Nieuwsarchief 2012

Baltsende Holenduiven

29 december 2012

Veel Holenduiven zijn standvogel. Ze hebben een lang broedseizoen en zingen midden in de winter.

»

Telling Aalscholvers op slaapplaatsen

28 december 2012

Overwinterende Aalscholvers zijn goed te tellen op slaapplaatsen. In januari vindt een landelijke telling plaats, samenvallend met tellingen in heel Europa.

»

Middelste Bonte Specht aan het pindanet

25 december 2012

Hij doet het wat minder vaak dan zijn grote neef, maar ook de Middelste Bonte Specht eet graag mee van de voedertafel. Dat merkte een gelukkige bewoner in de regio Nijmegen.

»

Pimpelmezen in groepen

23 december 2012

Pimpelmezen verschijnen in deze tijd volop in de tuinen. Wees echter ook in het bos attent op rondschuimende groepen.

»

Beter nieuws over Kanoet?

23 december 2012

Het aantal Kanoeten in het Waddengebied lijkt wat te herstellen. Desondanks nog steeds problemen voor deze soort?

»

De eerste Digitale Nieuwsbrief van Sovon is uit

21 december 2012

De eerste Digitale Nieuwsbrief van Sovon is verzonden. Tellers van Sovon waarvan we een actueel e-mailadres hebben zal het niet ontgaan zijn.

»

Tweede slaapplaatstelling Grote Zilverreigers

20 december 2012

Er zitten momenteel zeker 2000 Grote Zilverreigers in ons land. Slaapplaatstellingen zijn de beste manier om ze in kaart te brengen.

»

Nieuw cursusaanbod bijna gereed

18 december 2012

Momenteel wordt er hard gewerkt aan het cursusaanbod van Sovon. Begin januari zal het vernieuwde aanbod gelanceerd worden.

»

Goed seizoen voor Kleine Zwanen?

18 december 2012

De wereldpopulatie Kleine Zwanen is de afgelopen 10 jaar drastisch afgenomen. Daarom is het verheugend dat er deze winter relatief veel jonge vogels worden gezien.

»

Kieviten terug na de sneeuw?

16 december 2012

Bij de eerste serieuze vorst en sneeuw zijn de Kieviten meestal verdwenen. Is een deel weer teruggekomen?

»

Weer eens meer Zwarte Zee-eenden?

13 december 2012

De laatste jaren waren mager voor Zwarte Zee-eenden. Misschien wordt dit een wat beter seizoen?

»

De Huiskraai en de rol van Sovon

12 december 2012

De overheid wil de Huiskraaien in Hoek van Holland gaan bestrijden. Wat is de rol van Sovon? Zorgen dat discussies gevoerd worden op basis van inhoudelijke kennis.

»

Ganzen én Kraanvogels tellen bij -12˚ C

12 december 2012

Afgelopen zaterdag werden de slapende ganzen in De Wieden en het Fochteloërveen geteld. Deze winterse tellingen leverden mooie resultaten op.

»

Houden Zwarte Zeekoeten klimaatopwarming bij?

10 december 2012

Zwarte Zeekoeten voeden zich o.a. met kabeljauw, die echter door het terugtrekkende zeeijs steeds moeilijker te bereiken is. Zullen de vogels zich aanpassen?

»

Beschermingsovereenkomst Albatrossen

10 december 2012

Na vier dagen van overleg op de Phillipijnen hebben de westelijke en centrale viserijcommissies van de Grote Oceaan (Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC)) een overeenkomst over maatregelen bereikt, die tot veel minder dode albatrossen, veroorzaakt door visserij, kan leiden.

»

Vanaf 15 december: PTT-tellingen

10 december 2012

Van 15 december t/m 1 januari vinden weer de tellingen plaats voor het PTT-project. Nieuwe tellers zijn altijd welkom.

»

Klapekstertelling

07 december 2012

Het weekend van 22 en 23 december nadert, en daarmee ook de eerste telling van Klapeksters in deze winter. Tellers zijn nog altijd welkom!

