Chris van Turnhout

Titel(s): 

dr.

afdeling: 

Monitoring

functie: 

Teamleider monitoring / Senior onderzoeker

vestiging: 

Nijmegen

e-mail: 

chris.vanturnhout@sovon.nl

telefoon: 

024 7 410 431

Expertise: 

 • Als onderzoeker houd ik mij bezig met 1) het opzetten en evalueren van vogelmeetnetten, 2) de analyse van telgegevens ten behoeve van beheer- en beleidsvraagstukken, met speciale aandacht voor de gevolgen van veranderingen in landgebruik en klimaat op vogels, en 3) soortgericht populatie-onderzoek ten behoeve van beschermingsmaatregelen. Zie mijn publicaties hieronder voor concrete voorbeelden.
 • Als teamleider zorg ik voor de begeleiding van en afstemming tussen meetnetcoördinatoren, denk ik mee over innovaties van de meetnetten en overleg ik met de gebruikers van onze vogelinformatie.
 • Als vrijwilliger ben ik actief in bijna alle telprojecten van Sovon, waarbij ik het meeste plezier beleef aan m'n BMP-proefvlak in de Waaluiterwaarden, wadvogeltellingen op Terschelling en atlaswerk.

CV: 

 • Studies Biologie en Natuurwetenschappelijke Milieukunde, Katholieke Universiteit Nijmegen, 1989-1995.
 • Werkzaam bij Sovon sinds 1995; aanvankelijk als wetenschappelijk medewerker, sinds 2009 als teamleider monitoring/senior onderzoeker.
 • Redactieteam van de EBCC Atlas of European Breeding Birds, 1995-1997.
 • Projectteam Atlas van de Nederlandse Broedvogels, 1998-2002 (opzet en analyse).
 • Detachering bij Stichting Bargerveen,1999-2002: onderzoek naar effecten van herstelmaatregelen tegen verdroging, verzuring en vermesting op de fauna van heiden, stuifzanden en kustduinen.
 • Detachering bij Radboud Universiteit Nijmegen, 2004-2007: project 'Veranderingen in de broedvogelstand in Nederland: implicaties voor natuurbeleid en –beheer’, resulterend in proefschrift.
 • Promotie aan Radboud Universiteit Nijmegen, 2011: proefschrift 'Birding for Science and Conservation. Explaining temporal changes in breeding bird diversity in the Netherlands.'
 • Gastmedewerker Radboud Universiteit Nijmegen, afdeling Dierecologie en Ecofysiologie, 2004-heden. Docent veldpracticum 2e jaarscursus dierecologie.
 • Projectteam Atlas van de Nederlandse Vogels, 2012-2017.
 • Lid van het nationale Deskundigenteam Duin- en Kustlandschap van het netwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (O+BN).

Publicaties: 

- pdf's zal ik op verzoek toesturen 

- voor een uitgebreider overzicht zie https://scholar.google.nl/citations?user=tMo6VbUAAAAJ&hl=nl 

Wetenschappelijke artikelen (peer-reviewed)

