Jonge Bosuil. Foto: Harvey van Diek

Heet van de naald: een lange reeks Bosuilen rond Egmond

Om de Bosuilen bij ons in de duinen te inventariseren begin ik half januari met mijn telling. De resultaten zijn dan begin april voorhanden. Het viel dit voorjaar toch een beetje tegen...

Door Arend de Jong

Sinds 1986 tellen we jaarlijks de Bosuilen in een brede kuststrook tussen Beverwijk en Groet in Noord-Holland, In 2014 telde ik 51 territoria, het was het jaar na de zomer 2013 dat de muizen op leken te zijn in het duin door een slecht mastjaar in 2012. In 2015 telde ik 76 territoria door de extreem rijke muizenwinter van 2014/2015. De populatie zat duidelijk weer in de lift.

Situatie in 2016

Voor dit voorjaar had ik geen idee of de populatie zich na deze toename zou stabiliseren. Ik hoopte op verdere groei. De teleurstelling was groot, de bosuilenstand was weer afgenomen tot 51 territoria. Ik ben nu nieuwsgierig naar de bosuilenstand in de rest van Nederland voor dit jaar.

Predatie?

Meestal is de trend van Nederland redelijk gelijk aan dat van ons in de duinen. Mijn verwachting is dan ook dat het steeds moeizamer gaat met de Bosuil. Bij ons wijt ik de afname aan de predatie door Havik en Boommarter en voedselconcurrentie van de Buizerd. Deze soorten waren tot 1992 praktisch niet aanwezig in onze duinen.