Slaapplaatstelling in Natura 2000-gebieden

Een aantal Natura 2000-gebieden zijn mede aangewezen op grond van hun bijzondere betekenis als slaapplaats. In onderstaande tabel is per gebied aangegeven voor welke soort(-groep) het gebied een belangrijke slaapplaatsfunctie heeft.

Let op

  • Kraanvogel, Reuzenstern en Zwarte Stern zijn uit het overzicht weggelaten omdat hier al een landelijk georganiseerd waarnemersnetwerk voor bestaat
  • Bij ganzen kan het per gebied om verschillende soorten gaan, waarbij de volgende soorten aan de orde zijn: Taigarietgans, Toendrarietgans, Kleine Rietgans, Kolgans, Dwerggans, Grauwe Gans, Brandgans en Rotgans
  • Bij zwanen gaat het om Kleine Zwaan en Wilde Zwaan

Voor vrijwel alle gebieden zoeken we waarnemers. Aanmelden kan via de website of de coördinator.

Natura 2000-gebied Ganzen Zwanen Aalscholver Grote zilverreiger Scholekster Kemphaan Grutto Wulp
Waddenzee x x         x  
Noordzeekustzone     x          
Lauwersmeer x x         x x
Groote Wielen x           x  
Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving x         x   x
Witte en Zwarte Brekken x         x x  
Sneekermeergebied x         x x x
Alde Feanen x           x  
Deelen x     x        
Van Oordt's Mersken x              
Leekstermeergebied x              
Zuidlaardermeergebied x              
Fochteloerveen x x            
Dwingelderveld x x            
Bargerveen x x            
Wieden x x x          
Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht             x  
Uiterwaarden IJssel x x x   x   x x
Engbertsdijksvenen x              
Uiterwaarden Neder-Rijn x x x       x x
Gelderse Poort x   x       x x
Uiterwaarden Waal x x x       x x
IJsselmeer x x x     x x x
Markermeer & IJmeer x   x       x  
Zwarte Meer x x            
Ketelmeer & Vossemeer x x x       x  
Veluwerandmeren x   x x        
Eemmeer & Gooimeer Zuidoever x              
Oostvaardersplassen x x       x x  
Lepelaarsplassen x           x  
Zwanenwater & Pettemerduinen x              
Eilandspolder             x  
Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder             x  
Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske x              
Polder Zeevang             x  
Naardermeer x              
Oostelijke Vechtplassen x   x          
Duinen Goeree & Kwade Hoek x              
Nieuwkoopse Plassen & De Haeck x              
Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein x              
Donkse Laagten x x            
Haringvliet x x x       x x
Hollands Diep x              
Biesbosch x x x x     x  
Krammer-Volkerak x x x       x  
Grevelingen x x x          
Oosterschelde x x            
Veerse Meer x x x          
Zoommeer x              
Westerschelde & Saeftinghe x              
Markiezaat x              
Kampina & Oisterwijkse Vennen x              
Deurnsche Peel & Mariapeel x              
Groote Peel x