Nieuws Vogelatlas

Sovon is op 1 december 2012 gestart met een nieuwe atlasperiode. De komende jaren kammen honderden vogelaars alle atlasblokken van Nederland uit op winter- en broedvogels. Tussenresultaten, verhalen uit het veld en andere wetenswaardigheden delen we via deze pagina.


Ik mis de Reuzenstern in de Vogelatlas...

04 december 2018

De ondertitel van het boekwerk verraadt al waarom er wat soorten 'missen' in de Vogelatlas.

»

Atlas van de Nederlandse vogels in de maak

14 juni 2018

Nog heel even geduld...

»

We tellen af voor de Vogelatlas; de laatste soorten zoeken nog support

18 december 2017

Eind volgend jaar verschijnt ie dan echt, de Vogelatlas. Wil je als eerste nieuwe pagina's zien of andere tipjes van de sluier? Meld je dan aan voor de categorie 'Vogelatlas' bij je nieuwsbriefvoorkeuren. Overigens zoeken nog een paar vogelsoorten een supporter. Grijp je kans voor 1 januari!

»

Vogelatlas een belangrijke fase verder

27 november 2017

Aan het begin van 2017 hebben we zo’n 140 soortauteurs bereid gevonden om een of (in sommige gevallen) meer soorten te beschrijven in de Vogelatlas. Een monsterklus!

»

Atlaskaarten in zicht, inzicht in atlaskaarten

07 oktober 2016

Henk Sierdsema geeft lezing over de nieuwe verspreidingskaarten van de Vogelatlas op de Landelijke Dag.

»

Prijswinnaars tellerenquête zijn bekend

04 oktober 2016

Ruim 500 tellers hebben enquete Vogelatlas ingevuld. Dank!

»