Spreeuwen | Harvey van Diek

Landelijke Spreeuwentelling: richting de 2 miljoen

Kort na de telling op 25 oktober berichtten we al dat het richting de miljoen ging, maar met nagekomen tellingen komt de 2 miljoen in zicht. 

Door Olaf Klaassen, coördinator Slaapplaatstellingen

2014 is het Jaar van de Spreeuw en een van de onderdelen was een landelijke slaapplaatstelling eind oktober. Inmiddels weten we steeds beter om welke aantallen het gaat, al kunnen we het beste blijven spreken van “globale aantallen”.

Kort na de telling berichten we al dat het richting de miljoen ging, maar met nagekomen tellingen komt de 2 miljoen in zicht. De teller staat momenteel op 1.821.640 Spreeuwen. We hebben het dan over 128 getelde slaapplaatsen, waarvan 39 onbezet.

Er waren maar liefst vijf slaapplaatsen met meer dan 100.000 Spreeuwen, waarvan twee met meer dan 250.000 vogels. Hoe goed de teldekking is moet nog worden bepaald, maar het is duidelijk dat de grootste aantallen in laag Nederland verbleven (figuur 1).

Ligging van spreeuwenslaapplaatsen eind oktober 2014

Figuur 1. Ligging van spreeuwenslaapplaatsen eind oktober 2014. 

 

Telsoftware

Uiteraard moeten deze getallen met reserve worden bekeken. Juist die enorme aantallen zijn moeilijk te tellen met het blote oog. Om die reden proberen we telsoftware te ontwikkelen, die grote groepen vogels op foto’s met behulp van pixelherkenning kan uitrekenen. De hiervoor uitgeschreven fotowedstrijd van Vogelbescherming leverde 231 foto’s op en daar zitten veel bruikbare bij. Er volgt nog een uitwerking van zowel de telling als de telsoftware, en wie weet kan in de toekomst ook bij andere tellingen gebruik worden gemaakt van dergelijke software.  

Graag langs water

De Spreeuw is niet bepaald een typische watervogelsoort, maar overnachten doen ze graag in waterrijke gebieden. De voorkeur voor water komt sterk naar voren bij een voorlopige analyse van de habitat voorkeur. Bijna driekwart van de grote (>10.000) slaapplaatsen was gelegen in riet (figuur 2).

Habitat van grote spreeuwenslaapplaatsen (>10.000) eind oktober 2014

Figuur 2. Habitat van grote spreeuwenslaapplaatsen (>10.000) eind oktober 2014