Watervogeltellingen in Zuid-Holland, januari 2013

Provinciale nieuwsbrief maandelijkse tellingen
Ganzen + zwanen en watervogels
Seizoen 2012/2013
Januari 2013

Document: 

wavo_nwsbrf_zh_201301.pdf

Jaar van uitgave: 

2013

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Nieuwsbrief

Soortgroep: 

Wintervogels

Publicatietaal: 

Nederlands