Instructie gebruik Nestkaarten

Met het Nestkaartenproject van Sovon volgen we het broedsucces van de Nederlandse broedvogels. Deze informatie is samen met informatie over overleving (ringonderzoek) van groot belang ter verklaring van de trends die we zien in het BMP. 

Door het volgen van het broedsucces van bijvoorbeeld de Merel in eigen tuin, de nestkasten in het bos of roofvogels (WRN) in je omgeving kun je een belangrijke bijdrage leveren. Per nest zijn drie bezoeken nodig, eifase, jongenfase en nacontrole. Om nesten te mogen controleren ontvang je jaarlijks een registratiebewijs.

Inhoud

Deze cursus bestaat uit één avond. Tijdens deze avond maken de cursisten kennis met het Nestkaartenproject en krijgen uitleg over de invoer. Maar oefenen vooral met het de invoer van de nestgegevens in de Digitale Nestkaart (ofline op eigen laptop) en in Nestkaart Light (online). Dit gebeurt in kleinere groepen, onder leiding van een docent van Sovon.

Doel

Cursisten leren om zelfstandig nestgegevens in te voeren.

Doelgroep

Met name groepen van nestonderzoekers van bijvoorbeeld WRN, STONE en NESTKAST (NETwerk voor STudies aan nestKASTbroeders). 

Omvang

1 avond

Cursusleider(s)

Frank Majoor