 • Van Oosten H.H., Roodbergen M., Versluijs R. et al. 2017. Stage-dependent survival in relation to timing of fledging in a migratory passerine, the Northern Wheatear Oenanthe oenanthe. Journal of Ornithology 158: 133-144.
 • Stephens P.A., Mason L.R., Green R.E., et al. 2016. Consistent response of bird populations to climate change on two continents. Science 352: 84-87.
 • Versluijs M., Van Turnhout C.A.M., Kleijn D., et al. 2016. Demographic changes underpinning the population decline of Starlings Sturnus vulgaris in The Netherlands. Ardea 104: 153-165.
 • Lehikoinen A., Foppen R.P.B., Heldbjerg H., et al. 2016. Large-scale climatic drivers of regional winter bird population trends. Diversity and Distributions 22: 1163-1173.
 • Van Strien A.J., Gmelig Meyling A.W., Herder J.E., et al. 2016. Modest recovery of biodiversity in a western European country: The Living Planet Index for the Netherlands. Biological Conservation 200: 44-50.
 • Cormont A., Siepel H., Clement J., et al. 2016. Landscape complexity and farmland biodiversity: Evaluating the CAP target on natural elements. Journal for Nature Conservation 30: 19-26
 • Jørgensen P.S., Böhning-Gaese K., Thorup K., et al. 2016. Continent-scale global change attribution in European birds - combining annual and decadal time scales. Global Change Biology 22: 530-543.
 • Van Oosten, H.H., Van Turnhout C.A.M., Hallmann C.A., et al. 2015. Site-specific dynamics in remnant populations of Northern Wheatears Oenanthe oenanthe in the Netherlands. Ibis 157: 91-102
 • Hallmann C.A., Foppen R.P.B., Van Turnhout C.A.M., et al. 2014. Declines in insectivorous birds are associated with high neonicotinoid concentrations. Nature 511: 341-343.
 • Cormont A., Vos C.C., Van Turnhout C.A.M., et al. 2014. Population dynamics of Great Bittern Botaurus stellaris in the Netherlands: interaction effects of weather variability and habitat fragmentation. Regional Environmental Change 14: 943-952.
 • Koleček J., Schleuning M., Burfield I.J., et al. 2014. Birds protected by national legislation show improved population trends in Eastern Europe. Biological Conservation 172: 109-116.
 • Van Turnhout C.A.M., Leuven R.S.E.W., Hendriks A.J., et al. 2012. Ecological strategies successfully predict the effects of river floodplain rehabilitation on breeding birds. River Research and Applications 28: 269-282.
 • Kampichler C., Van Turnhout C.A.M., Devictor V. et al. 2012. Large-scale changes in community composition: determining land use and climate change signals. PLoS ONE 7: e35272.
 • Van Roomen M., Laursen K., Van Turnhout C., et al. 2012. Signals from the Wadden Sea: population declines dominate among waterbirds depending on intertidal mudflats. Ocean and Coastal Management 68: 79-88.
 • Le Viol I., Jiguet F., Brotons L., et al. 2012. More and more generalists:  two decades of changes in the European avifauna. Biology Letters 8: 780-782.
 • Devictor V., Van Swaay C., Brereton T., et al. 2012. Uncertainty in thermal tolerances and climatic debt. Reply to Rodríguez-Sánchez et al. Nature Climate Change 2: 638-639.
 • Devictor V., Van Swaay C., Brereton T., et al. 2012. ­Differences in the climate debts of birds and butterflies at continental scale. Nature Climate Change 2: 121–124.
 • Cormont A., Vos C.C., Van Turnhout C.A.M., et al. 2011. Using life-history traits to explain bird population responses to changing weather variability. Climate Research 49: 59-71.
 • Van Turnhout C.A.M., Hagemeijer E.J.M. & Foppen R.P.B. 2010. Long-term population developments in typical marshland birds in the Netherlands. Ardea 98: 283-299.
 • Both C., Van Turnhout C.A.M., Bijlsma R.G., et al. 2010. Avian population consequences of climate change are most severe for long-distance migrants in seasonal habitats. Proceedings Royal Society of London B 277: 1259-1266.
 • Van Turnhout C.A.M., Foppen R.P.B., Leuven R.S.E.W., et al. 2010. Life-history and ecological correlates of population change in Dutch breeding birds. Biological Conservation 143: 173-181.
 • Jiguet F., Devictor V., Van Turnhout C., et al. 2010. Bird population trends are linearly affected by climate change along species thermal ranges. Proceedings Royal Society of London B 277: 3601-3608.
 • Klok C., Van Turnhout C.A.M., Willems F., et al. 2010. Analysis of population development and effectiveness of management in resident Greylag Geese Anser anser in the Netherlands. Animal Biology 60: 373-393.
 • Van Turnhout C.A.M., Willems F., Plate C., et al. 2008. Monitoring common and scarce breeding birds in the Netherlands: applying a post-hoc stratification and weighting procedure to obtain less biased population trends. Revista Catalana d’Ornitologia 24: 15-29.
 • Van Turnhout C.A.M., Foppen R.P.B., Leuven R.S.E.W., et al. 2007. Scale-dependent homogenization: Changes in breeding bird diversity in the Netherlands over a 25-year period. Biological Conservation 134: 505-516.
 • Riksen M., Ketner-Oostra R., Van Turnhout C., et al. 2006. Will we lose the last active inland drift sands of Western Europe? The origin and development of the inland drift-sand ecotype in the Netherlands. Landscape Ecology 21: 431-447.
 • Atkinson P.W., Austin G.E., Rehfisch M.M., et al. 2006. Identifying declines in waterbirds: The effects of missing data, population variability and count period on the interpretation of long-term survey data. Biological Conservation 130: 549-559.
 • Lenders H.J.R., Huijbregts M.A.J., Aarts B.G.W. et al. 1999. Assessing the degree of preservation of landscape, natural and cultural-historical values in river dike reinforcement planning in the Netherlands. Regulated Rivers: Research & Management 15: 325-337.

