Deelhandleiding 5: Tellen grote meeuwenkolonies

Het tellen van grote aaneengesloten kolonies Zilvermeeuwen en Kleine Mantelmeeuwen, zoals die in de duinen van de Waddeneilanden voorkomen, behoort tot de grootste uitdagingen onder het tellen van kustbroedvogels.

Kees Camphuysen van het NIOZ ontwikkelde een steekproefmethode, waarbij op vaste transecten in de kolonie de nesten worden geteld. De onderstaande beschrijving is gebaseerd op twee Limosa artikelen van Kees Camphuysen e.a.

Document: 

Handleiding_Broedvogels_2016_grote-meeuwenkolonies.pdf

Auteurs: 

Koffijberg K.

Jaar van uitgave: 

2016

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Handleiding

Soortgroep: 

Broedvogels

Publicatietaal: 

Nederlands