Kuikenstudie Jaar van de Wilde Eend

Nader onderzoek is gewenst naar de kuikenperiode van de Wilde Eend en de eerste maanden na het vliegvlug worden van de jonge vogels. In 2016 werd een publieksonderzoek opgezet om getallen te verzamelen over de overleving van eendenkuikens via melding van tomen (met leeftijdsindicatie). Tot en met 2019 leverde dat vele duizenden waarnemingen op. In het jaar van de Wilde Eend is de tijd rijp voor de volgende stap.

We willen dit voorjaar zoveel mogelijk extra waarnemingen verzamelen en dan de vertaalslag maken naar de populatieontwikkeling: is de kuikenoverleving inderdaad de bottleneck voor de Wilde Eend? En hoe zit het met de kuikenoverleving bij Soepeend en Krakeend, ook van deze soorten kunnen waarnemingen worden doorgegeven.

Kuikens tellen

Het idee voor dit project is simpel: we willen graag het aantal en de leeftijd van de eendenkuikens per eendengezin weten. Door per leeftijdsklasse te weten uit hoeveel kuikens een gezin bestaat, kunnen we uitrekenen in welke fase de grootste sterfte plaatsvindt en hoeveel eendenkuikens uiteindelijk vliegvlug worden. Gegevens kunnen worden doorgegeven via de app Kuikenteller die dit voorjaar verschijnt.