 

»

Geslaagde telling slapende ganzen

05 december 2012

Afgelopen weekend vond een geslaagde telling van slapende ganzen plaats in twee lastig telbare gebieden. Hulde aan de tellers!

»

Sneeuwtrek!

05 december 2012

Vrijdag sneeuwde het fors in een groot deel van het land. Zaterdag was de reactie van veel vogels merkbaar.

»

Herman Klomp prijs 2012

04 december 2012

De Herman Klomp prijs is ingesteld ter nagedachtenis aan deze bijzondere wetenschapper. De prijs is voor uitzonderlijk verdienstelijk vogelonderzoek, en publicaties. In 2012 ging de prijs naar Jan van der Winden.

»

13e Internationale Wetenschappelijke Waddenzee Symposium

03 december 2012

Van 21-23 november werd het 13e Waddenzee Symposium gehouden in Leeuwarden. Meer dan 200 wetenschappers kwamen samen.

»

Chip onthult trekgeheimen Nederlandse boerenzwaluw

03 december 2012

Persbericht Vogelbescherming - 30 november 2012- Vijftig boerenzwaluwen werden in 2011 voorzien van een lichtgevoelige chip op hun rug. Met deze geolocator was het mogelijk om de trekroute en overwinteringsplaatsen van deze vogels vast te leggen. Deze zomer werd een aantal geolocator zwaluwen teruggevangen. De verrassende resultaten zijn te lezen in het tijdschrift Vogels van Vogelbescherming Nederland dat vandaag verschijnt.

»

Nieuw golfje Pestvogels

02 december 2012

Er lijkt een nieuw golfje Pestvogels aan te komen. Ogen en oren open voor deze schoonheid!

»

Alken en Zeekoeten op drift

30 november 2012

De afgelopen dagen worden er recordaantallen Alken en Zeekoeten geteld langs de Nederlandse kust. 

»

Atlastellingen begonnen

30 november 2012

Het veldwerk voor de nieuwe atlas is van start gegaan. Een gigantische klus die de Nederlandse vogelaars met zijn allen gaan klaren.

»

Mezenmannen werken harder voor onaantrekkelijke vrouw

29 november 2012

Als hun vrouwtjes onaantrekkelijker worden, gaan pimpelmezen-mannetjes harder werken. Ze verzamelen meer rupsen voor hun nest met jongen. Dat verrastte de onderzoekers van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) vertellen ze vandaag in het wetenschappelijke tijdschrift Biology Letters. Vrouwtjes bleken eerder namelijk precies het omgekeerde te doen.

»

Met zijn allen slaapplaatsen tellen

29 november 2012

Afgelopen weekend was de eerste van twee landelijke slaapplaatstellingen van ganzen en zwanen. Groepen telden belangrijke gebieden.

»

Watervogeltellling Vlieland: 81.000 vogels

29 november 2012

Vijf maal per jaar zijn er integrale tellingen in het internationale Waddengebied. Een blog bij Staatsbosbeheer verhaalt over de afgelopen telling op Vlieland.

»

Nog steeds weinig Klapeksters?

28 november 2012

Het lijkt erop dat het een vrij magere winter voor Klapeksters wordt. Of dat echt zo is, weten we na het eerste simultaan telweekend: 22 en 23 december 2012.

»

Vrijwilliger van het Jaar: Henk Klaassen

23 november 2012

Henk Klaassen is Vrijwilliger van het Jaar. Hij kreeg de Zilveren Zwaluw uitgereikt op de Landelijke Dag.

»

Jeugdprogramma nog niet vol!

23 november 2012

Ben jij tussen de 8 en 13 jaar en vind je de natuur ook zo spannend? Meld je nu nog aan voor het jeugdprogramma op de Landelijke Dag!

»

Vogelbalans 2012 is uit

23 november 2012

De Vogelbalans 2012 is uit. Lees nu meer over de teloorgang van de boerenlandvogels. 

»

Grote sterns vanuit de lucht

23 november 2012

Vanuit het vliegtuig houdt Martin Poot de Grote sterns in de Voordelta in de gaten. Op de Landelijke Dag vertelt hij meer over zijn onderzoek.