Populair-wetenschappelijke artikelen (Dutch titles include English summary)

 • Habraken J.M.P.M., Van Turnhout C.A.M. & Crombaghs B. 1996. Huidige status van de Blauwband in Nederland. Natuurhistorisch Maandblad 85: 31-33.
 • Van Turnhout C. & Vogel R. 1997. The New Atlas of Dutch Breeding Birds 1998-2000. Bird Census News 10: 26-32.
 • Van Turnhout C. & Hustings F. 1998. Methodologische achtergronden van het Atlasproject Broedvogels 1998-2000. Limosa 71: 130-135.
 • Van Turnhout C. & Hagemeijer W. 1999. Marshland birds in the Netherlands: causes of long-term population trends in 1965-95. Vogelwelt 120: 185-191.
 • Van Turnhout C. & Verstrael T. 1999. Is het aanbod van beukennootjes van invloed op de aantallen in Nederland overwinterende zaadeters? Limosa 72: 162-165.
 • Van Turnhout C., Stuijfzand S. & Esselink H. 2001. Is het huidige herstelbeheer toereikend voor de heidefauna? De Levende Natuur 102: 183-188.
 • Ebbinge B., Klok C., Schekkerman H., Van Turnhout C., Voslamber B. & Willems F. 2002. Perspectief voor de Grauwe gans als broedvogel in het Deltagebied bij verschillende beheersmaatregelen. De Levende Natuur 103: 118-124.
 • Saris F., Vergeer J.W., Hustings F. & Van Turnhout C. 2002. Volkstelling onder broedvogels biedt gevarieerd beeld. De Levende Natuur 103: 196-205.
 • Van Turnhout C., Voslamber B., Willems F. & Van Houwelingen G. 2003. Trekgedrag en overleving van Grauwe Ganzen Anser anser in de Ooijpolder. Limosa 76: 117-122.
 • Van Turnhout C. 2005. Het verdwijnen van de Duinpieper als broedvogel uit Nederland en Noordwest-Europa. Limosa 78: 1-14.
 • Van Roomen M., Van Turnhout C., Van Winden E., Koks B., Goedhart P., Leopold M. & Smit C. 2005. Trends van benthivore watervogels in de Nederlandse Waddenzee 1975-2002: grote verschillen tussen schelpdiereneters en wormeneters. Limosa 78: 21-38.
 • Van Turnhout C., Van Dijk A., Van der Weide M. & Van Beusekom R. 2006. Roepende Roerdompen in Nederland: trefkansen, trends en aantallen. Limosa 79: 1-12.
 • Van Turnhout C.A.M., Van der Weide M.J.T., Kurstjens G. & Leuven R.S.E.W. 2007. Natuurontwikkeling in uiterwaarden: hoe reageren broedvogels? De Levende Natuur 108: 52-57.
 • Van Turnhout C. & Aarts B. 2007. MUS: een nieuw meetnet voor broedvogels in stedelijk gebied. Limosa 80: 40-43.
 • Van Dijk A., Hustings F., Koffijberg K., Van Turnhout C., Van der Weide M., Zoetebier D. & Plate C. 2007. Kolonievogels en zeldzame broedvogels in Nederland in 2003-05. Limosa 80: 49-67.
 • Van Turnhout C., Aben J., Beusink P., Majoor F., Van Oosten H. & Esselink H. 2007. Broedsucces en voedselecologie van Nederland’s kwijnende populatie Tapuiten. Limosa 80: 117-122.
 • Felix R. & Van Turnhout C. 2008. Observation of African Stonechat Saxicola torquata albofasciata in Mgahinga National Park, south-western Uganda. Scopus 27: 41-42.
 • Van Turnhout C. & Van Roomen M. 2008. Drieteenstrandlopers in Nederland: steeds meer wad-, steeds minder strandvogel? Limosa 81: 1-10.
 • Van Turnhout C.A.M., Schekkerman H., Ens B.J. & Koffijberg K. 2008. Nut en noodzaak van broedbiologisch onderzoek voor natuurbeheer en -beleid. De Levende Natuur 109: 158-162.
 • Boele A., Hustings F., Koffijberg K., Van Turnhout C. & Plate C. 2008. Populatietrends van terrestrische wintervogels in 1980-2006: habitat, trekgedrag en verschillen tussen Hoog- en Laag-Nederland. Limosa 81: 50-61.
