Hoe redden we de Kievit? | Wolf Teunissen (Sovon) & Jouke Altenburg (VBN)

2016 was het Jaar van de Kievit. Net als zoveel andere soorten van het open boerenland gaat ook deze algemene weidevogel hard achteruit. Dat baart o.a. boeren, natuurterreinbeheerders en weidevogelvrijwilligers al langer zorgen. Allerlei beschermingsmaatregelen werden in den lande uitgevoerd om de achteruitgang te stoppen.

Sleutelfactoren

De sleutelfactor ligt in het broedgebied: er komen te weinig kuikens groot. In het Jaar van de Kievit is daarom vooral onderzocht of twee kansrijke maatregelen die de kuikenoverleving moeten verbeteren ook echt helpen. Dat betrof hoogwatersloten in combinatie met kruidenrijk grasland en verlate inzaai van mais in combinatie met een braakstrook. Vrijwilligers volgden intensief gekleurringde kuikens zodat hun conditie en overleving kan worden berekend.

Veel dode kuikens

In 2016 gingen er veel jonge kuikens dood tijdens een koudeperiode met veel regen. De overleving was ontoereikend. Door het kleine aantal overlevenden kon verder het mogelijke effect van de maatregelen niet betrouwbaar worden bepaald. Daarom is besloten in 2017 het onderzoek voort te zetten. Op de Landelijke dag presenteren we de eerste resultaten en plaatsen e.e.a. ook in groter perspectief.

 

Wolf Teunissen (Sovon) en Jouke Altenburg (VBN).