»

Vogelbalans: Herstel boerenlandvogels blijft uit

22 november 2012

Driekwart van de in boerenland broedende vogels is sinds 1960 verdwenen. Dit blijkt uit de Vogelbalans die Sovon op 24 november heeft gepresenteerd.

»

Vogelbalans: Herstel boerenlandvogels blijft uit

22 november 2012

Driekwart van de in boerenland broedende vogels is sinds 1960 verdwenen. Dit blijkt uit de Vogelbalans die Sovon op 24 november heeft gepresenteerd.

»

Zijn ze alweer doorgetrokken?

22 november 2012

In oktober was er een flinke influx van Koolmezen. Zijn ze gebleven of weer doorgetrokken?

»

Twitter mee over de LD

21 november 2012

Er wordt al druk getwitterd over de Landelijke Dag. Twitter mee in de stream met #ldsovon12

»

Handleiding Vogelatlas beschikbaar

21 november 2012

Het is bijna zover: 1 december begint het veldwerk voor de nieuwe Vogelatlas. De handleiding is nu beschikbaar

»

Nieuwe Limosa verschenen

20 november 2012

Het derde nummer van Limosa dit jaar. Erg fraai en uiteraard boordevol informatie.

»

Pestvogelinvasie voorbij?

20 november 2012

In oktober leek er aardig wat beweging in de Pestvogels te zitten. Momenteel is het rustig. Is het alweer voorbij?

»

Sovon helpt Grauwe Ganzen te ringen in Prespa

19 november 2012

Rond het Prespa meer broedt een kleine populatie Grauwe Ganzen. In oktober hielp een team van Sovon bij het ringen om trekbewegingen te onderzoeken.

»

Nog steeds weinig Toendrarietganzen?

18 november 2012

Half oktober waren er nog weinig Toendrarietganzen in ons land. Trekt dat aan?

»

Gevecht om de Waterrietzanger

15 november 2012

De Waterrietzanger is een wereldwijd bedreigde soort. Martin Flade van de Universiteit van Brandenburg doet onderzoek naar deze soort en vertelt hier over op de Landelijke Dag.

»

Vorstgevoelige vogels talrijk?

14 november 2012

Komend weekend weer de maandelijkse watervogeltelling. Zullen vorstgevoelige soorten talrijk aanwezig zijn?

»

Rapport Flywaytrends watervogels IJsselmeer en Markermeer

13 november 2012

Verschillen watervogeltrends in IJsselmeer en Markermeer van die in de andere gebieden in de Flyway? Dit rapport probeert antwoord te geven.

»

Najaarsbijeenkomst vrijwilligers Sovon Fryslân

13 november 2012

Ganzenonderzoeker Maarten Loonen van de Rijksuniversiteit Groningen neemt u mee op een fascinerende reis naar de Arctische broedgebieden.

»

Afscheid Arend van Dijk als BMP-coördinator

12 november 2012

Arend van Dijk gaat met pensioen en neemt afscheid als BMP-coördinator. Op de Landelijke Dag is er gelegenheid tot afscheid nemen.

»

Najaarstrek voorbij?

11 november 2012

Het is stiller aan het worden in de lucht. Is de najaarstrek voorbij?

»

Goed jaar voor Steltkluut

09 november 2012

Het jaar 2012 was relatief goed voor broedende Steltkluten in Nederland. Dit en meer in de volgende Sovon-Nieuws.

»

Keizerpinguïn: twee nieuwe kolonies ontdekt

09 november 2012

Dit jaar worden er ongeveer 2500 jongen grootgebracht in de Keizerpinguïnkolonie bij het Franse Dumont d'Urville Station.

»

Jaar van de Patrijs 2013

08 november 2012

Volgend jaar krijgt de Patrijs extra aandacht. Volg de lezing op de Landelijke Dag!

»

Koolmezen overspoelen Nederland

05 november 2012

Persbericht / De laatste weken is ons land overspoeld door koolmezen. Lees meer over de oorzaak.

