Validatie LiveAtlas

Dagelijks komen er tientallen tellingen bij LiveAtlas binnen. Dat zijn waardevolle gegevens, waarvan we de kwaliteit graag op een hoog niveau te houden. Daarom valideren we de tellingen. Bij opvallende soorten en aantallen krijg je feedback als je de telling uploadt. Via de website volgen nog wat checks in onze database. Je leest hier meer over onze aanpak. 

Bij het invoeren en uploaden

Bij het invoeren op je smarthpone maken we je via kleuren duidelijk of een waarneming afwijkt. Dat kan komen door:

  • de zeldzaamheid van de soort (dikgedrukt en rood)
  • een bijzonder hoog aantal (geel
  • bijzonder in dit kilometerhok en/of in deze periode (blauw).

Voor het uploaden vragen we via het vraagtekentje aan te geven of de waarneming klopt. Je kunt hem dan ook nog aanpassen of verwijderen. 

 

Databasecheck op vier onderdelen 

Is de telling geüpload, dan staat deze in de database. Voor de validatie achteraf filteren we de tellingen. Daarbij wordt naar vier onderdelen gekeken:

  1. Zeldzaamheid op landelijk niveau: van algemeen tot zeer zeldzaam.
  2. Voorkomen op basis van aanwezigheid in km-hok tijdens periode Vogelatlas (2012-2015). Op basis van LiveAtlas updaten we dit voorkomen.
  3. Periode waarin de soort aanwezig kan zijn. 
  4. Aantalsdrempel per soort.

We valideren alleen de tellingen die via dit filter minstens één opvallende waarneming bevatten. De validator kan ervoor kiezen om via de commentaarfunctie navraag te doen. In dat geval krijg je een mailtje met de vraag om even te reageren.


 

Check op selectie km-hok

Op basis van de vastgelegde track is zichtbaar of het km-hok dat vooraf werd geselecteerd ook het juiste is. Het beste is als het zwaartepunt van de route en waarnemingen in dat km-hok ligt. Eventueel passen we het km-hok achteraf aan. Je kunt dat ook zelf doen.