Ecologie van Dwergsterns

Vers van de pers: het boek Reizen langs de waterkant, de ecologie van Dwergsterns op de Hooge Platen

René Beijersbergen raakte als bewaker van de Hooge Platen in de Westerschelde eind jaren zeventig gefascineerd door de Dwergstern. Een kwetsbare, bedreigde vogel met een groot aanpassingsvermogen. Zijn belangstelling ging al snel over in een diepgaande studie waarvoor hij bijvoorbeeld 600 uren in een schuilhut doorbracht. Dat leverde boeiende informatie op over onder meer voedselkeus, habitatgebruik en broedbiologie.

Maar hij reisde de Dwergsterns ook achterna, wanneer ze zich in het najaar via de Zuid-Europese kusten verplaatsen naar West-Afrika. Hij doet uitgebreid verslag van zijn bevindingen in een 195 pagina’s dik boek dat mede met ondersteuning van het Rob Goldbachfonds van Sovon verscheen. De hoofdstukken beginnen als een dagboekaantekening, waarna de lezer geleidelijk dieper de materie in wordt gezogen. Vele figuren en foto’s completeren het geheel. Deze uitgave van Eburon Delft is via de webwinkel van Sovon verkrijgbaar en kost dan € 17,50. Dit is inclusief verzendkosten; leden ontvangen 10% korting.