Friese Vrijwilligersdag Natuur

Zaterdag 4 september 2021

De Friese Vrijwilligersdag Natuur is een jaarlijks terugkerende dag voor alle betrokkenen bij en belangstellenden voor natuurmonitoring in Friesland: van (aankomende) vrijwilliger tot professional. Ook andere vrijwilligers met een groen hart zijn welkom!

In 2021 bestaat de dag net als vorig jaar uit een online programma en activiteiten in het veld door heel Friesland. We richten ons bij de onderwerpen op natuurmonitoring en -onderzoek, herkenning van soorten, toepassing van onderzoeks/telmethoden en hulpmiddelen als apps of apparatuur.  Dit alles onder het motto ontmoeten, leren en inspireren.

Deelname is gratis en aanmelden kan tot en met zondag 29 augustus.

Programma

Excursies en veldworkshops

Je kunt kiezen uit meer dan twintig excursies en veldworkshops door heel Friesland: herkenning en inventariseren van vleermuizen, wad- en watervogels, planten, korstmossen, grote modderkruipers en nog veel meer. Ook zijn er excursies door bijzondere gebieden van Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en It Fryske Gea. 

>> Bekijk het excursieprogramma (pdf)

Voor de excursies geldt vol = vol, dus wacht niet te lang met aanmelden. Circa twee dagen van te voren ontvang je van de excursieleider een mail met de exacte startlocatie en andere wetenswaardigheden. Uiteraard ontvang je ook bericht als de excursie onverhoopt niet doorgaan. Hou begin september dus je mailbox in de gaten.

Online lezingenprogramma & film met de boswachter

Van 13.00 tot 17.15 uur is er een afwisselend online lezingenprogramma en om 20.00 uur is er een film- en gespreksavond over natuurbeheer op Terschelling:

Tijd Lezing
13.00 - 13.20 Inloop en testen
13.20 - 13.30 Welkom door dagvoorzitter Gertie Papenburg (voorzitter FFF)
13.30 - 14.00 Hoe vergaat het de Friese broedvogels? Jelle Postma (Sovon)
14.15 - 14.45 Habitatmonitoring Noardlike Fryske Wâlden - Ernst Oosterveld (bureau Altenburg & Wymenga)
15.00 - 15.30 Meervleermuizen in Friesland - 3 jaar monitoring - John Melis (JM Ecologie)
15.45 - 16.15 Meedoen: soorten van Fries belang monitoren - Sascha van der Meer (FLORON)
16.15 - 16.45 Paneldiscussie o.l.v. Meinte Engelmoer
16.45 - 17.15 Afsluiting met digitale borrel
20.00 - 21.00 Film met boswachter Remi Hougee: natuurbeheer door Staatsbosbeheer op Terschelling


>> Bekijk het volledige programma

>> Download programma als pdf

Als je je inschrijft voor de online lezingen, ontvang je begin september een link en een korte instructie over Zoom. Je kunt zelf bepalen welke lezingen je wilt volgen. Tussen twee sessies zit steeds 15 minuten pauze waarin je de benen kunt strekken en gemakkelijk (weer) kunt aansluiten/afhaken. Aan het eind van iedere lezing is er gelegenheid om vragen te stellen aan de spreker via een chatfunctie. Na afloop discussieren een aantal deskundigen met de deelnemers over de soorten van Fries belang: wat kunnen we doen voor deze soorten? Tot slot is er een online borrel om na te praten.

In de avond kijk je samen met anderen en de boswachter naar drie korte films over natuurbeheer door Staatsbosbeheer op Terschelling. Er is na afloop gelegenheid vragen te stellen aan boswachter Remi Hougee. Je moet je hiervoor apart opgeven

Oefensessie Zoom

Op 3 september van 16.00 tot 16.30 uur houden we een oefensessie voor het gebruik van Zoom. Apart hiervoor aanmelden is niet nodig.

Covid-19

De excursies en veldworkshops zijn onder voorbehoud dat buitenbijeenkomsten dan toegestaan zijn en met inachtneming van de dan geldende RIVM-richtlijnen. Heb je kort voor, of op 4 september coronagerelateerde klachten, meld je dan af bij de excursieleider. De excursies gaan alleen door bij voldoende goed weer.

Achtergrond

In de Nederlandse/Friese natuur valt van veel moois te genieten, maar er bestaan ook grote zorgen. Wat zonder meer vaststaat, is dat die natuur vrijwel nergens ter wereld zo goed in kaart gebracht is als hier. Dankzij de inzet van een uitgebreid vrijwilligersnetwerk zijn tal van waarnemers die deelnemen aan waardevolle monitoring actief. Dat levert niet alleen een bijdrage aan de kennisontwikkeling over soorten en gebieden, maar biedt ook overheden en natuurbeheerders grote mogelijkheden om goed beleid en beheer te voeren.

Voor alle betrokkenen bij de (vrijwillige) monitoring van de natuur in Friesland- van aankomende vrijwilliger tot professional – organiseren de Zoogdiervereniging, Sovon Vogelonderzoek en de Fryske Feriening foar Fjildbiology (FFF) op verzoek van de provincie nu de derde Friese Vrijwilligersdag Natuur. Dit kan niet zonder de medewerking van vele (vrijwilligers)organisaties, Staatsbosbeheer, It Fryske Gea, Natuurmonumenten en het Kollektivenberied Fryslân. De Friese Vrijwilligersdag Natuur is een jaarlijks evenement op de eerste (of tweede) zaterdag van september.

Meld je uiterlijk 29 augustus aan

Deelname is gratis, maar geef je wel op, anders kun je niet deelnemen. Dit geldt ook voor het online lezingenprogramma en de filmavond. Het is handig om vooraf het programma te bekijken en te besluiten waarvoor je je wilt opgeven. Je kunt je voor maximaal 2 excursies inschrijven, maar let zelf ook goed op de tijden. Er geldt vol = vol.

Meer informatie

Voor vragen kun je een mail sturen naar: symposium@zoogdiervereniging.nl


Impressie tweede editie op 5 september 2020

De dag had i.v.m. COVID-19 een alternatief programma met veldexcursies in kleine groepen en online lezingen. De lezingen kun je terug kijken via: https://www.youtube.com/SOVONVogelonderzoek/playlists


Impressie eerste editie op 7 september 2019

Bekijk alle foto's

Bekijk de presentaties