Vogelatlas

Van 2012 t/m 2015 zijn alle Nederlandse atlasblokken op winter- en broedvogels geteld. In 2016 zijn de laatste blokken onderzocht door een selecte groep vogeltellers. Tijdens de Landelijke Dag van 2018 presenteren we het eindresultaat ('het boek'). De vele honderden tellers worden heel hartelijk bedankt voor hun waardevolle bijdragen. 

Ga na naar www.vogelatlas.nl voor meer informatie.

Meedoen

Tot 1 september 2012 konden tellers die voor de vorige atlas geteld hebben met voorrang hun 'eigen' atlasblok claimen. Na die datum werden de overgebleven atlasblokken voor iedereen vrijgegeven.