Nieuwsbrief 'Vrienden van de Vogelatlas'

Donateurs van de Vogelatlas krijgen circa twee keer per jaar een nieuwsbrief met informatie over het project. Met de nieuwsbrief houden we je op de hoogte van alle inspanningen en resultaten die we hebben bereikt, mede dankzij jouw bijdrage.

Ook als je geen donateur wilt worden, kun je je aanmelden voor onze nieuwsbrief. 

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief Vrienden van de Vogelatlas Sovon