»

Koolmezen overspoelen Nederland

05 november 2012

Persbericht / De laatste weken is ons land overspoeld door koolmezen. Lees meer over de oorzaak.

»

Middagprogramma NOU gewijzigd

05 november 2012

Het middagprogramma van de NOU op de komende Landelijke Dag is gewijzigd.

»

Geef je mailadres door!

05 november 2012

Sovon is momenteel druk bezig met de overstap naar digitale nieuwsbrieven. Wil jij ook nieuws uit jouw regio ontvangen, dan is het van belang dat Sovon je e-mailadres heeft.

»

Nieuwe watervogelcursus

02 november 2012

Sovon heeft een nieuwe watervogelcursus ontwikkeld. Afgelopen november werd deze cursus voor het eerst gegeven in Vijfheerenlanden.

»

Houtsnippen op trek: aanwezig maar onopvallend

02 november 2012

Begin november trekken er heel wat Houtsnippen door ons land. Het is echter een kunst ze te zien.

»

Gelderse Vogelaarsavond Sovon

02 november 2012

Maandagavond 5 november is de jaarlijkse Gelderse Vogelaarsavond van Sovon in Wageningen. Er staan 4 lezingen op het programma.

»

Vinkenstorm voorbij?

31 oktober 2012

Oktober leverde record aantallen trekkende Vinken op, vooral in het binnenland. Zijn ze allemaal gepasseerd?

»

Klapeksters druppelen binnen

31 oktober 2012

Wordt het een magere winter voor Klapeksters? Voor in de agenda: 22-23 december Klapekstertelling.

»

Slechtvalk eet Boomvalk

29 oktober 2012

Regelmatig klimt Guido Keijl naar het dak van de collectietoren van Naturalis om te zien hoe het staat met de slechtvalk. Deze roofvogel, één van de snelst vliegende ter wereld, bezoekt regelmatig het dak van onze collectietoren.

»

Goede tijd om Zeearenden te zien?

28 oktober 2012

Nog steeds geen inkoppertje, maar oktober levert wel redelijke kansen op een Zeearend op: een eigen broedvogel, een wintergast of doortrekker.

»

Opletten voor Kraanvogels

26 oktober 2012

Grote aantallen Kraanvogels dicht bij Nederland pleisterend. Als ze vertrekken bestaat er kans op goede trek bij ons.

»

Nederland kleurt wit van de Grote Zilverreigers

25 oktober 2012

De slaapplaatstellingen van afgelopen weekend hebben al meer dan 1600 zilverreigers opgeleverd en dat is nog lang niet alles. Tellen kan nog tot-en-met komend weekend.

»

2011 topjaar Middelste Bonte Specht

24 oktober 2012

2011 was alweer een topjaar voor de Middelste Bonte Specht.

 

»

Slecht broedjaar Kolgans

19 oktober 2012

Kolganzen lijken dit seizoen met weinig jongen teruggekeerd uit de arctische broedgebieden. Met 5 tot 10% eerstejaars zou 2012 tot de vijf slechtste broedseizoenen in de afgelopen vijftig jaar behoren.

 

»

De laatste paar dagen ‘regent’ het SiBoPi’s

19 oktober 2012

Record aantal Siberische Boompiepers in ons land

»

Vogelwerkgroep Biesbosch opgericht

16 oktober 2012

Voor de Biesbosch, één van de belangrijkste vogelgebieden van ons land, is nu een Vogelwerkgroep opgericht, waardoor er beter wordt samengewerkt in het gebied dat in 2 provincies en in/nabij 10 gemeenten ligt.

»

Steenuilendag 27 oktober en nieuwsbrief 15

12 oktober 2012

Op zaterdag 27 oktober houdt STONE haar Steenuilendag te Rhenen. Toegang gratis!

»

Vogeltrek bij het Klokhuis

12 oktober 2012

Op dinsdag 23 oktober, om 18:25 op Nederland 3, zal de aflevering va het jeugdprogramma Klokhuis gaan over vogeltrek.
Ook het UvA Birdtracking System, UvA-BiTS, zal hierin aanbod komen.