 • Voslamber B. & Van Turnhout C. 2008. Invloed van terreinbeheer op het wel en wee van Grauwe Ganzen in de Ooijpolder. Limosa 81: 74-76.
 • Van den Bremer L., Van Turnhout C., Van Roomen M. & Voslamber B. 2009. Natuurontwikkeling in uiterwaarden: hoe reageren trekkende en overwinterende watervogels? De Levende Natuur 110: 231-234.
 • Van Turnhout C., Van Winden E., Troost G., Koffijberg K. & Hustings F. 2009. Veranderingen in timing van zichtbare najaarstrek over Nederland: een pleidooi voor hernieuwde standaardisatie van trektellingen. Limosa 82: 68-78.
 • Ens B.J., Van Winden E.A.J., Van Turnhout C.A.M., Van Roomen M.W.J., Smit C.J. & Jansen J.M. 2009. Aantalontwikkeling van wadvogels in de Nederlandse Waddenzee in 1990-2008. Verschillen tussen Oost en West. Limosa 82: 100-112.
 • Van Strien A., Van Turnhout C. & Soldaat L. 2010. Towards a new generation of breeding bird Atlases: annual Atlases based on site-occupancy models. Bird Census News 23/1-2: 1-7.
 • Van Turnhout C., Ballering L. & Both C. 2011. Populatietrends en broedsucces van Bonte Vliegenvangers in Nederland: een update. Limosa 84: 38-45.
 • Van Turnhout C., Altenburg J. & Foppen R. 2012. A new Dutch atlas project on the go! Bird Census News 25/1: 22-24.
 • Schekkerman H., Van Turnhout C., Van Kleunen A., Van Diek H. & Altenburg J. 2012. Naar een nieuwe vogelatlas: achtergronden van de veldwerkopzet. Limosa 85: 133-141.
 • Van Turnhout C., Hallmann C., De Boer P., Dijksen L., Klaassen O., Foppen R. & Van der Jeugd H. 2013. Lange termijn populatiedynamiek van de Blauwe Kiekendief op de Wadden: inzichten uit een geïntegreerd populatiemodel. Limosa 86: 31-42.
 • Van Dijk A.J., Noback M., Troost G., Vergeer J.W., Sierdsema H. & Van Turnhout C. 2013. De introductie van Autocluster in het Broedvogel Monitoring Project. Limosa 86: 94-102.
 • Van den Bremer L., Schekkerman H., Roodbergen M. & Van Turnhout C. 2014. Aantalsontwikkeling en nestplaatskeuze van Nederlandse Boerenzwaluwen. Limosa 87: 45-51.
 • Deuzeman S., Van den Berg A., Van den Akker P. & Van Turnhout C. 2015. Dieet, conditie en plaatstrouw van overwinterende Klapeksters. Is er een relatie met begrazing? Limosa 88: 2-10.
 • Van Turnhout C., Nienhuis J., Majoor F., Ottens G., Schreven K. & Schoppers J. 2016. Recente broedresultaten van Nederlandse Spreeuwen in een historisch perspectief. Limosa 89: 37-45.
 • Schoppers J., Van Turnhout C., Louwe Kooijmans J. & Van der Meij T. 2016. Stadsvogels tellen: Meetnet Urbane Soorten gaat tiende jaar in. De Levende Natuur 117: 151-154.
 • Schekkerman H., Van den Bremer L., Van der Jeugd H. & Van Turnhout C. 2016. Demografische achtergronden van populatietrends van Wilde Eend en Krakeend in Nederland. Limosa 89: 130-137.
 • Altenburg J.F., Van Diek H., Foppen R.P.B., Kampichler C., Sierdsema H., Troost G., Van Winden E. & Van Turnhout C.A.M. 2017. Fieldwork completed for the fourth Dutch bird atlas, a bonanza of counts and estimates to be utilised. Vogelwelt 137: 23-28.
 • Foppen R.P.B., Van Turnhout C.A.M., Van Dijk A., Boele A., Sierdsema H. & Hustings F. 2017. Reconstructing trends in bird population numbers by integrating data and information sources. Vogelwelt 137: 80-88.

