Friese Vrijwilligersdag Natuur

 

Reserveer alvast zaterdag 4 september 2021

Definitief programma en start aanmelding in de twee helft juni

 

De Friese Vrijwilligersdag Natuur is een jaarlijks terugkerende dag voor alle betrokkenen bij en belangstellenden voor natuurmonitoring in Friesland: van (aankomende) vrijwilliger tot professional. 

In 2021 vindt de dag plaats op zaterdag 4 september en bestaat net als vorig jaar uit een online programma en activiteiten in het veld door heel Friesland. We richten ons bij de onderwerpen op natuurmonitoring en -onderzoek, herkenning van soorten, toepassing van onderzoeks/telmethoden en hulpmiddelen als apps of apparatuur.  Dit alles onder het motto ontmoeten, leren en inspireren.

Voorlopig programma

Ochtend 

Excursies en veldworkshops over herkenning en inventariseren van vleermuizen, wad- en watervogels, planten, korstmossen, grote modderkruipers en nog veel meer. Ook zijn er excursies door bijzondere gebieden van Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en It Fryske Gea.

Middag 

Online lezingenprogramma met lezingen over de soorten van Fries belang, broedvogels in de afgelopen 10 jaar in Friesland en de Meervleermuis. Na afloop discussieren een aantal deskundigen met de deelnemers over de soorten van Fries belang: wat kunnen we doen voor deze soorten?

Avond

Enkele vleermuisexcursies. Daarnaast zijn er online films over natuurbeheer op Terschelling door Staatsbosbeheer. Stel je vraag na afloop aan de boswachter! 

Meld activiteiten aan

Het is nog steeds mogelijk om excursies of veldworkshops aan te melden. Voor de goede orde: aanmelden is geen garantie dat we de activiteit zullen opnemen in het programma. Maar als het past dan geldt: hoe meer activiteiten in de provincie hoe beter!

Voor meer informatie kun je contact opnemen: symposium@zoogdiervereniging.nl.

Aanmelden deelnemers

Het definitieve programma is tweede helft juni bekend en dan zal ook de aanmelding van start gaan. Deelname is gratis, maar aanmelden is verplicht.
Houd de website met meer informatie en aanmelding in de gaten

 


Achtergrond

In de Nederlandse / Friese natuur valt van veel moois te genieten, maar er bestaan ook grote zorgen. Wat zondermeer vaststaat, is dat die natuur vrijwel nergens ter wereld zo goed in kaart gebracht is als hier. Dankzij de inzet van een uitgebreid vrijwilligersnetwerk zijn tal van waarnemers die deelnemen aan waardevolle monitoring actief. Dat levert niet alleen een bijdrage aan de kennisontwikkeling over soorten en gebieden, maar biedt ook overheden en natuurbeheerders grote mogelijkheden om goed beleid en beheer te voeren.

Voor alle betrokkenen bij de (vrijwillige) monitoring van de natuur in Friesland- van aankomende vrijwilliger tot professional – organiseren de Zoogdiervereniging, Sovon Vogelonderzoek en de Fryske Feriening foar Fjildbiology (FFF) met medewerking van vele (vrijwilligers)organisaties en de terreinbeheerders, nu de tweede Friese Vrijwilligersdag Natuur. De Friese Vrijwilligersdag Natuur is een jaarlijks evenement op de eerste (of tweede) zaterdag van september.

Meer informatie

Voor vragen kun je een mail sturen naar: symposium@zoogdiervereniging.nl


Impressie tweede editie op 5 september 2020

De dag had i.v.m. COVID-19 een alternatief programma met veldexcursies in kleine groepen en online lezingen. De lezingen kun je terug kijken via: https://www.youtube.com/SOVONVogelonderzoek/playlists


Impressie eerste editie op 7 september 2019

Bekijk alle foto's

Bekijk de presentaties