Pesticiden

De teruggang van boerenlandvogels is naast veranderingen in landgebruik ook gerelateerd aan de gehaltes aan neonicitinoïden in het water. Data vanuit het Broedvogel Monitoring Project van Sovon zijn voorhanden om trends in aantallen te kunnen bepalen.

Projecten

 

Onderzoek insectenetende vogels en neonicotinoïden »

Insectenetende vogels gaan sterker achteruit in gebieden met hoge concentraties van de neonicotinoïde imidacloprid in het oppervlaktewater. Dit blijkt uit een analyse van gedetailleerde gegevens over milieufactoren en BMP-trends van algemene, insectenetende vogels in het boerenland.