»

Merels en het Usutu-virus

09 oktober 2012

Het Usutu-virus is voor het eerst beschreven in Europa in Oostenrijk in de nazomer van 2001 in Merels. Sinds die tijd is het virus gevonden in Hongarije, Italië en Zwitserland, en afgelopen maanden in Duitsland. Zal het virus binnenkort ook Nederland bereiken?

»

Massale vogelsterfte door virus

08 oktober 2012

Vara's Vroege Vogels meldt er de afgelopen maanden in Duitsland honderdduizenden vogels gestorven door het usutuvirus uit Afrika.

»

Cursus Steenuil en Ruimtelijke ontwikkeling voor professionals

08 oktober 2012

Sovon en NatuurInclusief presenteren in samenwerking met Vogelbescherming Nederland en STONE Steenuilenoverleg Nederland de cursus Steenuil en Ruimtelijke ontwikkeling.

»

Persbericht Vogelbescherming: Vink op één tijdens vogelteldag

06 oktober 2012

 Vandaag telden duizenden vogelaars over het hele land op meer dan 150 verschillende locaties zoveel mogelijk vogels. De vink is het vaakst geteld, maar liefst 41.066 keer, gevolgd door de spreeuw en kievit.

»

Landelijke Steenuilendag Programma

05 oktober 2012

Op zaterdag 27 oktober 2012 vindt in Rhenen de Landelijke Steenuilendag plaats.

»

Euro Birdwatch 2012

05 oktober 2012

Op zaterdag 6 oktober aanstaande neemt Vogelbescherming Nederland in samenwerking met honderden vrijwilligers weer deel aan de internationale vogelteldag, de Euro Birdwatch.

»

Atlas-teller over de 900

04 oktober 2012

De teller van het aantal geclaimde atlasblokken is inmiddels de 900 gepasseerd.

»

RAVON-dag 2012

04 oktober 2012

Het thema van de RAVON-dag (zaterdag 10 november 2012) is: grensoverschrijdend

»

Makkumerzuidwaard wordt weer Reuzenstern-vriendelijk

04 oktober 2012

Soms bereiken ons mooie berichten, uit de regio, die een landelijke aandacht verdienen.

»

Nieuwe Limosa!

04 oktober 2012

Er is een nieuwe Limosa, een afwisselend nummer met een nat karakter. De nieuwe Limosa (nummer 85/2) opent met de ontwikkeling van kustbroedvogels op de Hooge Platen, het laatste nat natuurlijke broedgebied voor meeuwen, sterns en plevieren in de Westerschelde. Verder o.a. broedende Steltkluten, Drieteenstrandlopers op het wad en Grote Zilverreigers.

»

Nieuwe instructievideo: watervogeltelling

01 oktober 2012

Wat heb je nodig om watervogels te tellen? Welke vogel tel je wel en welke niet? Naast de uitgebreide papieren handleiding  is er nu  een korte instructievideo die in een paar minuten de basis laat zien van hoe je watervogels telt.

»

AtlasDC's bereiden zich voor!

25 september 2012

Op 22 september kwamen ruim 20 AtlasDistrictsCoördinatoren naar Beek-Ubbergen om volledig bijgepraat te worden over het aanstaande atlasproject.

»

Ganzen op komst?

24 september 2012

In Zuidwest-Friesland werden 22 september de eerste Kleine Rietganzen gezien. Eerder (20 september) waren in het Waddengebied ook al overtrekkende vogels gesignaleerd.

»

BOU conferentie

24 september 2012

From populations to policy impact: avian demography in a changing world

»

22 september slaapplaatstelling Aalscholver en Wulp

20 september 2012

September is de maand waarin we in veel regio’s piekaantallen van Aalscholver en Wulp kunnen verwachten en komend weekend staat dan ook een telling van deze soorten op het programma.

»

Atlasblokken: helft geclaimd

18 september 2012

Het claimen van atlasblokken gaat gestaag door. Inmiddels zijn we over de helft!

