Supporters van de Vogelatlas 

Voor de nieuwe Vogelatlas konden vogels gesteund worden met een bijdrage. Deze actie liep tot 1 januari 2018. Bijna alle vogelsoorten in het boek hebben op deze manier een supporter gevonden. 

Bedankt! 

De Vogelatlas wordt op 24 november 2018 gepresenteerd op de Landelijke Dag.