Boek-hoofdstukken en proceedings

 • Van Turnhout C. & Vergeer J.W. 2002. Het atlaswerk: opzet, uitvoering en volledigheid. In: SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002. Atlas van de Nederlandse Broedvogels 1998-2000. Nederlandse Fauna 5. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & EIS-Nederland, Leiden. pp. 11-32.
 • Hustings F., Van Turnhout C. & Vergeer J.W. 2002. Hoe vergaat het de Nederlandse broedvogels? In: SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002. Atlas van de Nederlandse Broedvogels 1998-2000. Nederlandse Fauna 5. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & EIS-Nederland, Leiden. pp. 33-50.
 • Van Turnhout C. 2002. Zomertortel Streptopelia turtur. In: SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002. Atlas van de Nederlandse Broedvogels 1998-2000. Nederlandse Fauna 5. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & EIS-Nederland, Leiden. pp. 266-267.
 • Van Turnhout C. 2002. Rietgors Emberiza schoeniclus. In: SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002. Atlas van de Nederlandse Broedvogels 1998-2000. Nederlandse Fauna 5. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & EIS-Nederland, Leiden. pp. 494-495.
 • Geertsema W., Schotman A., Meeuwsen H., Van Swaay C. & Van Turnhout C. 2004. Spatial arrangement of woody habitats and the distribution of birds and butterflies in agricultural landscapes in the Netherlands. In: Smithers R. (ed.). Landscape ecology of trees and forests. Proceedings of the 12th annual IALE conference. pp. 69-75.
 • Van Duinen G.A., Van Kleef H.H., Nijssen M., Van Turnhout C.A.M., Verberk W.C.E.P., Holtland J. & Esselink H. 2004. Schaal en intensiteit van herstelmaatregelen: hoe reageert de fauna? In: Van Duinen G.A. et al. (red.). Duurzaam natuurherstel voor behoud van biodiversiteit. 15 jaar herstelmaatregelen in het kader van het Overlevingsplan Bos en Natuur. pp. 189-240.
 • Van Turnhout C. 2005. Leefgebieden: agrarisch Hoog-Nederland. In: Van Beusekom R., Huigen P., Hustings F., de Pater K. & Thissen J. (red.). Rode Lijst van de Nederlandse Broedvogels. Tirion Uitgevers B.V. i.s.m. Vogelbescherming Nederland en SOVON Vogelonderzoek Nederland. pp. 18-24.
 • Van Turnhout C. 2005. Leefgebieden: kust en duin. In: Van Beusekom R., Huigen P., Hustings F., de Pater K. & Thissen J. (red.). Rode Lijst van de Nederlandse Broedvogels. Tirion Uitgevers B.V. i.s.m. Vogelbescherming Nederland en SOVON Vogelonderzoek Nederland. pp. 49-57.
 • Foppen R., Saris F. & Van Turnhout C. 2007. Veranderingen in vogelstand: basis voor bescherming. In: Saris F. Een eeuw vogels beschermen. KNNV Uitgeverij, Zeist. pp. 297-311.
 • Hustings F., Van Turnhout C. & Foppen R. 2010. Aves – vogels. In: Noordijk J., Kleukers R.M.J.C., Van Nieukerken E.J. & Van Loon A.J. (red.). De Nederlandse biodiversiteit. Nederlandse Fauna 10. Nederlands Centrum voor Biodiversiteit Naturalis & European Invertebrate Survey Nederland, Leiden. pp. 296-302.
 • Van Oosten H., Majoor F., Versluijs R. & Van Turnhout C. 2011. Ecologie en kustdynamiek van Tapuiten in de kustduinen. In: Reise (ed.). Vogels in een veranderend duin. Broedvogelmonitoring in Berkheide van 1984 tot 2010. pp. 174-176.
 • Van Turnhout C.A.M. 2011. Birding for science and conservation. Explaining temporal changes in breeding bird diversity in the Netherlands. Thesis, Radboud University, Nijmegen.

