

Nu de dooi invalt zullen de Kramsvogels de tuinen wel snel links laten liggen.

»

Aalscholvertelling geslaagd

25 januari 2013

In het weekend rond 12 januari vond de internationale telling plaats van Aalscholvers op gemeenschappelijke slaapplaatsen. Koud maar succesvol!

»

Nog even uitzitten

24 januari 2013

De ganzen zitten de sneeuwperiode wel uit. De dooi komt eraan!

»

Kokmeeuwen (met ringen) in de stad

23 januari 2013

Sneeuw en vorst drijven Kokmeeuwen naar de stad. Opletten voor ringen!

»

Adelie pinguïns zijn efficiënte jagers

22 januari 2013

Een Japanse onderzoeksgroep bestudeerde de jachttechniek van Adelie pinguïns (Pygoscelis adeliae) door ze te voorzien van een cameraatje en versnellingsmeters. Het blijken efficënte jagers.

»

STORK en Sovon hernieuwen samenwerking

21 januari 2013

STORK en Sovon bezegelen samenwerking in het onderzoek naar Ooievaars.

»

Lente nadert

21 januari 2013

BB, een van de Schotse koekoeken die door de BTO van een zender is voorzien, is in beweging gekomen. De vogel bevindt zich in de Congo en is tussen 10  en 13 januari een kleine 120 kilometer naar noord getrokken.

»

Spannende dag aan zee

20 januari 2013

Opvallende trek boven zee dit weekend.

»

Tweede Klapekster-telling

20 januari 2013

De tweede en laatste telling van Klapeksters in deze winter staat voor de deur. Hoe zullen ze reageren op de winterse omstandigheden?

»

10e Nationale Tuinvogeltelling breekt records

20 januari 2013

Recordaantal deelnemers en recordaantal vogels. De invloed van de sneeuw en kou is duidelijk terug te zien in de telling.

»

Late Kranen in beweging

20 januari 2013

Kraanvogels in januari? Ja, dat kan 'zomaar'...

»

Cursus Steenuil en Ruimtelijke ontwikkeling op 6 februari

18 januari 2013

Zes februari laatste cursusdag Steenuil en Ruimtelijke ontwikkeling. Aanmelden kan nog!

»

200 miljoen voor nieuwe impuls natuur

18 januari 2013

Staatssecretaris Dijksma stelt €200 miljoen beschikbaar om de natuur een nieuwe impuls te geven. Eén van de projecten is de Markerwadden.

»

Negende Europese Ornithologen Conferentie, 27 - 31 August 2013

18 januari 2013

Van 27-31 augustus 2013 wordt de negende conferentie van de European Ornithologists’ Union (EOU2013UK)  gehouden op de universiteit van East Anglia, Norwich, UK.

»

Boek ‘Wat je met rust laat, kan groeien’

17 januari 2013

Eind december verscheen een bijzonder boek over het Fochteloërveen.

»

Modern gruttokuiken groeit te traag

17 januari 2013

Gruttokuikens die opgroeien in een monocultuur van gras - zonder kruiden of bloemen - groeien een stuk minder hard dan kuikens op ‘ouderwetse’, kruidenrijke weilanden. Die trage groei draagt mogelijk bij aan de veel lagere overlevingskans van de gruttokuikens.

»

Halsbandparkieten: tel de nieuwe slaapplaatsen!

16 januari 2013

Komend weekend worden de bekende slaapplaatsen van de Halsbandparkiet geteld. Weet je een nieuwe slaapplek?

»

Midwintertelling 2013: nu al 4,3 miljoen vogels ingevoerd

16 januari 2013

In het weekend van 12 & 13 januari vond voor de 47e keer onder winterse, maar wel grotendeels zonnige omstandigheden de jaarlijkse Midwintertelling plaats. Op de zaterdag kwam in De Bilt de temperatuur net boven het vriespunt uit, maar op veel andere plaatsen bleef deze flink eronder.

»

Vogels kijken op het IJsselmeer!

15 januari 2013

Voor het vijfde jaar op rij worden er dit jaar weer een tweetal Vogelvaartochten op het IJsselmeer en naar vogeleiland de Kreupel georganiseerd.

»

Aalscholverslaapplaatstelling onder fraaie omstandigheden

14 januari 2013

Al 14.000 Aalscholvers ingevoerd, verdeeld over 230 slaapplaatsen.

»

Ruim 57.100 slapende ganzen in Oostvaardersplassen

14 januari 2013

Op tien telposten deden 18 waarnemers mee en telden ruim 57.100 slapende ganzen in Oostvaardersplassen!

»

Should we stay or should we go?

13 januari 2013

De Kieviten zijn nog niet onder de indruk van de vorst van dit moment. Dat kan nog veranderen.

»

Nog steeds Russische Koolmezen

10 januari 2013

Er lijken nog steeds veel Koolmezen te zijn, na een herfst met veel trek. Daaronder ook Russen.

»

Slaapplaatstelling Aalscholver

10 januari 2013

Dit weekend was de internationale slaapplaatstelling van Aalscholvers. Gunstig weer en een grote deelname?

»

Nationale Vogelweek - organiseer mee!

09 januari 2013

Van 4 t/m 12 mei organiseren Sovon en Vogelbescherming de Nationale Vogelweek. Zet vogels in de belangstelling en meld je activiteit aan!

»

47e Midwintertelling

08 januari 2013

Dit weekend vindt de Midwintertelling van watervogels plaats. Voor de 47e keer!

»

Noordwaartse trek

06 januari 2013

Het zachte winterweer stimuleert verschillende vogelsoorten om alweer noordwaarts te gaan. Zijn ze te optimistisch?

»

Zingende Eksters

04 januari 2013

Raar maar waar: Eksters zijn zangvogels. In deze tijd van het jaar is dat soms ook wel te merken.

»

Eerste telperiode nieuwe Vogelatlas

03 januari 2013

Nog twee weekenden te gaan in de eerste telperiode van de nieuwe Vogelatlas. Hoe loopt het veldwerk?

»

Wintertelling Ooievaars

03 januari 2013

Hoeveel Ooievaars overwinteren er in Nederland? Dat is een vraag die binnenkort door STORK beantwoord zal kunnen worden.

»

2013 - Jaar van de Patrijs

02 januari 2013

Het Jaar van de Patrijs is begonnen! In 2013 vragen Sovon en Vogelbescherming gezamenlijk aandacht voor de snel verdwijnende Patrijs. Tel mee!

»

Ganzen met halsbanden

02 januari 2013

Door ganzen te voorzien van halsbanden met een code is veel te achterhalen over hun verplaatsingen en overleving. Let op zulke vogels en geef waarnemingen door!

»