»

Stage wintervoedselproject akkervogels

14 september 2012

Wil je in de winter veldwerk doen als student/stagiair meld je dan aan voor het wintervoedselproject akkervogels. In dit project wordt gezocht naar een mogelijkheid om de akkervogels de winter door te helpen.

»

Nieuwe versie Digitale Nestkaart

11 september 2012

Er is een nieuwe versie van de Digitale Nestkaart uitgekomen. Sinds we onze vernieuwde website in gebruik hebben genomen, werkten enkele opties in de Digitale Nestkaart niet meer (o.a. aanwijzen op kaart en insturen gegevens. Deze problemen zijn nu opgelost.

»

Rapport Jaar v/d Boerenzwaluw verschenen

11 september 2012

Nu de boerenzwaluwen volop met de trek naar Afrika bezig zijn en we nog even van deze boeiende vogels kunnen genieten, blikken we terug op 2011, het Jaar van de Boerenzwaluw. De boerenzwaluw wordt steeds meer een ‘paardenzwaluw’.

»

Boerenlandvogels gedecimeerd

10 september 2012

Gemiddeld genomen zijn de boerenlandvogels sinds 1960 met 61-73% teruggelopen. Dat komt neer op de verdwijning van 3,3 tot 5,7 miljoen broedparen van het boerenland binnen 50 jaar.

»

Persbericht Vogelbescherming: CDA wil Hedwige toch ontpolderen

06 september 2012

Als het aan het CDA ligt wordt de Hedwigepolder toch ontpolderd. Dat blijkt uit een enquête van Vogelbescherming Nederland onder de grootste politieke partijen in het kader van de komende verkiezingen.

»

Dutch Bird Fair levert mooi bedrag op voor de Atlas

06 september 2012

Tijdens de Dutch Bird Fair van 25 en 26 aug. jl. konden bezoekers hun toegangskaart doneren aan een van de twee goede doelen. Dit leverde ruim 2000 euro op voor de Atlas.

»

Al bijna 500 atlasblokken geclaimd

04 september 2012

Afgelopen weekend was het zover. Iedereen kon op de website van de vogelatlas zijn favoriete atlasblok voor de nieuwe Atlas van de Nederlandse vogels claimen.

»

Reuzenstern de 100 gepasseerd!

04 september 2012

Traditiegetrouw vormen de Reuzensterntellingen de aftrap van het nieuwe seizoen van het Meetnet Slaapplaatsen. Door deze tellingen op dezelfde avond uit te voeren zijn de bij ons verblijvende aantallen goed vast te stellen.

»

Nieuwe website!

03 september 2012

De website van Sovon is compleet vernieuwd. Het nieuwe ontwerp sluit aan bij onze nieuwe huisstijl, maar heeft vooral als doel om jou als bezoeker beter van informatie te voorzien.

»

Eerste Dutch Bird Fair succesvol

27 augustus 2012

Afgelopen weekend trokken ruim 4000 vogelaars en andere natuurliefhebbers naar de Oostvaardersplassen waar de Dutch Bird Fair plaatsvond.

»

Eerste atlasblokken geclaimd

22 augustus 2012

Arend van Dijk, BMP-coördinator en een van de mannen van het eerste uur van Sovon kreeg donderdag 16 augustus de eer om als allereerste zijn 'oude' atlasblokken te claimen. Daarna was het atlasproject officieel een feit.

»

Kauw meest algemene stadsvogel

18 augustus 2012

Van alle soorten vogels in stedelijk gebied is de Kauw het meest algemeen. Dat blijkt uit de jaarlijkse telling van stadsvogels die door Sovon Vogelonderzoek Nederland wordt georganiseerd. De soort wordt op de voet gevolgd door de Merel, Houtduif, Huismus en Gierzwaluw.

»

Kauw meest algemene stadsvogel

18 augustus 2012

Van alle soorten vogels in stedelijk gebied is de Kauw het meest algemeen. Dat blijkt uit de jaarlijkse telling van stadsvogels die door Sovon Vogelonderzoek Nederland wordt georganiseerd. De soort wordt op de voet gevolgd door de Merel, Houtduif, Huismus en Gierzwaluw.