Recente rapporten (selectie uit meer dan 125 titels)

 • Schekkerman H., Van Kleunen A. & Van Turnhout C. 2012. Voorstudie Nieuwe Atlas van de Nederlandse vogels. SOVON-rapport 2012/10, Nijmegen.
 • Van Roomen M., Stahl J., Schekkerman H., Van Turnhout C. & Vogel R.L. 2013. Advies ten behoeve van het opstellen van een monitoringplan voor vogels in het Nederlandse Noordzeegebied. Sovon-rapport 2013/22, Nijmegen.
 • Van Kleunen A., Van Roomen M., Van Winden E., Zoetebier D., Boele A., Sierdsema H., Van Turnhout C., Hornman M. & Hustings F. 2013. Toelichting op geleverde vogelinformatie voor de Vogelrichtlijnrapportage 2008-2012. Sovon-notitie 2013/110, Nijmegen.
 • Roodbergen M., Teunissen W., Kampichler C. & Van Turnhout C. 2014. Punttellingen versus territoriumkarteringen. Sovon-rapport 2014/09, Nijmegen.
 • Schmidt A.M., Bijlsma R.J., Soldaat L., Van Turnhout C.A.M., Van Swaay C.A.M., Zoetebier T.K.G. & Woltjer I. 2015. Naar een samenhangend monitoring- en beoordelingssysteem voor het natuurbeleid. Deel I. Evaluatie van de bruikbaarheid van gegevens van de Werkwijze Monitoring en Beoordeling Natuurnetwerk en Natura 2000/PAS voor de Europese rapportages. Alterra-rapport 2645, Wageningen.
 • Teunissen W., Van Turnhout C., Soldaat L. & Vogel R. 2015. Monitoring van vogels in open grasland in het kader van de stelselherziening ANLb. Sovon-rapport 2015/35, Nijmegen.
 • Teunissen W., Van Turnhout C., Soldaat L. & Vogel R. 2015. Monitoring van vogels in de leefgebieden droge en natte dooradering. Sovon-rapport 2015/49, Nijmegen.
 • Van den Bremer L., Schekkerman H., Van Turnhout C., Van der Jeugd H., Van Roomen M. & Knol W. 2015. Kennisoverzicht populatie-ontwikkeling Wilde Eend, Krakeend, Kuifeend en Tafeleend in Nederland en omliggende landen. Sovon-rapport 2015/65, Nijmegen
 • Altenburg J., Hustings F., Koffijberg K. & Van Turnhout C. 2015. Vogelbalans 2015. Thema Atlasproject 2013-15. Sovon, Nijmegen
 • Nijssen M., Van Turnhout C. & Wallis de Vries M. 2015. Effecten van duinbegrazing op Texel. Uitgave van Stichting Bargerveen, Sovon en de Vlinderstichting.
 • Van Til M., Arens B., Van Turnhout C. & Nijssen M. 2016. Beheeradvies Noordduinen – Grafelijkheidsduinen herstel verstuivingsdynamiek. VBNE-advies OBN-12-DK, Driebergen.
 • Hustings F., De Jong A., Koffijberg K., Schoppers J. & Van Turnhout C. 2016. Vogelbalans 2016. Thema Stadsvogels. Sovon, Nijmegen.
 • Van Turnhout C. & Majoor F. 2016. Tapuiten in de Eierlandse Duinen op Texel in 2016. Sovon-rapport Sovon-rapport 2016/55.
 • van Turnhout C. & Majoor F. 2016. Populatiedynamiek en bescherming van Tapuiten in de Noordduinen in 2016. Sovon-rapport 2016/59.