Dwerggans

Wetenschappelijke naam

Anser erythropus

Engelse naam

Lesser White-fronted Goose

Rode Lijst :-
Ramsar 1% :340
Broedpopulatie

-

Geschat maximum winter

40-70 (2013-2015)

Geschat maximum doortrek

33-54, okt-nov (2012-2017)

Tijd van het jaar

Half september tot in april, hoogste aantallen oktober-maart.

Tijd van de dag

Van 1 uur na zonsopgang tot 1 uur voor zonsondergang.

Aanwijzingen

- Alle geschikte terreindelen bezoeken
- Alleen vogels met terreinbinding tellen (dus niet hoog overvliegende)
- Min of meer vaste route door terrein, maar alert zijn op nieuw ontstane (tijdelijk) geschikte plekken
- Min of meer gelijke tijdsinspanning bij herhaalde bezoeken
- Oppassen voor verstoring (niet te dicht naderen, geen lawaai)

Bijzonderheden

- Grotere concentraties zeer traditioneel in pleisterplaatsgebruik (Anjumerkolken, omgeving Camperduin, Oudeland van Strijen), maar soms in meerdere groepen
- Solitaire vogels op alle ganzenpleisterplaatsen mogelijk
- Vaak in onoverzichtelijk en geaccidenteerd terrein (slootjes, greppels) en gemakkelijk te missen
- Grote groepen vaak uitsluitend Dwerggans, solitaire of enkele vogels vaak in groepen Kolgans of Brandgans
- Drinkvluchten naar open water
- Vrijwel alle vogels afkomstig uit herintroductieprogramma in Zweeds Lapland, let op kleurringen (zie www.cr-birding.org)

Tijd van het jaar

November-april, hoogste aantallen december-februari.

Tijd van de dag

Avond: van 1 uur voor zonsondergang tot 1,5 uur erna
Ochtend: van 1 uur voor zonsopgang tot 1 uur erna
Beste tellen in ochtend (aankomst ’s avonds vaak nog in donker)

Aanwijzingen

- Slaapplaats lokaliseren door volgen van slaaptrek in avond (richting belangrijk!) of evt. gericht bezoeken van geschikte locaties rond zonsondergang
- Oppassen met voorverzamelplaatsen (vogels verkassen nog)
- Zoek telpunt met goed uitzicht op aan/afvliegende vogels
- Tegenlicht gunstig: vogels beste zichtbaar
- Grote slaapplaatsen evt. met meer mensen tellen
- ’s Ochtends uitvliegende vogels noteren of schatten, daarna de nog aanwezige vogels tellen

Bijzonderheden

- Vanwege zeldzaamheid en lastige determinatie eigenlijk niet te herkennen op slaapplaatsen. Alleen vogels meetellen die overdag met zekerheid in de omgeving zijn waargenomen
- Slaapplaats doorgaans groot open water, soms op ondergelopen graslanden
- Soort overwintert en slaapt op traditioneel bekende plekken