»

Geslaagd broedgeval zeldzame Hop in Nederland

18 augustus 2012

De zeldzame Hop broedde dit jaar met succes in Noord-Limburg. Dat is, voor zover bekend, het eerste geslaagde broedgeval sinds 1995 van deze ravissante schoonheid.

»

Kuifaalscholvernest in een bijzondere aalscholverkolonie!

18 augustus 2012

Dit voorjaar werd voor het eerst een broedpoging van een paar Kuifaalscholvers in ons land vastgesteld. Op 20 maart zag Sander Lilipaly op een strekdam bij Neeltje Jans in Zeeland een paartje adulte Kuifaalscholvers in een aalscholverkolonie.

»

Geboortegolf uilen

16 juli 2012

Deze week ontvingen we meerdere berichten van vogelaars met goed nieuws over de uilen in hun regio. Er is namelijk sprake van een heuse geboortegolf. Met name steen- en kerkuilen vliegen op het moment af en aan met voedsel voor hun jongen.

»

Succesvol broedseizoen voor Friese grutto's

06 juli 2012

In het weidevogelgebied de Heanmar bij Koudum (Zuidwest-Friesland) zijn het afgelopen broedseizoen veel jonge grutto’s vliegvlug geworden.

»

Bijna 900.000 unieke bezoekers Beleef de Lente

03 juli 2012

Beleef de Lente, het webcamproject van Vogelbescherming Nederland, heeft dit seizoen bijna 900.000 unieke bezoekers getrokken. Internetkijkers uit 154 landen konden onder meer genieten van het uitvliegen van de jongen van de koolmees. Maar er was ook veel drama.

»

Vogelaars geslaagd voor cursus broedvogels tellen

03 juli 2012

Dit voorjaar hebben 25 enthousiaste vogelaars uit Friesland, Drenthe en Groningen de cursus broedvogels tellen met succes afgerond. De cursus is opgezet door Sovon Vogelonderzoek Nederland en werd gegeven in nauwe samenwerking met terreinbeheerders van It Fryske Gea, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten.

»

Goed jaar voor Kwartelkoning

02 juli 2012

Na een aantal magere jaren lijkt het dit jaar weer een goed jaar te zijn voor de Kwartelkoning. Vogelaars vonden afgelopen weekend ruim tweehonderd Kwartelkoningen, bijna honderd meer dan vorig jaar.

»

Goed jaar voor Kwartelkoning

02 juli 2012

Na een aantal magere jaren lijkt het dit jaar weer een goed jaar te zijn voor de Kwartelkoning. Vogelaars vonden afgelopen weekend ruim tweehonderd Kwartelkoningen, bijna honderd meer dan vorig jaar.

»

Leereffect blijft uit bij ganzen

29 juni 2012

Sovon heeft in opdracht van het Faunafonds de verspreiding van de ganzen in het winterseizoen 2010/11 laten monitoren. 55% van de populaties overwinteraars verblijft in opvanggebieden, terwijl dit in de jaren 2005-2008 nog 57-60% bedroeg.

»

Kievit laat sterke terugval zien in 2012

27 juni 2012

Half maart kwamen er alarmerende berichten uit het veld over de Kievit. Het was griezelig stil op de velden. Waren de Kieviten om de een of andere reden laat dit jaar of waren de aantallen echt afgenomen?

»

Kievit laat sterke terugval zien in 2012

27 juni 2012

Half maart kwamen er alarmerende berichten uit het veld over de Kievit. Het was griezelig stil op de velden. Waren de Kieviten om de een of andere reden laat dit jaar of waren de aantallen echt afgenomen?

»

Spectaculair rallennieuws

19 juni 2012

Al dagen gonsde het van de geruchten. In de Onlanden Eelder- en Peizermade werden meerdere Kleinst Waterhoentjes gehoord maar waren het er twee of drie of nog meer?

»

Doe eens gek, maak een nest in het riet

05 juni 2012

Bijna alle Merels broeden in bomen of struiken. Maar een enkeling zoekt het op een onverwachte plek.

»