PTT-cursus

Waar komen vogels in de winter voor? En hoe snel nemen ze toe, of juist af? Met het langstlopende project van Sovon (sinds 1978) volgen we de ontwikkelingen van het wintervoorkomen van vogels zoals de Geelgors en Veldleeuwerik. Door één keer tussen 15 december en 1 januari op 20 telpunten vijf minuten lang te tellen kun je daarbij helpen. Je leert tijdens deze korte cursus alles over de telling en krijgt leuke resultaten mee.

Inhoud
Deze cursus bestaat uit een theorieavond en eventueel een praktijkochtend. Tijdens de theorieavond maken de cursisten kennis met PTT. Als er resultaten uit de regio bekend zijn, worden die toegelicht. Verder wordt uitgelegd hoe een telling voor PTT in z'n werk gaat en hoe de resultaten kunnen worden ingevoerd via de app en op de website. Tijdens de praktijkochtend oefenen cursisten met het uitvoeren van een telling. Dit gebeurt in kleinere groepen, onder leiding van een docent van Sovon of een ervaren PTT-teller.

Doel

Cursisten maken kennis met PTT, leren om zelfstandig een PTT-telling uit te voeren en de resultaten in te voeren via de website van Sovon.

Doelgroep

Vogelaars die de meeste soorten al kunnen herkennen en eens per jaar een PTT-telling willen doen.

Omvang

1 theorieavond en eventueel 1 praktijkochtend

Cursusleider(s)

Harvey van Diek

Albert de Jong