Rietgors

Wetenschappelijke naam

Emberiza schoeniclus

Engelse naam

Common Reed Bunting

Rode Lijst :-
Ramsar 1% :-
Broedpopulatie

60.000-110.000 (2013-2015)

Geschat maximum winter

20.000-40.000 (2013-2015)

Geschat maximum doortrek

10.000-50.000 (2008-2012)

Rietgors

Emberiza schoeniclus

Methode

Territoriumkartering

Tijd van het jaar

Half maart t/m half juli

Datumgrenzen

15 april t/m 30 juni

Tijd van de dag

Vooral in de vroege ochtend, soms opleving zang in avond.

Aanwijzingen

Zang, paren in broedbiotoop en aanwijzingen voor nest: nestbouw (vooral vrouwtje), alarm (en afleidingsgedrag: vogel simuleert gebroken vleugel om verstoringsbron weg te leiden van nest), transport van voedsel en ontlastingspakketjes (beide partners).
LET OP: dichtheden kunnen in moeras hoog zijn (probeer in onoverzichtelijke situaties een hoger gelegen punt te vinden om de omgeving nauwlettend in de gaten te kunnen houden), in agarisch cultuurland vaak laag (met zangposten die vooral langs lijnvormige landschapselementen honderden meters uit elkaar kunnen liggen). Eerste en tweede/vervolgbroedsel kunnen op verschillende plekken plaatsvinden.

Interpretatie

Nestindicatieve waarneming (nestbouw, transport voedsel of uitwerpselen, alarm) telt altijd.

In geval van paar in broedbiotoop, zang en/of balts:
bij 1-6 geldige bezoeken: 1 waarneming in de periode 15 april t/m 30 juni
bij 7-13 geldige bezoeken: 2 waarnemingen waarvan 1 in de periode 15 april t/m 30 juni
bij 14+ geldige bezoeken: 3 waarnemingen waarvan 1 in de periode 15 april t/m 30 juni

Fusieafstand

200 m

Bijzonderheden

Broedbiologie

Broedt in moerasvegetaties en lokaal ook in agrarisch cultuurland (extensief grasland, slootranden etc.). Eileg van eind april tot eind juni, met piek in mei. Eén tot twee broedsels per jaar, doorgaans 3-6 eieren, broedduur 12-15 dagen, nestjongeperiode 8-12 dagen, familie blijft tot drie weken na uitvliegen bijeen.