Verstoring

Kitesurfers die langs wadplaten scheren, mountainbikers die door broedgebieden fietsen, het gebrek aan duisternis in stedelijke gebied: verstoring van vogels is aan de orde van de dag in Nederland. Sovon doet onderzoek naar de effecten van deze verstoring op het broedgedrag van vogels en de gevolgen hiervan op populaties.

Projecten

 

Licht op natuur »

Net als andere dichtbevolkte gebieden in de wereld wordt Nederland ‘s nachts steeds meer verlicht. Om meer te weten te komen over de mogelijke effecten van al dat licht op de natuur is het project ‘Effecten van kunstlicht op flora en fauna in Nederland’ gestart.

Invloed van mountainbikeroutes op broedvogels »

Het aantal mountainbikeroutes groeit snel in Nederland. Over de invloed van MTB-routes op de verstoring van broedvogelpopulaties is weinig bekend. Tracks & Trails heeft Sovon verzocht om het effect van MTB-routes op broedvogels te analyseren.

Storen broedvogels zich aan race-evenementen? »

Sovon onderzocht samen met onderzoekers van Wageningen UR het effect van de in 2010/2011 op het TT-Circuit Assen gehouden Superbike- en Superleague-evenementen op broedvogels in het Natura 2000-gebied Witterveld.

Verstoring vogels Waddenzee in kaart gebracht »

Vaarrecreanten in de Waddenzee houden zich over het algemeen goed aan de regels. Dit blijkt uit een grootschalig en integraal onderzoek door het Monitoringsconsortium (MOCO) van onderzoeksinstituten ETFI, RUG, Sovon en AenW en Karekiet Landschap en Ecologie