Friese Vrijwilligersdag Natuur

 

Friese Vrijwilligersdag Natuur 2020 gaat door!

De Friese Vrijwilligersdag Natuur is een jaarlijks terugkerende dag voor alle betrokkenen bij natuurmonitoring in Friesland: van vrijwilliger tot professional. Ook andere belangstellenden zijn van harte welkom!

Een fysieke bijeenkomst met een grote groep zit er dit jaar i.v.m. COVID-19 niet in.

Graag komen we op een alternatieve manier samen op zaterdag 5 september 2020:
1) Online gaan we zes lezingen uitzenden.

2) We bieden excursies in kleine groepjes aan, verspreid over de provincie.

Meer informatie volgt binnenkort, geef je hieronder alvast op als belangstellende ! Dit is nog geen definitieve aanmelding, maar dan brengen we je automatisch op de hoogte.


Hou me op de hoogte

* indicates required

Impressie eerste editie op 7 september 2019

Bekijk alle foto's

Bekijk de presentaties


Achtergrond

In de Nederlandse / Friese natuur valt veel moois te genieten, maar er bestaan ook grote zorgen. Wat zondermeer vaststaat, is dat die natuur vrijwel nergens ter wereld zo goed in kaart gebracht is als hier. Dankzij de inzet van een uitgebreid vrijwilligersnetwerk zijn tal van waarnemers die deelnemen aan waardevolle monitoring actief. Dat levert niet alleen een bijdrage aan de kennisontwikkeling over soorten en gebieden, maar biedt ook overheden en natuurbeheerders grote mogelijkheden om goed beleid en beheer te voeren.

Voor alle betrokkenen bij de (vrijwillige) monitoring van de natuur in Friesland- van aankomende vrijwilliger tot professional – organiseren de Zoogdiervereniging, Sovon Vogelonderzoek en de Fryske Feriening foar Fjildbiology (FFF) met medewerking van vele (vrijwilligers)organisaties en de terreinbeheerders, nu de tweede Friese Vrijwilligersdag Natuur. De Friese Vrijwilligersdag Natuur is een jaarlijks evenement op de eerste (of tweede) zaterdag van september.

Programma

Het programma is nog niet bekend, maar zal bestaan uit lezingen (online) en excursies voor kleine groepjes in heel Friesland.

Inschrijven

Deelname is gratis, maar aanmelden is verplicht. Inschrijven kan nu nog niet, maar start in juni. Wil je op de hoogte blijven? Meld je dan alvast aan als belangstellende, dan ontvang je automatisch een mail wanneer de inschrijving start met meer informatie over het programma! Deelnemers van vorig jaar ontvangen deze mailing vanzelf ook al (tenzij ze hebben aangegeven dit niet te willen).

Locatie

Online: als je je inschrijft ontvang je t.z.t. een link.

Excursies: deze vinden dit jaar plaats op uiteenlopende plaatsen in Friesland.

Meer informatie

Voor vragen kun je een mail sturen naar: symposium@zoogdiervereniging.nl